Davranış

Hedeflere ulaşmaSınıf tekrarı

Potansiyellerini boşa harcayan zor öğrencileriniz mi var? Öğrenci davranışlarını başarılı bir şekilde yönetmek ve sınıfta olumlu davranışları artırmak tüm öğretmenler için kilit bir beceridir. İyi davranışlar segilemek ve bunları sürdürmek; öğrenme için mümkün olan en uygun ortamı sağlar ve her öğrenciyi parlak bir geleceğe hazırlar.

Davranış yönetimi nedir?

Öğrencilerin sınıftaki davranış biçimlerinin, öğrenme üzerinde büyük bir etkisi vardır. Kontrol edilmeyen zorlayıcı davranışlar,  öğrencilerin düşük not almasına ve huzursuz olmasına yol açar ve sınıfın geri kalanını olumsuz etkileyebilir. Davranış yönetimi, olumsuz davranışları azaltmak ve her öğrenciye en iyi öğrenme fırsatını sunan olumlu davranışları teşvik etmeyle ilgilidir.

Huzur bozucu öğrencilerle baş etme

Huzur bozucu öğrenciler, belki sıkıldıklarından veya hevessiz olduklarından; genellikle bir işle meşgul olmayıp kötü davranışlarla bunu dışa vururlar. Bu ise, onların öğrenme konusunda sorun yaşadıkları anlamına gelir.  Uygun davranmayı sağlayacak, eğitimleriyle tekrar meşgul edecek ve kendilerini iyi hissettirecek davranış yönetimi stratejileriyle, onların öğrenmeye geri dönmelerine yardımcı olmak, kolay bir iş değildir fakat bunun yapılması oldukça önemlidir. Bir öğrencinin tüm potansiyeline ulaşması için desteğe ihtiyacı olabilir; öz farkındalık ve başarıları üzerinde  gerçek ve belirgin bir etki bırakarak en zorlu öğrencilerden bazılarını düzeltmek mümkündür.

Bir öğrencinin davranış eğilimlerini, duygusal zeka seviyesini ve zihinsel gücünün anlaşılması; sorunların/huzursuzlukların ve kötü davranışların kökenini ortaya çıkararak; hem öğretmen hem de öğrencinin bu tetikleyicilerle etkili bir şekilde başa çıkabilmesini sağlar.

Olumlu davranışları desteklemek, öğrencilerin daha fazla öz farkındalık kazanmaları ve davranışlarının arkasındaki sebepleri anlamalarına yardımcı olmak; onlara kendi davranışlarıyla baş edebilme ve davranışlarını değiştirmede destek sağlayarak her türlü sorunu çözebilmelerine yardım edebilir.

Olumlu davranış yönetimi

Bir işle meşgul olan öğrenciler öğrenmek isterler, çalışmalarından dolayı gurur duyarlar, gelişmek ve başarılı olmak için çaba gösterirler. Bu durum, normalde kendisini bir öğrenme ortamındayken merak, ilgi, iyi dinleme/dikkat ve heves ile gösterir. Böylesi olumlu davranışlar, öğrencinin başarısını ve kişisel memnuniyetini artırdığından dolayı önemli bir amaca hizmet eder.

Kendilerini tanıyan öğrenciler daha başarılı olabilir. Güçlü yönlerini ve kendilerini motive eden şeyleri daha iyi anladıklarından; özgüvenleri daha yüksek olacak ve bir şeye daha kolay odaklanabileceklerdir. Bu yüzden bireylere güçlü yönlerini anlama konusunda yardım etmek; onlara performanslarını kontrol etme imkanı tanır. Bu durum, başarmaya, sorunların üstesinden gelmeye ve başarılarından dolayı gurur duymaya yönelik motivasyon, azim ve öz inanç sağlar. 

Karşılıklı anlayış

Öğrencilerinin davranışlarını anlayan öğretmenler, onların öğrenme yaşantılarını etkili bir şekilde yönetecek donanıma daha çok sahiptir.

Öğretmenler, olumlu ve kapsamlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için mesajlarının farklı öğrencilere iletilme biçimini gözden geçirmelidir.

Benzer bir şekilde kendi davranışlarını ve akranlarının davranışlarını anlayabilen öğrenciler, bunu hem sınıfta hem de bağımsız öğrenme durumlarında davranışlarını yönlendirmede kullanabilir.

Son olarak davranışların farklı insanlar tarafından nasıl algılandığının anlaşılması ve öz farkındalığın geliştirilmesi; olumlu, ilgi çekici ve ödüllendirici bir öğrenme ortamına katkı sağlar. Genellikle bu içgörü en zorlayıcı öğrencileri düzeltmede bile kullanılabilir.