İpuçları ve Öneriler

Psikometrik testlerde sık sık sorduğumuz sorulara göz atın ve değerlendirmeler için kendinizi hazırlayın.

Psikometri nedir?

Psikometri uzun ve karmaşık bir kavramdır. Psikometri, psikolojik ölçümlerin arkasındaki kuramla ilgili çalışmaları kapsamaktadır. Bu alan, beceri, bilgi, yetenek, tutum ve kişilik özellikleri gibi değerlerin ölçümüyle ilgilenmektedir. 

Psikometri kuramı, Thomas değerlendirme araçları gibi değerlendirme araçlarının temelini oluşturmaktadır. 

Psikometrik testler nedir?

Psikometrik testler, bireyin iç yüzünü anlamak için kullanılan araçlardır. Bu testler, bir bireyin performansını bir başka bireyle karşılaştırır veya bir bireyin güçlü ya da zayıf yönlerini ortaya çıkarır. Gerçek bir psikometrik test üç temel alanla ilgilenir: 

 • Yetenekler: bir kişinin sayılarla, kelimelerle, diyagram ve sistemlerle çalışma kapasitesidir
 • Kazanım: bir kişinin bir alana dair sahip olduğu bilgidir 
 • Kişilik: bir kişinin nasıl davrandığını gösterir. Kişilik, bir kişinin sahip olduğu değerlerden, ototriteye karşı nasıl tepki verdiğine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Bu testler duygusal zeka, eğitilebilirlik, liderlik, müşteri hizmetleri gibi belirli kariyerlerle ilgili alanlara dair testlerdir. Böylece kurumunuzdaki bir çok kişiyi değerlendirerek, kurumsal bir profil ortaya çıkarabilirsiniz: takımlarınız nasıl çalışıyor, çalışanlarınızda eksik olan beceriler nelerdir, hangi göreve kim en uygundur gibi. 

Psikometrik testler ne için kullanılır?

Bu testler; iş, eğitim ve spor alanlarında kişilerle ilgili kararlar vermek için kullanılmaktadır. Genel olarak psikometrik testler, yeni kişileri işe alma, gelişme potansiyeli olan bireyleri tespit etme,  düşük performans gösteren bireylere danışmanlık yapma, takımları bir araya getirme,  kariyer önerilerinde bulunma, çalışanlara koçluk yapma, bir kurumdaki stres faktörlerini belirleme, en iyi takım yapısını belirleme, motive edici programlar hazırlama gibi konular için kullanılmaktadır. Kişilerle ilgili bireysel ya da grup olarak alınan her türlü kararda da psikometrik testler kullanılabilir. 

Psikometrik testler sadece IQ'yu mu ölçer?

Genellikle testlerin bilgimizi ölçtüğünü düşünür ve testleri  başarılı ya da başarısız olduğumuzu ortaya çıkaran bir araç olarak değerlendiririz. Ancak bilginiz iş yerinde, evde, okulda kısacası hayata dahil ettiğiniz şeylerin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini düşündüğümüzde, insanların gelecekte şu anda olduğundan daha kolay ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilecekleri kaçınılmazdır.

Bizler başarıda genellikle 'yumuşatıcı' etken olarak biliniriz, örneğin: insanları anlama ve onlarla iyi geçinme beceriniz, liderlik yapma beceriniz, stresle başa çıkma yeteneğiniz, kurallara uyma ya da çözüm üretme beceriniz gibi. 

Davranış profili nedir?

Kişilik ve davranış değerlendirmeleri, bireysel kapasiteyi ortaya çıkarır ve bireylerin nasıl davrandığını keşfetmemizi sağlar. 

Elde edilen bu bilgiler ise, bireylerin hangi görevde başarılı olacağını, baskı altında nasıl çalıştıklarını, takıma nasıl uyum sağladıklarını, hangi kariyerin onlar için en uygun olacağını anlamak için kullanılmaktadır. 


Bu değerlendirme türü insanların nasıl davrandığını ortaya çıkarır ve aşağıdaki sorulara yanıt bulmaya çalışır: 

 • Bireyler nasıl motive olur?
 • Bireylerin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 
 • Bireyler hangi iletişim tarzını tercih etmektedir? 
 • Bireyler takım arkadaşlarıyla ve meslektaşlarıyla nasıl iletişim kurmaktadır?
 • Bireyler kuruma nasıl bir katkı sağlamaktadır? 
 • Bireyler içinde bulundukları mevcut duruma uyum sağlamak için davranışlarını değiştirir mi? 
 • Bireyler baskı altında nasıl davranır?
 • Bireyler mevcut pozisyonlarında hayal kırıklığı yaşıyor mu? 
 • Bireyler için en uygun yönetim ya da koçluk tarzı nedir? 

