PAC

Diagnostika SportPAC Vzdělání

Středisko pro osobní hodnocení (Personal Assessment Centre PAC) poskytne komplexní náhled na způsob práce hodnoceného jedince, zjistí jeho silné stránky i nedostatky a odhalí jeho emoční inteligenci i mentální bystrost.

PřehledVěda

Co se hodnotí: Předpoklady úspěšnosti
Typ: Speciální vyhodnocovací středisko 
Čas: Podle potřeby 

Středisko pro osobní hodnocení (PAC) poskytuje komplexní náhled na způsob, jakým pracuje hodnocený jedinec, odhalí jeho silné stránky i nedostatky, naznačí míru a složení jeho emoční inteligence, a také ukáže rozsah jeho mentální agilnosti.

Určení kandidáti vyplní řadu dotazníků (on-line) a poté se zúčastní interview s jedním z našich odborníků. Výsledkem bude komplexní zpráva, včetně výsledků všech testů a závěrů vyplývajících z našich zjištění, ale také doporučení, jak dále postupovat.

PAC-example-(1).jpg

PAC umožní nezávislý pohled na schopnost hodnoceného splňovat požadavky související s výkonem konkrétní pracovní funkce. Nabídne odborný názor, který potřebujete, abyste mohli posílit angažovanost svých zaměstnanců, zjistit oblasti, ve kterých by se měli zlepšit a vyhledávat a získávat správné typy lidí.

PAC se používá k: 

  • objektivnímu a hospodárnému vyhodnocování kandidátů
  • vyhodnocení nejlepších kandidátů z nejužšího výběru nebo k rozhodnutí o dalším postupu v případě zaměstnanců, kteří nepodávají dostatečné výkony
  • vyhodnocení existujících předpokladů úspěšnosti při plánování nástupnictví do uvolněných rolí
  • budování a rozvíjení nových týmů
  • vyhodnocení zaměstnanců, kteří neprojevujií dostatečnou angažovanost
  • zjištění potřeb dalšího školení/vzdělání dříve, než se do externího vzdělávání investují finanční prostředky 
  • vyhodnocení zaměstnanců, když se uvažuje o změně firemní struktury nebo kultury

Máte-li zájem o více informací ohledně SOH podle Thomase, kontaktujte nás na adrese info@thomasint.cz nebo telefonicky na 602 750 396.

Středisko pro osobní hodnocení (PAC) je soubor kroků a akcí vedených konzultantem, díky kterým se vám dostane komplexních informací o vlastnostech vašich lidí a jejich předpokladech pro úspěšnou práci ve skupině nebo v týmu. Do PAC patří řada psychometrických hodnocení a zjišťování údajů použitím reakcí od vašich lidí. Chcete-li se dozvědět více o našich hodnoceních a průzkumech, které příspívají ke stanovení správných výkonnostních norem, podívejte se zde na vědecké podklady, na kterých jsou naše hodnocení založena.