Benchmarking Vzdělání

BenchmarkingBenchmarking Sport

Benchmarking je poradenská služba, která vám pomůže určit charakteristické rysy, díky kterým jsou vaši učitelé úspěšní. Vytvoříme popis ideálního chování a profil mentálních vlastností, abyste podle těchto podkladů mohli vyhledávat a získávat lidí, kteří se budou chovat stejným způsobem.

PřehledVěda

Co se hodnotí: Předpoklady úspěšnosti
Typ: Konzultační služba
Čas: Jeden den

Jako ředitel školy chcete být úspěšný, a proto potřebujete získat co nejlepší učitele, kteří budou spolehlivě naplňovat vaše cíle. Určení charakteristických rysů, díky kterým jsou lidé při své práci úspěšní, vám umožní takových lidí najít více - buď ze stávajícího osazenstva, nebo externím výběrovým řízením.  

Tyto informace jsou nesmírně cenné při plánování nástupnictví pro uvolněné funkce, ale i pro další růst učitelů majících správné dovednosti potřebné pro inspirování budoucí generace.

Benchmarking_MockUp.jpg

Benchmarking se používá k:

 • určení nejvýkonnějších jedinců a ke zjištění, co je vlastně činí tak úspěšnými
 • stanovení správných výkonnostních parametrů
 • dalšímu rozvoji budoucích "hvězd" 
 • účinnějšímu řízení pracovního osazenstva 
 • vyhledávání a získávání pouze nejlepších kandidátů 

Máte-li zájem o více informací ohledně benchmarking podle Thomase, kontaktujte nás na adrese info@thomasint.cz nebo telefonicky na 602 750 396. 

Chcete se zbavit stresu a obav při řešení personálních záležitostí? Naše nástroje vám pomohou učinit mnohem opodstatněnější rozhodnutí, jejichž zaváděním vytvoříte správnou strategii rozvoje lidských zdrojů – od kvalitnějších výběrových řízení, přes definici firemní kultury a její respektování všemi zaměstnanci, až po zvyšování produktivity práce a zlepšování celkové výkonnosti školy/fakulty. V konečném efektu to také přinese nižší fluktuaci. 

Benchmarking je interaktivní spolupráce mezi vámi a konzultanty Thomas International. Používají se statistické metody při porovnávání osobnostních profilů a výkonnostních parametrů, vedoucích k úspěchům ve vašem podnikání.  Thomas konzultant společně s vámi určí, jaká kombinace hodnocení a/nebo průzkumů bude pro vaše podnikání nejvhodnější, aby se správně vyhodnotila výkonnost (a její důvody) jednotlivých zaměstnanců.

Thomas International nabízí různé úrovně služeb pro benchmarking (stanovování pracovních parametrů), aby se vyhovělo podniku jakékoliv velikosti. Při zjišťování trendů v malém pracovním kolektivu, ale i díky rozsáhlým statistickým analýzám velkých vzorků pracovního osazenstva přiřadí náš tým specialistů a analytiků výsledky získané pomocí různých hodnotících nástrojů ke klíčovým výkonnostním parametrům, aby se zjistily charakteristické osobnostní rysy potřebné k dosahování vynikající výkonnosti. Poté vypracuje konzultant společně s vámi konkrétní metodický návod, podle kterého budete moci postupovat při zavádění změn vedoucích ke stanovení výkonnostních parametrů potřebných pro úspěšné podnikání.

Velké množství údajů souvisejících s výkonností každého zaměstnance, stanovení parametrů a analýza potenciálu vašich lidí - to vše vám umožní provádět mnohem přesnější, opodstatněnější i právně obhajitelná personální rozhodnutí po celou dobu působnosti zaměstnanců ve vašem podniku.

Benchmarking se používá pro:

 • výběrová řízení
 • udržení dobrých zaměstnanců
 • školení a další rozvoj personálu 
 • týmovou práci
 • zvyšování výkonnosti
 • vedení
 • management
 • plánování následnictví
 • zvyšování angažovanosti a posilování motivace
 • zvyšování produktivity práce

Lepší pochopení firemní kultury, silných stránek, výzev i nedostatků v organizaci pomůže činit, upřesňovat a zavádět rozhodnutí a strategie vedoucí k pozitivní změně. Analýza lidí, analýza velkých souborů dat, benchmarking a audity lidských zdrojů mají společný cíl – smysluplné zpracování a využití nesmírného množství informací, které generují vaši lidé sami o sobě a o svém působení ve vašem podniku.

Benchmarking od společnosti Thomas International se může opřít o širokou škálu psychometrických hodnocení. Můžete si porovnat skutečnou korelaci mezi výkonnosti jednotlivých zaměstnanců a jejich způsoby chování při práci, ale i jejich emoční profil – to vše oproti podnikovým výkonnostním normám existujícím ve vašem podniku. Náš systém hodnocení 360 můžete použít k získání objektivních informací o výkonnosti svých lidí. Výsledkem použití nástroje Engage budou podklady, pomocí kterých budete moci správně nastavit výkonnostní parametry.  

Chcete-li se dozvědět více o našich hodnoceních a průzkumech, které pomáhají stanovit správné výkonnostní normy, vyberte si prosím jedno z našich hodnocení zde a klikněte na tabulku 'věda'.