Davranış profili, bir bireye ait 'iyi' ya da 'kötü' nitelikleri göstermez; bireyin çalışma ortamında nasıl davranmayı tercih ettiğini ve hangi özellikleri sergilediğini anlamamızı sağlar. Bu testte 'doğru' ya da 'yanlış' cevap yoktur. 

Kişilik ve davranış değerlendirmeleri işe alım, geliştirme, potansiyeli belirleme, takımları bir araya getirme, kariyer gelişimi, iletişimi geliştirme gibi konular için kullanılmakta ve daha iyi bir yönetimle insanlardan daha iyi bir performans elde etmemizi sağlamaktadır. 

Yatkınlık testi nedir?

Yatkınlık testi bireyin pratik zekasını ölçmek için kullanılmaktadır  – bireyin yeni beceri ve prosedürleri ne kadar hızlı bir şekilde öğrenebildiğini ortaya çıkarır. Bu testler, bireyin gelişim potansiyeline ait doğru ve güvenilir bilgiler sunar. 

Yatkınlık testi, bireyin yeteneklerine dair nesnel bir değerlendirme sağlar. Bu testler aşağıdaki sorulara yanıt bulmaya çalışır:

 • Bu birey tek başına düşünüp karar alabilir mi?
 • Bu birey görevin zihinsel zorluklarıyla başa çıkabilir mi? 
 • Değişken ya da dinamik bir ortamda bu bireyler nasıl bir tutum sergiler?
 • Bu birey üstün başarılı biri olabilir mi?
 • Bu birey problemleri çözebilir mi?

Bu değerlendirmeler, sizin bilginizden ziyade; potansiyelinizi ölçmek için tasarlanmıştır. Bu testler, sözel, sayısal ve mantık testlerinden oluşmaktadır. Örneğin, sayısal testler bireyin sayılarla kolay ve hızlıca işlem yapıp yapamadığını ölçmek için hazırlanmıştır  - matematik ya da ikinci dereceden denklemleri doğru bir şekilde çözüp çözemediğinizi anlamak için hazırlanmamıştır. 

İş yerinde niçin psikometrik testler kullanılmaktadır?

Psikometrik değerlendirmeler, yeni personel alımı, potansiyel belirleme, geliştirme, takımları bir araya getirme, daha iyi bir yönetimle bireylerden daha iyi bir performans elde etme gibi konular için kullanılmaktadır. 

Araştırmalar; mülakatların, referansların ve başvuru formlarının bireylerin başarılı olup olmayacaklarını anlamada yetersiz kaldıklarını ortaya çıkarmıştır. Özellikle mülakatlar tehlikelidir; çünkü mülakatlar bireylerin ön yargılarından kolayca etkilenebilmektedir. Bunun gibi test araçlarını kullanmak ise, hataları tamamen önleyemese de en azından hata oranını önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Eğitimde niçin psikometrik testler kullanılmaktadır?

Psikometrik değerlendirmeler; bireylerden daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumları için kullanılabilir. 

Değerlendirmeler öğrencilere pratik kariyer önerileri sunabilir; eğitimle iş arasında köprü kurulmasına yardımcı olabilir. Psikometri, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarır ve okuldan sonra  hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemelerini sağlar. 

Eğitim kurumları psikometirk testleri işe alım, geliştirme, personeli yönetme, gibi konular için kullanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler, kişilerle ilgili uygun kararlar vermenizi ve  doğru görevlere doğru kişileri yerleştirmenizi sağlar.  

Sporda niçin psikometrik testler kullanılmaktadır?

Psikometrik değerlendirmeler, koçluk ve eğitim programları oluştuma, atlet gelişimini yönetme, koç ve atlet ilişkisini oluşturma, takım iletişimini geliştirme ve kurumsal performansı arttırma gibi amaçlarla sportif ortamlarda kullanılmaktadır. 

Psikometri, spor kurumlarının koç, atlet ya da destek personeli gibi bireylerden daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Değerlendirme araçları takım, kulüp ya da organizasyonlarda yer alan bireylerle ilgili nesnel geribildirim sağlar. 

Testlerle nerede ve nasıl karşılaşabilirim?

