Chichester Üniversitesi

St Benedict Lisesi Larbert Lisesi

“ 360 derece değerlendirmesi gibi bir aracı kullanmanın yararları açıktır. Bu değerlendirme yöneticilerimize açık ve nesnel bir geri bildirim sunarak, onların güçlü ve zayıf yönlerini görmelerini sağladı.”

Chichester Üniversitesi, yerel eğitim merkezleri ve kreşlerin yanı sıra Chichester, West Sussex’te ve Pulborough yakınlarındaki Brinsbury’de iki ana yerleşkesi bulunan, tam ve yarım gün eğitim alan 15.000 öğrencisi olan bir eğitim kurumudur. Üniversitede çok çeşitli öğrenciler öğrenim görmektedir: Liseden yeni mezun olup üniversiteye başlayanlar, eğitimine devam eden veya sadece eğlence amaçlı öğrenim gören öğrenciler de bulunmaktadır.

Öğrenciler 100’den fazla ülkeden gelmektedir ve üniversite 2005 yılında uluslararası öğrencilerle yaptığı çalışmaları dolayısıyla saygın Queen's Anniversary Prize ödülünü almasının yanı sıra; uluslararası öğrencileri ve uluslararası pazarlamayı desteklemedeki üstünlüğünden dolayı da British Council Beacon Ödülünü kazanmıştır. Üniversitenin restoranlar, kuaör ve güzellik salonları, çocuk bakım merkezleri ve kreşler, dil laboratuvarları, kayıt stüdyoları, atölyeler, araştırma merkezleri ve spor tesisleri (tırmanma duvarı, spor salonu ve açık oyun ve spor sahaları) gibi geniş imkanları bulunmaktadır.

Karşılaşılan sorun

Chichester Üniversitesi İK Müdürü Karen Williams şunu ifade etmiştir:” Bir üniversite olarak olağanüstü düzeyde ileri eğitim vermeye kendimizi adamış durumdayız.”

Hem yöneticilerimizin hem de personelimizin tüm potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Yöneticilerimiz üniversitenin daima bir adım önde bir eğitim sunmasını sağlamada çok önemli role sahiptir.

Chichester Üniversitesi, yöneticileri için sunumlar ve grup çalışmalarından oluşan yönetim geliştirme merkezleri açmıştır. Ancak onlar, yöneticilerinin günbegün işlerinde eskiye göre nasıl olduklarını gerçekten anlamak için biraz daha derin bir araştırma yapmak istedi.

 Çözüm

Üniversite, Yönetici Gelişim Programının bir parçası olarak 360 derece değerlendirmelerini kullandı. Thomas 360 derece değerlendirmeleri; akranlar, yöneticiler ve takım üyelerinden bir bireyin kurum içerisindeki rolü açısından kritik olan davranışlarına yönelik nesnel geri bildirimler veren yeterlilik temelli bir ankettir.

Bir üniversite olarak olağanüstü düzeyde ileri eğitim vermeye kendimiz adamış durumdayız. Bunu başarmak için hem personelimiz hem de yöneticilerimiz tüm potansiyellerini ortaya koymalıdır.

360 derece değerlendirme, güçlü ve zayıf yönlerin düzeltilmesi için ne gibi geliştirmelerin uygulanabileceğini tanımlar. Geri bildirim anonim bir şekilde sunulur ve bireylerin başkalarının onları nasıl algıladıklarını anlamalarına yardım eder.

Sonuçlar

“Bu sonuçlar, ister kurumsal beceriler ister zaman yönetimi olsun; değiştirmeleri veya üzerinde çalışmaları gerektiği şeyleri görebilmeleri için davranışlarının genel bir değerlendirmesini onlara sunmuştur.”

Yöneticilerimizin personel ve öğrenciler için olağanüstü bir öğrenme ortamı oluşturabilmeleri için olabilecek en iyi düzeyde olmalarını istiyoruz. Thomas 360 derece değerlendirmesi, onların gelişim planının ana yapısını oluşuran bireye bir bütün olarak bakmamızı sağladı.

“ Bu anketin serbest metin kısmını katılımcılara daha özel yorumlar yazma fırsatı sunması bakımından özellikle yararlı bulduk. Özel örnekler rapora derinlik kattığı için; geri bildirim gerçekten bizim için çok yararlı oldu.”

Celeste McFarland

Celeste McFarland

Celeste is an experienced marketing professional who joined Thomas in 2015. She specialises in the world of L&D, and is passionate about inspiring people through creativity. Outside of work, Celeste enjoys travelling and the learning that it brings, or spending time with friends and family at her home in Yorkshire.