Çalışan katılımı

Çalışan katılımının sağlanması, iş dünyasındaki en önemli konulardan biridir. Çalışanlarınız kendilerini geliştirdiği sürece, kurumunuz da buna paralel bir şekilde gelişme kaydedecektir. Aksi bir durumda ise, motivasyonu düşük çalışanlar sizi geriye götürebilir. Çalışanlarınız motivasyon eksikliği yaşadığı zaman, iyi bir performans sergileyemez, verimsiz bir hale gelir ve kurumunuzdan ayrılma kararı alabilir. Bu durum ise, genel anlamda çalışanlarınız arasında yıpranmaya ve buna bağlı diğer sorunlara yol açabilir.

 

İngiltere’de çalışanların yalnızca üçte biri, iş yerlerine aktif olarak bir katılım sağladıklarını belirtmektedir. Bu da, yaklaşık olarak 20 milyon çalışanın tam kapasiteyle çalışmadığı anlamına gelmektedir. O yüzden, İngiltere’de verimlilik oranı, diğer G7 ülkelerinden %20 daha düşüktür.

 

Başarıya ulaşmak için katılım gösterin
 

Çalışanları motive etmek için çaba ve zaman harcamak her kurumda oldukça önemlidir. Bu alanda yapılan araştırmalar, çalışanlarınızdan en iyi performansı elde edebilmeniz için size önemli stratejiler sunmaktadır. 

Çalışanları ne motive eder?

Maalesef, bu sorunun cevabı ‘çalışana bağlı’ olarak değişmektedir. 

Herzberg’in iki faktör kuramına göre, iş memnuniyetsizliğine ve düşük motivasyona yol açan iki etken bulunmaktadır. Kurum politikası, çalışma şartları, maaş, pozisyon, güvenlik gibi sağlık etkenleri iş yerinde memnuniyetsizliğe sebep olmaktadır. Bu şartlar sağlandığında, çalışanlar daha etkin bir şekilde motive olmaktadır. 

Bu kuramdan çıkarılabilecek en önemli sonuçlardan biri, çalışanlara yeterli maaşı sağlayabilmektir. Bu durum, aynı zamanda yapılan diğer araştırmalarca da desteklenmiş ve bilişsel yetenek gerektiren görevler için maaşın önemli bir kriter olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışanlarınızın adil bir şekilde maaş almasını sağlayarak, onların kolayca motive olmasına katkı sağlayabilirsiniz. Normalden ve beklenenden fazla maaş vermek ise motivasyon ve verimlilik üzerinde daha az etkiye sahiptir.  

Bahsedilen temel etkenlerden, başarı, tanınma, sorumluluk, terfi, kişisel gelişim gibi çeşitli yollarla çalışanlarınızı kolayca motive edebilirsiniz. Tüm bunlar, özerklik, uzmanlık ve kararlılık olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir..

Çalışanlarınızı nasıl motive edersiniz – çalışan katılımı stratejisi


Özerklik

Bireyler, kendilerine çalışmalarını kontrol etme fırsatı tanındığında, en iyi performanslarını sergiler. Bu durum, kendi çalışma saatlerini ayarlama fırsatından; görevi nerede, ne zaman ve nasıl tamamlamak istediklerine kadar birçok özgürlüğü kapsamaktadır. Çalışan bireyin görevi ya da düzeyi ne olursa olsun, özerkliği arttırmak için genellikle bir takım fırsatlar sunulmalıdır. Bazı görevlerde, görevin nasıl yapılacağını kontrol altına almak ve elde edilecek ürünlere odaklanmak faydalı olabilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise, çalışanların rahat edebilecekleri şekilde çalışma ortamlarını düzenleme ya da çalışma saatlerinde bir takım esneklikler yapma gibi basit değişiklikler yapmalarına imkan tanımak, doğru yönde atılacak bir adım olacaktır.  

Uzmanlık

Uzmanlık, kişisel gelişim adına iş ortamında daha iyi bir performans sergilemeniz için önem verdiğimiz bir konudur. Bireyler, sahip oldukları yetenekleri geliştirmek ve görevleri sayesinde yeni beceriler elde etmek için bir takım fırsatlara ihtiyaç duyar. Bu durum her zaman tüm personel için sonsuz eğitim kursları almak anlamına gelmemelidir. Uzmanlık için, her bir çalışanla kariyer hedeflerini ve ilgi alanlarını tartışmak ve ardından tüm bunları görevin gerektirdiği ihtiyaçlarla bağdaştırmak gerekmektedir. Daha deneyimli bir çalışma arkadaşından danışmanlık almak ya da farklı bir bölümde zaman geçirerek yeni beceriler kazanmak, bireylerin kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacaktır. 

Amaç

Bir şeyi neden yaptığımızı anlamak, amacımıza doğru ilerlememize yardımcı olur. Amaç, kendimizin dışında anlamlı olan herhangi bir şeye kattığımız değer olarak ele alınmaktadır. Bir kurum için amaç, vizyonunuzu paylaşmak (yalnızca satış hedeflerini değil) ve yaptığınız işin dünya üzerinde bırakmasını isteğiniz etkiyi açıklamaktır.   

Motivasyon; performansın yanı sıra, çalışan katılımının, çalışan bağlılığının ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Motivasyonun olmadığı durumlarda, çalışan katılımı düşük olur ve işe gelmeme, devamsızlık ve müşteriyi elde tutma gibi durumlarla karşılaşılabilir. Katılım sağlamayan ve motivasyonu düşük olan çalışanlar tespit edilmeli ve bu durumun sebepleri araştırılmalıdır. Her çalışan kendine has bir şekilde değerlendirilmeli ve yöneticiler her bir çalışanın farklı şekillerde motive olabileceğini göz ardı etmemelidir. Örneğin, harici etkenlerle motive olan bireyler, iyi bir performans sergilemek için uygun teslim tarihlerine ve teşviğe ihtiyaç duyarken;  dahili etkenlerle motive olan bireyler ise, onları destekleyecek içsel güdülere ihtiyaç duyar. 

Çalışma ortamında çalışanları motive etmek için, onlara daha çok bir birey olarak yaklaşmak gerekmektedir. Bu nedenle, her bireyin kendisini geliştirebilmesi için doğuştan getirdiği kapasite, istek ve özyönetim gibi unsurlar belirlenmeli ve görevin yapısı bu doğrultuda oluşturulmalıdır. Thomas, kurumunuzdaki çalışanları motive etmeniz için gereken araçları size sunmakta ve çalışan katılımının arttırılması için size farklı stratejiler sunmaktadır. 

Ücretsiz bültenimizi indirin

Ücretsiz bültenimizle, kurumunuzdaki çalışan katılımını arttırın.

Ücretsiz bültenimizi indirin

Ücretsiz bültenimizle, kurumunuzdaki çalışan katılımını arttırın.