Aşağıda belirtilen yerlerde bu testlerle karşılaşabilirsiniz:

 • Kariyer programlarının bir parçası olarak okulda ya da üniversitede 
 • Performansı arttırmak için koçluk ya da atlet geliştirme programlarında 
 • Bir işe başvuran adayların sayısını azaltmak için - mülakata alınıp alınmayacağınıza karar vermek için CV'nizle birlikte bu testler kullanılacaktır
 • İlk mülakatınızda -  online testte hile yapmadığınızdan emin olmak için mülakat sorularında 
 • Son mülakatınızda  - burada bir önceki mülakatınızda oluşturduğunuz izlenimi kontrol etmek ya da tartışmaya açık konuları belirlemek için kullanılır 
 • Değerlendirme merkezlerinde - bazı görevler için bir ya da iki günlük etkinliklere katılmanız gerekebilir. Bu etkinlikler rol oynama, grup tartışması, gerçek görev örnekleri ve testleri olabilir 
 • Şirketlerin üniversiteler yaptıkları ziyaretlerde - bazı büyük kurumlar üniversitelere gider ve mezun olacak öğrencileri mezuniyetlerinden sonra işe alıp alamayacaklarını anlamak için değerlendirir

Ayrıca, bu testler çalışanlar için de kullanılmaktadır: değerlendirme mülakatlarını bildirmek için, eğitim ihtiyaçlarını ve başarılarını değerlendirmek için, liderliğe ve gelişime açık bireyleri tespit etmek için, stres seviyesini değerlendirmek için, bireylerin bir arada nasıl çalışabildiklerini görmek için, bir çalışanı koçluğa hazırlamak için.  

Bu testler, yaygın olarak kullanılmaktadır; çünkü bu sürecin daha adil olmasını sağlamaktadır. Böylece kendinizle ilgili daha çok şey öğrenebilirsiniz. 

Bu testler neyi ölçmektedir?

Genel olarak, psikometrik testler aklınızda neler olup bittiğini ve bunların davranışlarınıza nasıl yansıdığını ölçen üç temel alanı kapsamaktadır.  Bunları aşağıda görebilirsiniz:

 • Yetenek testleri: Eski IQ testlerinde zeka düzeyini belirten bir sayı bulunurdu. Günümüzde ise, bir çok zeka türünün bulunduğunu biliyoruz. En yaygın testler sözel, soyut, uzamsal ve sayısal zekayı ölçen testlerdir; ancak duygusal zeka gibi diğer testler de bulunmaktadır. 
 • Bilgi ya da beceri testleri:  Şunu biliyor musunuz (‘Örneğin R.O.I.'nin açılımı nedir) ya da bir şey yapmayı biliyor musunuz (Örneğin Microsoft Word de bir metni kopyalayıp yapıştırabilir misiniz) Bu testler genellikle okul testlerine benzemektedir.
 • Kişilik/davranış testleri: İyi bir şekilde hazırlanmış kişilik testleri bir çok yıl içerisinde milyonlarca kişi üzerinde denenmiştir. Bu testler sizinle ilgili özet bilgi sunmaz; ya da verilen bir durumda nasıl davranacağınızı belirtmez; tam tersine beirli bir durumda belirli bir şekilde davranma eğiliminizi ölçer. 
Teste ne zaman gireceğim?

Testler farklı aşamalarda kullanılmaktadır ve teste ne zaman gireceğiniz içinde bulunduğunuz duruma bağlıdır. İş ortamında testler işe alım sürecinin farklı aşamalarında kullanılmaktadır. Ayrıca testler gelişim, kariyer ya da eğitim programı için de kullanılmaktadır ve o nedenle bu süreçlerin herhangi bir noktasında da kullanılabilir.  Değerlendirmenizi yöneten kişi size bu testi ne zaman ve niçin uygulamayı planladıklarını açıklayacaktır. Ardından e-posta ile teste kolayca ulaşabileceksiniz. 

Bu testler dergilerdeki testlere mi benzemektedir?

Bazı psikometrik testler dergilerdeki testlere benzeyebilir. Bu testlerin bir çoğunda doğru/yanlış türünde sorular bulunmaktadır. Bazıları üç ya da dört cevap seçeneğinden sizin görüşünüzü en iyi yansıtan birini seçmenizi ister.  Ancak bazı testler ise, size şekil, sayı ve resimler gösterir. Bir çok kişiye göre doğru ya da yanlış cevap yoktur, verdiğiniz cevaplar sizin bireyselliğinizi yansıtmaktadır. İyi bir psikometrik testle bir quiz arasındaki fark testin şu özelliklerinden kaynaklanmaktadır: 100 yılı aşkın bir kuram, bir çok kişiden elde edilen veriler, karmaşık istatistik veriler, soruların sıralanma ve çizilme şekilleri. Bazı psikometrik testler quiz gibi görünebilir…ancak aslında görünüşün altında yatan unsurlara dikkat etmek gerekir. 

Testi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Testi bölünmeden konsantre olabileceğiniz sakin bir ortamda uygulayınız. Eğer testi okulda ya da ofiste uyguluyorsanız, test yöneticisi sizi rahatlatmalı ve emin olmadığınız her şeyi açıklamalıdır. Testin iyi görünüp görünmediğini kontrol edin  – fotokopi olmadığından ya da ucuz bir baskı olmadığından emin olun. Testle ilgili sorular sorun: Bu test ne için uygulanmaktadır, bu süreçte test nasıl kullanılacaktır gibi. 

