Değerlendirmeleri tamamlama

Değerlendirmelerin göz korkutucu olduğunun farkındayız; ancak ne üzerinden ve nasıl değerlendirileceğinizi bildiğiniz sürece; değerlendirmelerde en iyi performansınızı sergileyebilirsiniz.

How to take a

Personel Profil Analizi (PPA), bireyin güçlü yönlerini ortaya çıkarmak için tasarlanmış ve bireyle ilgili davranışsal analiz sunan bir davranış profilidir. 

Personel Profil Analizini tamamlarken, doğru ya da yanlış bir cevabın olmadığını ve bu testte başarılı ya da başarısız olmak gibi bir durumun olmadığını unutmamalısınız. Vereceğiniz cevaplar, iş yerinde, sınıfta ya da sportif ortamların gerektirdiği nitelikleri karşılamanız için sizin güçlü yönlerinizi ortaya çıkaracak ve  bu konuda size anlamlı bilgiler sunacaktır. 

Analizi tek başınıza ve bölünmeden tamamlamalısınız. Bunu tamamlamak için 8 dakikadan fazla zaman harcamamalısınız. Personel Profil Analizini mevcut pozisyonunuzu göz önünde bulundurarak tamamalamanız gerekmektedir. Eğer şu an herhangi bir işte çalışmıyorsanız, bir önceki pozisyonunuzu göz önünde bulundurunuz. Kendinizi evinizdeymiş gibi rahat hissederek analizi tamamlamaya çalışmalısınız.

Size dört seçenek sunulacaktır. Çalışma ortamında nasıl davrandığınızı EN ÇOK tanımlayan seçeneği seçin ve mevcut pozisyonunuzda nasıl çalıştığınızı EN AZ tanımlayan seçeneği seçin. Vereceğiniz ilk cevap genellikle en doğru cevaptır. Seçtiğiniz cevaplara göre, Personel Profil Analizi bir rapor oluşturur. 

Genel Yetenek Değerlendirmesi (GIA), pratik zekayı ve gelişim potansiyelini ölçen beceri ve yatkınlık testidir. 

Genel Yetenek Değerlendirmesi, Thomas web sitesi üzerinden yapılan süreli bir testtir. Pratik zekayı ölçmek için hazırlanan bu test 5 ayrı soru grubundan oluşmaktadır ve o yüzden vereceğiniz cevaplar bu doğrultuda bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

Genel Yetenek Değerlendirmesi;  mantık yürütme, görsel algılama hızı, numerik hız ve doğruluk, boyutsal yönelim ve kelime anlamı gibi hız ve doğruluğu ölçen bir  grup testten oluşmaktadır. 

Genel Yetenek Değerlendirmesiyle ilgili daha detaylı bilgi almak için test öncesi bir kitapçık (isteğe göre) bulunmaktadır. Bu kitapçıkta testte bulunan maddelere benzer sorular bulunmaktadır ve bu kitapçık size bir anlamda pratik yapma imkanı sunmaktadır. Adaylara, değerlendirmeyi tamamlamadan önce bu kitapçığa bir göz atmalarını öneriyoruz.

Duygusal Zeka Anketi (TEIQue), bireyin hem kendi hem de başkalarının duygularını anlama ve kontrol etme kapasitesiyle ilgilenir. 


Duygusal Zeka Anketi 

Anket 153 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru için yedi seçenek bulunmaktadır, bu seçenekler birden yediye kadar derecelenerek gitmektedir;   1 = Hiç Katılmıyorum 7 = Tamamen Katılıyorum. Testi tamamlamanız için yaklaşık olarak  25-35 dakikanız vardır.

Duygusal Zeka Anketi Kısa Formu

Thomas Duygusal Zeka Anketi Kısa Formu, bireyin sahip olduğu duygusal zekanın kısa bir dökümünü sunar. Anket 30 sorudan oluşmaktadır. Her bir soru için yedi seçenek bulunmaktadır, bu seçenekler birden yediye kadar derecelenerek gitmektedir 1 = Hiç Katılmıyorum 7 = Tamamen Katılıyorum. Testi tamamlamanız için yaklaşık olarak 5 dakikanız vardır.

