Týmy Vzdělání

TýmyTýmy Sport

Týmy jsou rozhodující pro výkonnost na každé škole i vysokoškolské instituci, přitom většina týmů pracuje výrazně pod svými možnostmi. Hodnocení Thomas Týmy vám pomůže zajistit, aby vaše týmy pracovaly na maximu možného, aby měly správnou motivaci, ale také aby zůstaly věrné své instituci.  

PřehledVěda

Co se hodnotí: Chování
Typ: Ipsativní psychometrické hodnocení
Čas: 30 minut

Chcete-li přivést svou školu na vyšší úroveň, potřebujete k tomu silný učitelský tým, který jako kompaktní celek usiluje o splnění společných cílů. Hodnocení Thomas Týmy vám pomůže inspirovat váš tým k dosahování lepších výsledků, zkvalitnit vzájemnou komunikaci a odhalit oblasti, které je třeba posílit dalším vzděláváním.

 

ejejich vzjistit konkrétní potřeby dalšího vzdělávání a odhalit nedostatky, které můžete vyřešit výběrovým řízením.

Team-example.jpg

Hodnocení Thomas Týmy vychází z AOP, analyzuje osobnostní profily členů týmu a poskytuje zevrubný souhrn týmových silných stránek i nedostatků. Více informací o vědeckém základě AOP získáte kliknutím zde.