Schopnosti

Emoční inteligenceLogika

Co je test schopností a jak se liší od jiných testů a hodnocení? Ať již takový test sami podstoupíte nebo jej budete organizovat, správné pochopení účelu testování schopností vám pomůže řádně se připravit.

Co je test schopností? 

Test schopností je strukturovaný způsob vyhodnocení vloh a nadání testovaného člověka plnit konkrétní úkoly. Pomocí testů schopností se zpravidla hodnotí fluidní inteligence a schopnost rychle uvažovat i abstraktně myslet, čemuž se někdy také říká 'myslet za pochodu'. Rovněž se zjišťuje, jak rychle se hodnocený jedinec zřejmě naučí nové dovednosti a jak rychle se zapracuje do nové funkce.

Testy schopností se často:

 • provádějí na papíře nebo systémem on-line
 • vyhotovují formou výběru z více možností
 • provádějí v časovém limitu
 • uskutečňují v rámci nějakých zkoušek
 • používajíí k vyhodnocení rychlosti a přesnosti
 • používají normativně, to znamená, že se dosažené skóre porovnává s jinými lidmi

Testem schopností se zpravidla vyhodnocují různé druhy nadání a vloh:

 • Logické uvažování – schopnost uvažovat a činit závěry na základě poskytnutých informací.
 • Rychlost vnímání – schopnost najít a rozlišit relevantní a nerelevantní informace a hledat chyby.
 • Chápání významu slov – schopnost porozumět písemným a ústním instrukcím.
 • Numerické uvažování – schopnost uvažovat a činit závěry na základě numerických koncepcí.
 • Prostorová představivost  – schopnost pracovat s obrazci a vizuálními koncepcemi.

Vyzkoušet si test schopností  

První absolvování testu schopností může být pro každého dost náročné. A je jen přirozené, že každý chce prokázat své schopnosti co nejlépe, aby svého potenciálního zaměstnavatele přesvědčil o správnosti a vhodnosti svého zařazení do volné funkce. Na internetu existuje mnoho zdrojů, kde je možno si testy schopností vyzkoušet a seznámit se s jejich (často podobným) obsahem. Důležité je však mít také na paměti, že testy schopností se mohou rovněž značně odlišovat od konkrétního testu, který máte vyplnit právě vy. 

Když obdržíte výzvu k vyplnění testu schopností, často zároveň dostanete příležitost odpovědět na několik ukázkových otázek (příkladů) podobných těm, které budou obsahem “ostrého” testu. V takovém případě je velmi důležité nejdříve si pečlivě přečíst příslušné instrukce, abyste přesně pochopili, co se od vás v testu bude požadovat. A teprve potom vyplnili odpovědi. K práci na skutečném testu byste měli přikročit až po klidném vyhotovení odpovědí na ukázkové otázky (příklady).   

Testy na numerické uvažování

Test na schopnost numerického uvažování je hodnocení, které se většinou používá jako součást širší škály testů na různé schopnosti. Testem na numerické uvažování se vyhodnocuje schopnost kandidáta uvažovat a činit závěry na základě numerických koncepcí (tento druh testu bývá zpravidla časově omezen). Důležité je uvědomit si, že testem na numerické uvažování se nemá zjistit a změřit úroveň naučených matematických vědomostí. K typickým součástem testů na numerické uvažování patří: základní aritmetika, interpretace statistických tabulek, grafů, diagramů, koeficientů, procent, odhadů, zlomků, a také převody různých měn. Při některých testech se smí používat kalkulačka, u jiných ne. Proto je důležité, abyste ještě před zahájením testu znali přesné podmínky, za jakých se bude test provádět.   

Testy na schopnost vykonávat určitou pracovní funkci

Mnoho organizací používá různá hodnocení při hledání kandidátů pro výkon konkrétní funkce. Testy na schopnost vykonávat určitou pracovní funkci se používají společně s jinými formami hodnocení, jakými jsou např. profilování osobnosti, vyplnění strukturované příhlášky o zaměstnání, životopis, vysvědčení o dosaženém vzdělání a přijímací pohovor – to vše za účelem co nejdůkladnějšího posouzení vhodnosti žadatele o zařazení do volné pracovní funkce. Čím širší je škála použitých hodnocení, tím více informací získá potenciální zaměstnavatel o žadateli o zaměstnání, čímž se zvyšuje pravděpodobnost zařazení vhodného člověka do obsazované role. Test na schopnost vykonávat určitou pracovní funkci může zaměstnavateli pomoci odhlédnout od předchozích výsledků uchazeče a (což je mnohem důležitější) předpovědět, jakých výsledků bude hodnocený člověk dosahovat v budoucnosti. U testu schopností bývá zpravidla stanovena hranice úspěšného splnění. Většinou ji určuje potenciální zaměstnavatel podle potřeb organizace a popisu pracovní funkce. 

Hodnocení všeobecné inteligence Thomas GIA

Hodnocení všeobecné inteligence Thomas GIA je test schopností, kterým se zjišťují schopnosti v oblastech, jakými jsou verbální a numerické uvažování nebo prostorová představivost. V každém testu v rámci hodnocení GIA se vyžadují rychlé a přesné odpovědi na krátké a jednoduché úkoly. 

Request a call back:

Rádi bychom s Vámi sdíleli zajímavý obsah, exkluzívní nabídky, možnosti školení, novinky o produktech a další aktuality.