Partneři využívající informační technologie

Skutečně rychlé a velmi snadné používání našich hodnocení lze zajistit zařazením našich nástrojů a řešení k využití ve vámi vybraných oblastech, např. pro práci s talenty, k řízení lidských zdrojů, pro vytváření systémů dalšího vzdělávání atd.

Partneři pro systémy řízení výuky

Systémy řízení výuky (LMS) používají organizace, které chtějí zajišťovat školení a výuku formou on-line. Hodnocení Thomas se dají použít v rámci těchto programů tak, že se jejich prostřednictvím zjistí, jakým způsobem se budou jednotliví studující co nejefektivněji učit a osvojovat si nové informace a dovednosti.

Partneři pro systémy práce s talenty

Zařazení hodnocení Thomas do vašeho systému práce s talenty vám umožní správně se rozhodovat ohledně dalšího rozvoje svých lidí i opodstatněně plánovat jmenování nejschopnějších jedinců do funkcí, které potřebujete obsadit.  

Systémy pro sledování vývoje uchazečů

Software pro sledování vývoje uchazečů zajistí, že se budou přijímat vhodní lidé do funkcí, které je potřeba obsadit. Zařazením hodnocení Thomas do tohoto systému získá konečný uživatel velmi účinný nástroj pro vyhodnocování vybraných jedinců.

Partneři pro systémy řízení lidských zdrojů

Hodnocení Thomas se dají zařadit do vašeho systému řízení lidských zdrojů, což vám poskytne nedocenitelné možnosti zjistit silné stránky svých zaměstnanců a pochopit, jakým způsobem se nejrychleji učí, ale také určit jedince schopné rychlého dalšího rozvoje.