Koçluk ve danışmanlık

Sporda motivasyonPerformans potansiyelini geliştirme

Üstün teknik, taktik ve fiziksel becerilere sahip hevesli antrenör sayısı oldukça fazladır. Ancak pek çoğu, kendilerini hızla değişen spor dünyasında bir adım öne çıkmalarını sağlayacak kritik, bütüncül bu yaklaşımdan hala yoksundur. Her antrenörün farklı bir şekilde başarıya ulaşılma durumu dikkate alındığında, bir kimseyi gerçekten harika bir antrenör yapan şey nedir?

 Bir basketball antrenörü olan Mike Krzyzewski bir keresinde şöyle demiştir:”  İnsanları tanımaya harcanan zamanla kıyaslandığında “x” ve “o” için harcanan orantısız zaman, spor alanında çalışanlar arasında yaygın görülen hatadır.” Bu durumda, koçluk ve danışmanlık performansınızı arttırdığınızdan ve “ne”den ziyade “kim”e odaklandığınızı anladığınızdan nasıl emin olabilirsiniz?

Seçkin ulusal ve uluslararası düzeydeki antrenörlerle yaptığımız çalışmalar, en iyi olanları diğerlerinden ayıran bazı kilit noktaları belirlemiştir.

Kiminle çalışıyorsunuz?

Atletik dışı görünümün ardında saklı olan kişiyi ne kadar tanıyorsunuz? Onu motive eden etkenler ve onun iletişim tercihleri nelerdir? Bu kişi başkalarının üzerinde bıraktığı etkinin farkında mıdır?

Thomas çalışanları, hem kişisel öz farkındalığı hem de başkalarını anlama güdüsünü geliştirmek istemektedir. Bu ikisini birleşimi ise güçlü bir yapı oluşturur. Sporcularınızı anlamak için öncelikle kendinizi anlamak/ tanımak zorundasınız. Neden bu şekilde davranıyor ve iletişim kuruyorsunuz?

Davranış profilinin çıkarılması kendinizin ve sprocunuzun tercih edilen özelliklerini ortaya çıkararak size hem başkaları hem de sporcularınız üzerindeki etkinizi daha iyi anlama fırsatı sunar. Duygusal zekâ değerlendirmeleri, onlara davranışlar ve motive edici etkenlerin nereden kaynaklandığını daha derinden inceleme ve öğrenme imkânı tanıyabilir.

Sporcularınızın sizin felsefenizi anlayacağını veya temel antrenman tarzınızın herkes için kabul edilebilir olacağını var saymak yerine; başkalarına yönelik anlayışınızın ve kendi özfarkındalığınızın artması, size her bir sporcunun nasıl iletişim kurmayı tercih ettiğini değerlendirme ve bunu sizin kendi tercihlerinizle kıyaslama fırsatı sunacaktır. Böylece herkes için kabul edilebilecek açık ve güven verici bir ortam oluşturulmuş olacaktır.

Uyumlu biri misiniz?

Neden bunu bir adım öteye taşıyıp sporcularınız, diğer antrenörler veya danışmanlarla olan uyumluluğunuzu irdelemiyorsunuz? Ortak değerleri paylaşmıyor musunuz? Ortaya çıkabilecek potansiyel sorunlar mı var?

Bir takım veya antrenörlük ilişkisi içerisinde sergilenen davranışların kıyaslanarak analiz edilmesiyle; hem kendinizin hem de sporcularınız veya antrenörlerinizin performansını en üst düzeye çıkarmak için davranışlarınızı değiştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu düşünce, sizin ve sporcunuzun antrenman yapma ve en sonunda uygulama yapma biçimini değiştirebilir.

Geri bildirimi unutmayın!

Hem sporcunun hem de antrenörün değerlendirilmesi, gelişim ve başarı için kritik bir unsurdur. Her bir birey kendini geliştirme/düzeltme konusunda sorumluluk almak ve oynadığı rollerin hesabını verebilecek durumunda olmak zorundadır. Bir spor antrenörünün birlikte çalıştığı herkesle gerçekten etkili bir çalışma yapabilmesi için, geri bildirime açık olması; sporcularına olan yaklaşımı ve onları idare etme konusundaki zorluklarla mücadele etmeye istekli olması gerekmektedir.

Sporcularınızı düşüncelerini paylaşmaya ve kendi çözümlerini bulmaya yardım etmeye, tepkilerindeki gerçek (duygusal) mesajı aktif olarak dinlemeye ve size geri bildirim vermeye teşvik edin. Onlara göre en iyi düşünceler kendi kafalarında saklıdır. Sizin kafanızda değil!

Geri bildirimin tehdit edici olması gerekmez. Doğru araçlarla bu analiz nesnel ve zıtlaşmaya yol açmayacak bir şekilde yapılabilir ve her zaman iki yönlü (karşılıklı) bir geri bildirim süreci içermelidir. 360 derece geri bildirimi, performansla ilgili güçlü ve derinlemesine bir değerlendirme sunar ve potansiyel gelişim alanlarını ortaya çıkarmak için hem sporcu hem de antrenör gelişim toplantılarında kullanılabilir.

Buradaki ortak nokta; uyumluluk, anlayış ve bütüncül bir yaklaşım sergileyebilmektir. Geleneksel antrenörlük teknikleri ve fiziksel becerilerin üzerinde bu yeterlilikler gerçekten iyi bir antrenör ile mükemmel bir antrenör arasındaki farkı belli edebilir.