Eğitim ve kariyer rehberliği

Sınıf tekrarı İşe alım ve geliştirme

Etkili eğitim ve kariyer rehberliği, sadece teknik beceriler ve konu bilgisiyle ilgilenmekten çok daha fazlasını ifade eder. Davranışlarının güçlü yönlerini bilen öğrencilerin parlak bir geleceğe yönelik özgüvenleri yüksek olacaktır. Peki, kendileri adına doğru hedeflere yönelik bilinçli kararlar alabilmeleri için öğrencilerinize tarafsız olarak nasıl tavsiyeler vereceksiniz?

Eğitim  tercihleri

Her öğrencinin bireysel olarak kendisi için doğru olan yolu/ mesleği seçmesi önemlidir. Ancak öreğnciler potansiyellerine en uygun olanı nasıl belirleyebilir? Ders seçimleriyle ilgili kararlardan daha ileri eğitime veya iş bulmaya geçişe kadar, bazı öğrencilerin arka planda kaldıkları açıktır. Peki, bilinçli kararlar alırken onlara destek olmak için neler yapabilirsiniz?

Öğrencilerinize güçlü yönlerini tanıma ve anlamada yardım etmek, onların dersler hakkında karar almalarını kolaylaştırır.

Öğrenciler hangi alanda başarılılar? Hangi dersler bu güçlü yönlere en uygun? Öğrencilerinize davranışlarıyla ilgili anlayış kazandırmak; onlara bunun gibi sorulara cevap bulmada yardımcı olur.

Kendilerini tanımaları, aynı zamanda öğrencilerin kendileri için doğru öğrenme ortamını seçmelerine yardım eder. Öğrenciler nasıl öğrenmek ister? Kendisini çok fazla bireysel çalışmaya adayan bir öğrenim merkezine mi uygundurlar? Yoksa daha fazla iletişim kurarak daha başarılı mı olurlar? Öğrenciler kendilerinden en iyi performansı nasıl çıkarabileceklerini daha iyi anlayarak; bu kritik sorulara daha donanımlı olarak cevap verebileceklerdir.

Kariyer rehberliği

Genellikle geleneksel kariyer rehberliği, özgeçmiş yazma ve mülakat becerileri vb. konularda destek sağlar. Ancak bir kariyere/mesleğe bireyin uygun olup olmadığında önemli bir rol oynayabilen bireyin davranış tercihlerini dikkate almaz.

Eğitim seçenekleri konusunda hangi kariyer yolunun takip edileceğine ilişkin kararlar, davranışsal içgörüyle daha kolay alınabilir.

Güçlü yönlerinin nerelerde olduğunun farkında olan öğrenciler, kendileri için doğru/uygun olan kariyeri/mesleği daha kolay seçerek bu amaca yönelik adımlar atabilir. Başarılı oldukları alanları bilen ve kendilerini iyi tanıyan özfarkındalık sahibi öğrencilerin hedeflerine ulşamak için özgüveni ve motivasyonu yüksek olacaktır.

Hangi kariyer yolunun izleneceğini belirlemek sadece başlangıçtır. Peki, öğrencilerinize işyerinde başarı olacak özgüvenli ve olgun yetişkinler olmak için gereken imkânları nasıl sunacaksınız? Öğrencilere nasıl ve neden böyle davrandıklarını anlamaları konusunda yardımcı olmak, onların herhangi bir duruma uyum sağlamak için davranışlarını ve iletişim yollarını değiştirmelerini kolaylaştıracaktır.