St Benedict Lisesi

John Lewis CSR ortaklığı Chichester Üniversitesi

“ Öğrencilerin daha fazla öz farkındalığa sahip olmalarına yardımcı olmak, davranışlarını yönetmeleri ve sorunlarını kendi başlarına çözmeleri konusunda öğrencilere sorumluluk verdi.”

St Benedict, 13-18 yaş arasındaki öğrencileri kabul eden küçük bir Katolik lisesidir. Bu okul, Ofsted tarafından olağanüstü başarılı olarak değerlendirilmiş olup GCSE ve A seviyesi sonuçlarına göre Suffolk’taki en gözde okullardan biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca ulusal çapta üst sıralarda yer almaktadır. Okulun misyon ifadesi, öğrencileri modern dünya için etkili birer Hristiyan yapmaktır. Her bir öğrencinin eşsiz bir şekilde önemli olduğunu kabul ederek öğrencilerin hepsine tüm potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için okul olarak destek olmaya çalışmaktadır.

Karşılaşılan sorun

Müdür yardımcısı Andy Watts şunları söylemiştir: “ Okulda bazı öğrencilerin sorumsuzluk veya kötü davranışlar nedeniyle potansiyellerini gerçekleştiremedikleri gözlendi. Okuldan uzaklaştırmalar, okula geri kabul etme, sınıftan çıkarmalar ve olumsuz sevkler dahil bu grup için olumsuz performans göstergelerinin sayısını azaltmak istedik.”

Çözüm

Okulda yeterince başarı gösteremeyen öğrencilerin performansını ve huzur bozucu davranışlarını düzeltmek için Thomas değerlendirmelerini kullanarak pilot bir çalışma yapılmıştır.

Buradaki amaç, öğrencilere daha fazla öz farkındalık kazandırmak ve onların davranışlarının sorumluluğunu daha fazla üstlenmelerini sağlamaktı.

Bu çalışma belediye meclisi ve St Benedict okul idaresi ortaklığıyla finanse edildi. Çeşitli branşlardan 6 personel ( İngilizce zümre başkanı, şube rehber öğretmeni, davranış destekleme yöneticisi ve bir mesleki eğitim danışmanı )Thomas’ın davranış değerlendirmesi (PPA), yetenek ve eğilim testi (GIA) ve kişilik özellikleri ile duygusal zekâ değerlendirmelerini (TEIQue) uygulamak, yorunlamak ve geri bildirimini yapmak üzere eğitilmiştir.

10.sınıfta okuyan 63 öğrenci bu çalışmanın potansiyel katılımcısı olarak belirlendi ve bu öğrenciler iki gruba ayrıldı: “zorlayıcı” davranışlar sergileyenler ile sorumluluk almayıp okulda boş boş gezen, performansları düşük öğrenciler

 Sonuçlar

“ Değerlendirmeleri etkisi inanılmazdı. Okuldan uzaklaştırmalar, okula geri kabul, sınıftan çıkarmalar ve olumsuz sevkler %90’dan fazla bir oranda azaldı.”

“ Devamsızlığı fazla olanları çoğunda bu sorun düzeldi ve olumlu sevkler değerlendirmelerden önceki dönemde bir taneden değerlendirme sonrası geri bildirim verildiğinde 28’e yükseldi.”

Öğrenciler geri bildirim alır almaz davranışlarını hemen değiştirdiler. Öğrencilerin daha fazla öz farkındalığa sahip olmalarına yardımcı olmak, davranışlarını yönetmeleri ve sorunlarını kendi başlarına çözmeleri konusunda öğrencilere yardımcı oldu.

“ Örneğin sınıfta saldırgan davranan ve zamanının önemli bir kısmını gözlem altında geçiren bir öğrenci, değerlendirme geri bildirimini aldıktan sonra davranışlarını değiştirdi. Öfkesinin ardındaki sebepleri anlmak ona davranışlarını değiştirmede ve sakinleşmede yardımcı oldu.”

“ Matematik ve Fen derslerinin akışını bozma eğiliminde olan bir başka öğrenci ise Genel Yetenek Değerlendirmesi Numerik Hız ve Doğruluk Testinde zorlandı. Bu, onun sayısal kavramları hızlı bir biçimde işlemekte zorlandığı anlamına gelmekteydi. Bu öğrencinin yavaşlayıp sayısal bilgileri özümseyebilmek için kendine daha fazla zaman tanıması gerekmekteydi. Öğrenci ve öğretmenleri bu davranışının sebebini anladığında ise bunu etkili bir şekilde düzeltmeyi başararak; öğrencinin davranışlarında ve notlarında bir iyileşme olması sağlandı.”

Thomas raporları, eğitimciler ve öğrenciler arasında ortak bir dil oluşturarak; öğrencilerin “öğretmenlerin konuşmasından” ziyade kendileri hakkında gerçekçi olarak konuşmalarına imkân tanıdı. Bu durum ise bu iki taraf arasında daha önce mümkün olandan daha gerçekçi bir diyalog kurmayı sağladı.

Sonuçlar, Thomas değerlendirmelerinin her türden öğrenciler için her şekilde çok büyük yarar sağladığını göstermektedir. Personel eğitimine ayrılan zaman (4 gün), değerlendirmelerin yapılması ve birebir öğrencilere dönüt verilmesi (her öğrenci için 1 ders saati) bu faydaların karşılığında küçük bir meblağdır. Öğrenciler bu deneyimden oldukça memnun kaldı ve herkesin bu geri bildirim sürecinden geçerek öz farkındalık kazanması gerektiğini dile getirdi.

Gelecekteki adımlar

“ Şuanki 10.sınıf öğrencilerimizle Personel Profil Analizi ve Genel Yetenek değerlendirmelerini tekrar etmekteyiz. Bu programın amacı kendini geliştirmektir. Öğrencilere kendilerini geliştirme imkanı sunmakdır. Sonuç olarak bütün yıl boyunca sınıf ortamı ve derslerin kalitesi artmaktadır.”

Celeste McFarland

Celeste McFarland

Celeste is an experienced marketing professional who joined Thomas in 2015. She specialises in the world of L&D, and is passionate about inspiring people through creativity. Outside of work, Celeste enjoys travelling and the learning that it brings, or spending time with friends and family at her home in Yorkshire.