Eğer testi internet üzerinden yapıyorsanız, kendinizi rahat hissedebileceğiniz ve bölünmeden teste devam edebileceğiniz bir ortamda testi uygulayın. 

Son olarak, size testteki performansınızla ilgili geribildirim verilecektir. Geribildirim her zaman  verilmelidir çünkü sonuçları anlamanız ve kendinizi biraz daha yakından tanımanız gerekmektedir. 

Peki bu test işe girip girmeyeceğimi mi belirleyecek?

Tek başına, hayır. Yalnızca eğitimli kişiler testi yorumlayabilir ve onlar da testlerin karar vermek için tek başına  HİÇ BİR ZAMAN yeterli olmadığını bilir. Testler bu sürecin yalnızca bir parçasıdır ve her bir parça (mülakat, referans, iş simülasyonları) bulmacanın farklı bir parçasıdır. Testler bireylerin yalnızca belirli yönlerini ölçer ve bireylerin öznel duygularıyla başa çıkmak ve daha nesnel, bilimsel bilgilerle bireylerin önyargılarını kırmak için kullanılmaktadır. 

Testler bana ileride hangi işi yapmam gerektiğini mi söyleyecek?

Tam olarak değil! Bu test size yapabileceğiniz işlerin bir listesini vermez, bunun yerine; kilit sayılabilecek davranışsal güçlü yönlerinizi ve tercihlerinizi ortaya çıkarır, işin hangi alanlarının sizin için en uygun olduğunu anlamanızı sağlar. Sergilediğiniz davranışların ne tür bir çalışma ortamına uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olur ve iş hayatınıza atılmanızı sağlayacak olan üniversite seçiminizde daha bilinçli kararlar vermenizi sağlar. 

Test sonuçlarımı kim görecek?

Testlerimiz son derece güvenilirdir; yalnızca test sonuçlarına ulaşma yetkisi olan kişiler test sonucunu görebileceklerdir. Arkadaşlarınız, öğretmenleriniz ya da takım arkadaşlarınız gibi diğer kişilerin test sonuçlarını görmesi mümkün değildir.  Ayrıca istediğiniz takdirde, sonuçlarınızın bir kopyası da size verilecektir. 

Değerlendirme tamamlandığında, tüm adaylar, eğitimli bir test yöneticisinden geribildirim almalıdır. Böylece sonuçlarınızı daha iyi anlayabilir ve kafanıza takılan  istediğiniz bir konu hakkında onlarla görüşebilirsiniz. Ancak geribildirim vermek zorunlu değildir; bu nedenle geribildirim alma isteğinizi açıkça belirtmelisiniz. 

Gergin olmalı mıyım?

Biraz adrenalin, testler dahil olmak üzere her türlü etkinlikte size yardımcı olur; ancak endişelenmenize de gerek yoktur. Yapılan araştırmalar, bir çok kişinin iyi bir şekilde hazırlanmış bir test sürecinden memnun kaldıklarını ortaya çıkarmıştır; çünkü verilen geribildirim kendileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bir diğer ifadeyle testi yöneten kişiler kadar, testler de size yardımcı olmaktadır. 

İnsanlar testlerden hoşlanmaz mı?

Tam tersine: insanlar aslında testlerden hoşlanır; çünkü testler onlara en sevdikleri konuyu, yani kendilerini anlatır. Doğru bir şekilde uygulandığı takdirde, testler kişiler arasında davranışlarını ve duygularını tartışabilecekleri bir ortak zemin oluşturur. 

Testi cep telefonumdan yapabilir miyim?

Bu durum teste bağlıdır! Anket formatında olan tüm değerlendirmelerimiz (Personel Profil Analizi, Duygusal Zeka Anketi gibi) cep telefonlarıyla uyumludur ve bu sayede nerede olursanız olun testinizi cep telefonu üzerinden tamamlayabilirsiniz. 

Ancak Genel Yetenek Değerlendirmesini cep telefonu üzerinden tamamlamanız önerilmemektedir. Çünkü bu test hız ve doğruluğu ölçmektedir ve sonuçlar farklı veri giriş yöntemlerinden (dokunmatik ekran gibi) etkilenebilir. Genel Yetenek Değerlendirmesi fare ve klavyeye göre düzenlenmiştir. O nedenle bu testi tamamlamanız için size masa üstü bilgisayarı öneriyoruz. ​

Any other questions?

Our team of experts are skilled in all our assessments and will be happy to help. For price enquiries on our assessments, please call us on +44 (0)1628 475 366.