Virgin Trains

Buckinghamshire Business FirstProco Global

Virgin Trains Müşteri Hizmetleri eğitim birimi, şirketin danışmanlığını yapmakta, eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta, eğitimin geliştirilmesini ve sunumunu desteklemektedir. Bu birim, ekip çalışmasını ve yönetim becerilerini geliştirmek ve gelişim fırsatlarını belirlemek için Thomas değerlendirmelerini kullanmaktadır.

Karşılaşılan sorun

Virgin Trains eğitim birimi, trenlerin içindeki yiyecek-içecek hizmetlerini sunulması, tren müdürleri ve istasyon ekiplerinin tüm faaliyetlerini düzenleme ve yönlendirme bakımından şirkete karşı sorumludur. Bu birim, şirketin eğitim ihtiyaçları, gelişim ve eğitim hizmetlerinin sunumunda şirkete yardımcı olmaktadır.

Virgin Trains Eğitim Geliştirme birimi müdürü Gaynor Stewart şunları ifade etmiştir: “  Ekiplerimizin hem birbirlerini daha iyi anlamalarını hem de kendi kişisel fırsatlarını tanımlamalarına yardım edecek birim içinde bir araç kullanmak istedik.”

Çözüm

Virgin Trains, ilk önce eğitim ekibi içerisinde Thomas Personel Profil Analizini (PPA) kullanmaya başladı. “ PPA kullanarak ekipteki her bir kişinin profilini çıkardık ve bireysel geri bildirim verdik. Profilleri açıkladık ve ne ifade ettiğini anlattık. Bu aracın anlaşılması oldukça kolay. Üstünlük, Etki, Devamlılık ve Uyum insanların kolay ilişki kurabildikleri kişilik özellikleridir. Ekip ayrıca bundan hoşlandı. Çünkü çok fazla göze hitap etmekteydi ve anlaşılması zor terimler veya ifadeler içermiyordu.”

Personel Profil Analizi, bugüne kadar kullandığım en doğru psikometrik araç. Raporlar çok değerli bilgiler içeriyor. Onları yıl boyunca ekiple tekrar okumak ve üzerine yoğunlaşmak için saklıyorum.

Gaynor Stewart, Virgin Trains

“ilk başta analizlerini anlayabilmelerini sağlamak için ekibe Personel Profil Analizi üzerinde birebir geri bildirim verdik. Sonraki ekip geliştirme toplantımızda her bir katılımcı 3 alana ( güçlü yönler, fırsatlar ve tehditler) bölünmüş bir tablo üzerine bir kalkan çizdi. Katılımcılar kendi profillerini resimlerle ve tehdit edici olmayan bir şekilde ekiple paylaştılar. Onlardan birbirleriyle daha yakın çalışabilmeleri için kendilerinin ve iş arkadaşlarının davranışlarını anlamalarını istedik. Ayrıca bir bütün olarak kim olduğumuza işaret etmesi açısından önemli bir konu olduğunu düşündüğümden dolayı ekip olarak her bir araya geldiğimizde profillerden konuştuk. Kış toplantısında eğitim ekibinin her bir üyesi kendi bireysel Thomas profilleriyle ilgili birer sunum (powerpoint) yaptı. ”

Gaynor da takımını yönetirken bunu yaptı:

Bir yönetici olarak ekibimi daha iyi anlayabiliyorum. Onların nasıl çalışmak istediklerini biliyorum ve yönetim tarzımı buna göre ayarlamaya çalışıyorum.

Gaynor Stewart, Virgin Trains

“Daha önce ekip üyelerimle birebir görüşmeler yaparken ”standart bir gündemim olurdu. Şimdi ise görüşeceğim kişinin tarzına göre görüşmeleri düzenliyorum. Bazı insanlar diğerlerinden daha fazla desteğe ve yapılandırmaya ihtiyaç duymakta.”

“Eğitim ekibimize yeni üyeler alırken onları Thomas profilinden de geçiriyoruz. Daha sonra onlara ilk başta ekip içerisinde olduğu gibi Personel Profil Analizini tanıtıyoruz.”

Sonuçlar

“Kısa bir süre önce bir yıl sonra ekibin tekrar profilini çıkardık ve profillerden bazılarının değiştiğini görmek inanılmaz. Bunlardan bazıları ekip verimliliğine büyük etkisi olan profillerini yıl boyunca geliştirmek isteyen bireyler.”