Üst düzey liderlik gelişimi

İşe alım ve geliştirmeHedeflere ulaşma

Üst düzey liderlik ekibiniz (SLT) en yüksek düzeyde liderlik becerilerine sahip kişilerden oluşur. Birlikte dinamik ve etkili bir şekilde çalışmak okul başarısının anahtarıdır. Takımınızın en iyi performansı ortaya çıkarması için onlara nasıl yardım edebilirsiniz?

Üst düzey liderlik ekibiniz (SLT) öğretmenlerinizin ve öğrencilerinizin değerlerine yön verirken; kurumunuzun ilerleme yönünü belirlemek ve yönetmekten sorumludur. Liderlerin kendilerini tanımalarına ve bu bilgileri başarıyı yükseltmek için kullanmalarında onlara yardımcı olabiliriz.

Üst düzey liderlik ekibinizin (SLT) profilinin çıkarılması, yeni ekip üyelerini işe alırken eksiklikleri ve uyum gereksinimlerini belirlemenin yanı sıra en iyi performansı nasıl ortaya koyacaklarını anlamalarına yardımcı olabilir.

Takım dinamikleri

Üst düzey liderlik ekibiniz için mükemmel takım çalışmasına giden ilk adım ikiye ayrılır: kendilerini tanımak/anlamak ve birbirlerini tanımak/anlamak. Kendilerinin ve ekip üyelerinin davranış ve iletişim biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, onları motive eden etkenleri anlamalarını sağlamak birlikte çalışmalarını kolaylaştırır.

Bireylerin ve takımınızın güçlü yönlerinin nerede olduğunun değerlendirilmesi- eğer varsa- nelerin eksik olduğunu bulmanıza yardımcı olur.

Takımınızın davranışlarını ve duygusal zeka seviyelerini açıkça bilmeniz size herhangi bir beceri eksikliğinin olup olmadığını değerlendirmenizi sağlar. Her iyi takımın tüm alanları kapsayacak güçlü özelliklere ihtiyacı vardır. Sürece odaklı çalışan bireylerden oluşan bir takım etkisiz olacaktır; aynı şey çok fazla fikri olan ve bunların çok azını gerçekleştirmeye çalışan yenilikçi bireylerden oluşan bir takım  için de geçerlidir. 

Duygusal zeka

Sıradan bir lider ile olağanüstü bir lider arasındaki fark genellikle duygusal zekâda saklıdır. Duygusal zekâsı yüksek liderler kendilerinin farkındadırlar, çok iyi iletişim kurarlar ve çeşitli durumlara göre davranışlarını uyarlayabilirler. Stres, moralsizlik, çatışma ve değişimle etkili bir biçimde baş edebilirler.

Duygusal zekâ seviyelerinin incelenmesi/anlaşılması, liderlerinizin arasında öz farkındalığı artıran bir anlayış ortamı oluşturur ve hem liderlerin işe alınmasında hem de onların geliştirilmesinde kullanılabilir.

İletişim

İletişim, çalışanların birbirleriyle en iyi şekilde anaşmasını ve en sonunda takımla birlikte çalışma becerilerini geliştirmelerini sağlayabilir. İletişim kanalları bozulduğunda performans da düşer ve bu durum sonuçlarıyla kurumsal performansı etkileyebilir.

Yüksek performanslı (başarılı) okul

Üst düzey liderlik ekibiniz birlikte etkili bir şekilde çalışmaya başladıktan itibaren, okulunuzun performansının artmasına katkıda bulunacaktır.  Olağanüstü bir okul ortamı oluşturarak öğrencilerinizin ve öğretmenlerinizin başarılarını daha üste taşıyacaklardır.