Takım ilişkileri kurma

Sporda psikolojiSporda motivasyon

Takım çalışması spor başarısının temelidir. Bu, hem bireysel sporlardaki hem de takım sporlarındaki sporcular için geçerlidir. Kendinizi tanımanız ve öz fakındalık oluşturmanız, takımınızla etkili çalışma ilişkileri kurmanızın ön koşuludur.

Takımınız ister yeni kurulmuş isterse bir süredir toplu olarak çalışıyor olsun; bir sporcu takımı veya bireysel bir sporcu ile destek personelinin sağlam bir temel oluşturması bu durumda önemli bir başlangıç noktasıdır.

Herşey anlayışla başlar!

Birisine takımını sorarsanız çoğu zaman sportif başarıları ve fiziksel yetenekler hakkında çeşitli bilgiler ve rakamlar duyarsınız. Güçlü ve fiziksel olarak zinde olan kişilerin zirve çıkağı çoğu zaman varsayılmaktadır. Ancak bu varsayım, zaman zaman doğrulanmamaktadır.

Fiziksel yetenek elbette spor performansının kritik bir unsurudur. Peki ya ruhsal yetenek? Takım üyeleri takım arkadaşlarının iç dünyasını ne sıklıkla dikkate almaktadırlar? Genellikle bu önemli unsur göz ardı edilmektedir.

Takımınıza davranış biçimleri, güçlü ve zayıf yönleri ile onları motive eden etkenleri daha iyi anlamalarını sağlayacak araçların vermek, ilk adımdır. Bu durum, ilişki kurmak için sağlam bir temel sağlayacak olan bir anlayış ortamı sunacaktır.

Bireylerin davranışsal ve duygusal tercihlerinin keşfedilmesi, takımların başkaları üzerinde bıraktıkları etkileri anlamalarını sağlayacak ve böylece değiştirmeleri gereken şeyleri bulmalarına yardım edecektir. Kendilerine ve takım arkadaşlarına ilişkin edindikleri bu yeni bilgiler, iletişim kurma, başkalarını motive etme ve performanslarını etkileyecek takım çalışma becerilerini nasıl geliştirebileceklerini öğrenme gibi konularda onlara yardımcı olacaktır.

Takım dinamiklerinin geliştirilmesi

Hepimiz, ekip olarak ya ofiste ya da spor sahasında kollektif çabanın bir tek kişinin hatası nedeniyle boşa gitmesi durumunu yaşamışızdır. Takımınızdan bir kişinin motivasyonu eksikse bu olumsuzluğun diğerlerine de bulaşma riski oldukça  fazladır.

Ancak takım performansı karmaşık bir yapıya sahiptir ve takım sadece onu oluşturan parçalardan meydana gelmemektedir. Takım motivasyonu sorunu varsa;fakat tek bir üyeyle ilgili bir performans sorununu tanımlayamıyorsanız; sorun nerden kaynaklanıyor olabilir? Bir yerde bir kişilik çatışması mı var? Üyeler arasında güven ya da empati eksikliği mi var? Takım arkadaşları birbirleriyle etkili iletişim kurmaya ya da birbirlerini anlamaya çalışıyor mu?

Takım üyeleriniz kendilerini iyi tanıyorsa o zaman takımı oluşturacak bir temeliniz bulunmaktadır. Sonraki aşama ise her bireyin diğer bireylerin tarzlarını, motivasyonlarını ve korkularını yargılamaktan ziyade; onları bir bütün olarak anlamalarını sağlamak ve güvenli, dürüst bir ortam oluşturulabilmesi için her bir oyuncunun kişisel içgörüsünü takıma yansıtmasını sağlamaktır.

Etkileşim (iletişim) ne kadar iyiyse eğitim ve performans da o kadar verimli olur. Bundan dolayı gereksiz çatışma kaynaklarının ortadan kaldırılması, spor takımlarının ortak hedefine motive olmalarının en hızlı yollarından biridir: yani kazanmak!

Dinamiklerin korunması

Performansı artıran ve güçlü yönlere ağırlık veren değişimlerle beraber bireysel ve takım gelişimlerine yönelmek, takımınızın olabildiğince etkili bir şekilde birlikte çalışmalarını sağlayacaktır.

Takımınız için neden eğitim kursları düzenlemiyorsunuz? Bu, hem takım içerisindeki iletişim becerilerini geliştirecek hem de takım ve ilişki oluşturma için olağanüstü bir fırsat sunacaktır. Takımı geliştirmeye destek vermeniz, bireysel üyelerin kurum içerisinde güven ve kabullenilme duygusunun artmasını sağlayacaktır. Takım üyeleri birbirine güvenerek birlikte çalışabildiklerinde motivasyon artar ve hedeflere daha kolay ulaşılır.

Takım üyeleri birlikte iyi çalıştıklarında başaramayacakları çok az şey vardır. Söz konusu takımınız olduğunda büyük resme bakın ve yüksek performanslı bir takım oluşturma şansınızı arttırın.