Duygusal zeka kuramına paralel olarak, doğru ya da yanlış cevap; iyi ya da kötü puan yoktur; ancak bu test mevcut pozisyonunuzla ilgili duygu özelliklerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Hızlı ve sezgisel bir şekilde soruları cevaplamalısınız; ifadelerin tam anlamı üzerinde uzun uzun düşünmemelisiniz. 

Thomas 360, nesnel geribildirim sağlayan yeterlilik değerlendirmesidir. 


Katılımcılar

Seçilen 360 katılımcı olarak, hazırlanan 360 değerlendirmenin öznesi sizsiniz. Tamamlamanız gereken görevleri açıklayan bir e-posta alacaksınız. Performansınızla ilgili gerbildirimde bulunan kişiler, kurumunuz tarafından sizin için seçilmiş olabilir ya da sizin adınıza geribildirimde bulunacak kişileri sizin seçmeniz gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak 5 ile 24 kişi arasında bir seçim yapabilirsiniz. Bu kişiler, yöneticilerden, meslektaşlarınızdan veya arkadaşlarınızdan oluşabilir.  

Geribildirimde bulunan kişiler

Sizi birilerinin geribildirimde bulunacak kişi olarak seçtiğini belirten bir e-posta daveti alacaksınız ve anketi tamamlamanız için size bir tarih belirtilecektir. 

Anket formatı

360 geribildirim anketi genellikle üç ana bölümden oluşmaktadır:
• Derecelendirme ifadeleri: katılımcılardan ve geribildirimde bulunacak kişilerden gözlemlerine dayanarak  ifadeleri derecelendirmeleri istenmektedir
• Yetenek derecelendirmesi: katılımcı ve geribildirimde bulunacak kişilerden katılımcının görevine göre yetenekleri derecelendirmeleri istenmektedir 
• Niteliksel yorumlar: gelişim için gereken alanlarla ilgili yorumlarda bulunmanız istenmektedir

Thomas Beceriler, özellikle yetenek düzeylerini ölçmek için tasarlanan eğitim ve test modülleridir. Böylece görevlere uygun kişileri seçmeniz ve onları geliştirmeniz daha kolay bir hale gelecektir. 

Online beceriler, yazma becerileri ya da Microsoft Office uygulamaları gibi eğitim ve test etkinliklerini kapsamaktadır. Eğitim modülleri, detaylı animasyonlarla interaktif bir yapıya sahiptir ve kısa anlatımlarla kolayca tamamlayabileceğiniz modüllerdir. Bu nedenle teste başlamadan önce eğitim modüllerine çalışmanıza gerek yoktur. .

Bazı durumlarda çoktan seçmeli testler bulunurken bazı durumlarda ise, simülasyonlar bulunmaktadır. Örneğin, Excel değerlendirmesi size bir Excel sayfası gösterilerek yapılır ve ardından burada bir işlemi nasıl gerçekleştireceğiniz sorulur. Bir diğer durumda ise, yazma değerlendirmelerinde cevabı yazılı oalrak belirtmeniz gerekmektedir. Yedi eğitim modülü ve temel, orta ve ileri seviyelerde bulunan yüzden fazla değerlendirme bulunmaktadır. 

Bu testler Flash desteklidir ve Mac tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle testleri bilgisayar üzerinden tamamlamanız önerilmektedir. 

Thomas İşe alım, kurumunuzda işe alım aşamalarını oluşturmanızı sağlar ve bunun için gerekli olan işlemleri kolaylıkla yapmanıza yardımcı olur.

Kurumunuz, Thomas İşe alım anketini kurduğunda size değerlendirmeyi tamamlamanızı isteyen bir e-posta gelecektir. 

Bu anket 28 ifadeden oluşmaktadır ve bu ifadeler için 'Hiçbir zaman' dan 'Her zaman' a kadar derecelenerek artan seçeneklerden birini seçmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte 2 adet niteliksel soru sorulmaktadır. Kurumunuz ekstra olan bu niteliksel soruları anketten seçmeyi tercih de edebilir. Anketi tamamlamak için yaklaşık 5 dakika süreniz bulunmaktadır ve sizden 'Birlikte çalıştığım kişiler beni dinler' gibi ifadeleri değerlendirmeniz istenmektedir. 

Anketi tamamladıktan sonra size bir takım demografik sorular sorulacaktır. Sorulara verdiğiniz bilgiler kimseyle paylaşılmayacak ve yalnızca işe alım raporunuzda kullanılacaktır.