İşgücü gelişimi

Performans potansiyelini geliştirme Sporda psikoloji

Yetenekli ve sorumluluk sahibi bir işgücü, ister büyük bir şirket ister bir spor takımı olsun; her ortam için kritik bir öğedir. Maç günü görevlilerinden performans analizcilerine kadar herkesin bir kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamada bir rolü vardır. Başarıya odaklı çalışan bir iş gücü geliştirmek genel performansınızın artırılması açısından hayati önem arz eder.

Sporcularınız ve takımlarınız sahada ya da pistte zaferler kazanabilir. Ancak onların başarıları o günkü performanslarında çok daha fazlasına bağlıdır. Antrenörler, fizyoterapistler ve idareciler gibi bütün bir destek personel ekibi, spor performansının belkemiğini oluşturmaktadır. Kendini işine adayan ve yetenekli bir işgücü olmadan hedeflerinize ulaşmanız zorlaşabilir.

Thomas olarak burada zamanınızı bir kaç kilit noktaya ayırarak başarı yolunda sağlam bir şekilde ilerleyebileceğinize inanmaktayız. Öyleyse kurumunuzun işgücü gelişimi stratejisini geliştirmek için hangi adımları atabilirsiniz?

Aranan yeteneğe sahip olanları işe alma

İşgücünüzü doğru yola koymanın en iyi zamanı başlangıcıdır. Doğru kadrolara doğru kişileri getirmenizi ve başarı için güçlü bir temel atmanızı sağlamak için, işe alım aşamasından başlayarak iş başındaki dönemi ve gelişimi takip edin.

Kurumsal hedeflerinizi göz önünde bulundurun. Performanstan ziyade katılıma odaklanan antrenörler mi arıyorsunuz? Ya da takımınızı seçkin bir düzeye taşımak mı istiyorsunuz? Aklınızda net bir eylem planınız varsa, o zaman gerekli beceriler ve davranışların yanı sıra; bu hedefleri gerçekleştirmeye en uygun olan türdeki kişileri araştırabilirsiniz.Görev profili çıkarılması, size bir kadro için ideal olan özellikleri belirlemede yardımcı olabilir ve davranış profiliyle beraber kullanıldığında ise size doğru kadrolara doğru kişileri alıp almadığınızı analiz etmeye katkı sunabilir.

Güçlü bir liderlik ekibi oluşturun

İnsanlar şirketlerini değil; yöneticilerini terk ederler. Güçlü bir liderlik, kurumların amaçlarına ulaşmasına yardım eder. Ancak ister sporcular olsun ister destek personeli olsun, işgücünüze yön verecek ve en sonunda başarılı sonuçlar elde edecek doğru liderleriniz olduğundan ne kadar eminsiniz?

Sıradan bir lider ile olağanüstü bir lider arasındaki fark duygusal zekâda gizlidir. Duygusal açıdan zeki olan liderler, duygusal açıdan daha az zeki olan emsallerine göre, daha fazla öz farkındalık sahibidir, daha iyi iletişim kurabilir, daha uyumlu davranabilir.

Duygusal zekâ seviyelerinin incelenmesi, liderleriniz arasında öz farkındalığı geliştiren bir anlayış ortamı oluşturur ve iş gücünüzü başarılı olmaya teşvik eder.

Takım çalışma becerileri ise başarılı liderlerin sergiledikleri bir diğer önemli liderlik becerisidir. Liderlerinizin kendilerinin ve ekip üyelerinin nasıl davrandığını, nasıl iletişim kurduğunu, güçlü ve zayıf yönlerini ve onları motive eden şeyleri anlamalarını sağlamak, size performansı arttırmanız için başarılı çalışma araçları sunar.

Personelinizin gelişimine yatırım yapın

Kurumunuz gelişip değiştikçe iş gücünüz üzerine olan talepler de değişir. İş gücünüz için eğitim ve koçluğa yatırım yapmak, görevler ve projeler konusunda onların donanımlı olmalarını sağlayacaktır.

Birçok kurum, teknik becerilerin eğitimine ağırlık vererek; diğer kısımları genellikle göz ardı etmektedir. İletişim becerilerinin geliştirilmesi, kurumunuzun genel yeteneklerinde fark yaratacaktır. Çalışanlarınız en değerli varlığınızdır. Kendini bilen, iletişim becerileri gelişmiş ve duygusal açıdan güçlü bir iş gücü, kurumu hem içerden hem de dışardan geliştirmede çok daha etkili sonuç verecektir. Bir ödül veya akreditasyon alan ya da bekleneni verermeyen bir kurumda bu durum oldukça fark yaratabilir.

Thomas Gelişim çalıştayları dizisi gibi eğitim programları başarı ve performansla ilişkili olan temel iletişim becerilerinden bazılarını kapsamaktadır. İletişim, çatışma yönetimi ve liderlik becerileri üzerine verilen kurslar, iş gücünüzün performansını artırmasına yardımcı olacak ve size açık bir yön sunacaktır.

Çalışanlarınıza görev/sorumluluk verin

Kimi işe alırsanız alın; çalışanlarınız işini yapmıyorsa, hedefleri karşılamaya hevesi olmayan bir personele sahip olma riskiniz doğal olarak yüksek olacaktır.

Basit bir çalışan sorumluluk anketi, size çalışanlarınızın yaşayabileceği sorunları belirlemede yardım edebilir ve genel kurumsal performansı en fazla etkileyen alanlara ağırlık vererek, iş gücünüzü geliştirme çabalarınızı destekleyebilir.

Başarı için sorumluluk* araştırmasında sorumluluk düzeylerinin yüksek olduğu şirketlerde düşük olan şirketlere göre üretkenliğin %18 daha fazla olduğu bulunmuştur. Yaptıkları işi seven, sahip oldukları ilişkilerden zevk alan ve katkılarından dolayı takdir edilen kişilerin, en üst düzeyde yeteneklerini kullanabilmeleri ve böylece kurumun başarısını ileriye götürebilmeleri daha olasıdır.

Personelinizi geliştirmeniz size kurumunuzun geleceğini şekillendirme fırsatı sunar. Kritik alanlardaki personelinizin becerilerinin geliştirilmesi size sektörel hedeflerinize ulaşma, sektörel beceri planları hazırlama ve en sonunda iyi sonuçlar elde etmede yardımcı olabilir. Becerikli ve sorumluluk sahibi bir iş gücünün önemi göz ardı edilemez ve bu, mükemmele giden yolda önemli bir adımdır.

*http://engageforsuccess.org/wp-content/uploads/2015/09/The-Evidence.pdf