Sporda motivasyon

Takım ilişkileri kurmaKoçluk ve danışmanlık

Bir takımın nasıl motive edileceği spor takımlarıyla çalışan herkes için oldukça önemli bir beceridir. Sporda mükemmelliğe ulaşmak, teknik yeteneklerden daha fazlasını gerektirir. Doğru tutumları- kazanma zihniyetini- geliştirmeniz gerekir. Bunun için ilk adım ise öz farkındalığı geliştirmektir.

İki kişi, aynı şekilde motive ya da demotive olamaz. Bu yüzden tek bir bağlılık stratejisinin bütün takım üyeleri için uygun olacağını var sayamayız.

Bireysel olarak sporcuların kendilerine özgü hazırlık stratejileri varken; destek personeli, takımlarda kendini belli eden farklı kişisel tarzlar arasındaki ilişkileri tanımlama ve yönetmede önemli bir rol oynar ve bu personeller antrenman stillerini herkesin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için birlikte çalışmak zorundadır.

Bilgi, güç demektir

Disiplin, kendini adama ve doğuştan gelen yeteneklerin ötesinde, sporda yüksek performansın anahtarı ruhsal güçtür. Ancak bazılarına göre sporcuların zihinsel durumunun başarıya giden yollarını tam olarak nasıl etkileyebileceği hala net olarak anlaşılamamıştır. Benzersiz psikolojik özelliklerimiz bir yarışa katılma ve onu kazanma arasındaki farkı nasıl ortaya çıkarabilir?

Özellikle düşük performans veya moralsizliği gidermeniz gerekiyorsa bilgi güç demektir. Takımınızı ne kadar çok tanır ve anlarsanız altın ve gümüş madalya performansları arasındaki farkı ortaya koyabilecek geliştirmeler yapma şansınız o kadar artar.

Güçlü yönleri doğru olarak belirlemek ve bunları geliştirebilmek kişiler için motive edici bir güç olabilir. Bir kimseyi potansiyelini gerçekleştirmekten alıkoyabilen özel davranış sınırlılıklarını tanımlamak, o kimsenin performansını değiştirebilir. Bir sporcunun iletişimde tercih ettiği tarzı anlamak, konuyla ilgili düzeltme gereksinimlerinizi ona iletmenizde yardımcı olabilir.

İki yönlü performans sahibi olma

Kendi kişilik özelliklerini tanımlamak ve baskı altında nasıl davranabileceklerini görmek için sporcularınızla yan yana çalışıyorsanız; kendilerine neyin yardım edebileceğini / edemeyeceğini anlayacaklarından dolayı, onlara kendilerini yönetme ve hatta motive etme gücü verebilirsiniz.

Birçok kişi, bireylerin davranışlarının ve performanslarının doğru ya da yanlış olduğu söyler. Bu yaklaşım bazı bireyler için işe yararken; bazı bireyleri ise hiç memnun etmemektedir. O halde cevap nedir? İki yönlü performans sahibi olma.

Güven oluşturma

Sporculara kendi performanslarını kontrol etme imkanı verildiğinde oluşturulan güven duygusu, hem bireysel olarak hem de takımlar için en güçlü motivasyon kaynaklarından birisidir.

Güvenin gücüne yürekten inanıyoruz. Bir sporcu veya takım, etrafındakiler tarafından kendisine güvenildiğini hissederse bu güvenin iyi yerleşmiş olduğunu kanıtlayacak güce sahip olduklarını hissedebilir. Bu, basit bir denklemdir : Bir ilişkide ne kadar çok güven varsa motivasyon düzeyleri de o kadar fazladır.

Güven oluşturma süreci anlayışla ilgilidir.  Bu, daha derine inmenin çok önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü anlayış; bir antrenör, lider veya kaptan olarak size nasıl tepki gösterebilecekleri hakkında kritik bilgiler sunabilecek bireylerin içindeki duygusal özellikleri ortaya çıkarabilir.

Basit bir dille söylemek gerekirse takımıyla ilişki kurabilen ve onları nelerin motive ettiğini bilen bir antrenörün takımının iyiden mükemmele gitmesi için gereken tüm imkanlara sahip olduğu söylenebilir.