Siemens

Opus EnergyBuckinghamshire Business First

Siemens, dünya çapında önde gelen bir mühendislik ve teknoloji hizmetleri şirketidir. Congleton’daki ofislerinde yönetim ekiplerini becerilerini geliştirmek ve yeni yetenekleri işe almak için 360 ve Personel Profil Analizi dahil Thomas değerlendirmelerini kullanmaktadır.

Karşılaşılan sorun

Siemens, Congleton’daki ofislerinde yeni yetenekleri işe alırken Thomas değerlendirmelerinden uzun zamandır faydalanmaktadır. Thomas Personel Profil Analizi ile yapılan davranış profili çıkarımı aday seçimindeki belirsizliği azaltmıştır ve insan kaynakları ekibini her bir ekip ve bir bütün olarak işletme için en uygun ve doğru adayları görevlendirme konusunda desteklemiştir. Ancak son aylarda insan kaynaklarının işlevine ilişkin bir değerlendirme yapılmış ve insan kaynaklarının dünya çapında yeniden düzenlenmesi ve görevlerinide değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir. Bu yeni görev, çok daha stratejik bir anlayışı yani daha önce başarmış oldukları işlemsel çalışmaların anlaşılmasını ve odak noktasının çalışanlarla ilgili konuların bir yöneticinin sorumluluğunda olduğu yeni bir merkezileştirilmiş insan kaynakları servisine aktarılmasını gerektirmektedir.

Julie Pegg, İK İşletme Ortağı şunu ifade etmektedir: “Değişim, görev başındaki 70 yönetici arasında İK konularında oldukça önemli beceri eksikliklerinin olduğu anlamına gelmekteydi. Yöneticiler merkezi bir İK danışmanlık hizmetinden yararlanmış olsalar da biz İK uzmanları olarak yöneticilerin değişimleri daha etkili bir şekilde yönetebilmeleri için yardıma ihtiyaç duyduklarının farkındayız”

 Çözüm

Congleton’daki Siemens birimi, yöneticilerini doğrudan raporlardan en iyisini alabileceklerini sağlamak içim gereken beceriler ve uzmanlıkla donatmak için bir liderlik programı başlatma kararı aldı.

İK ekibi, 70 yöneticinin tamamına bu yeni çalışma biçimine alışmaları için bir liderlik çalıştayı düzenledi.  Julie, “Programın başlatıldığı gün işletme stratejisinin ana hatlarını belirledik ve bunun bir parçası olarak da çalışanlarımıza ve onların ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmaya çalıştık. Yöneticilerimizden yeni İK beklentilerimizi resmen açıklamamız önemliydi. Bu, yeni bir modeldi ve bu nedenle onu doğru anlamamız gerekiyordu.” dedi.

Siemens firması, liderlik çalıştayında Thomas Uluslararası profil çıkarım programını başlatma kararı aldı ve Thomas ekibi firmayla iletişime geçerek sunum yaptı. Julie, “ Bu çalışma; faydaları artırmaya, yöneticilerin değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi olmasına, onların bu süreci anlamalarına ve bu işlemin konumlarında kendilerine nasıl yardımcı olacağını anlamalarına yardımcı oldu. Ayrıca ertesi gün gelen kutularındaki stokları korumaya katkı sağladı.” şeklinde konuştu.

Özel işletimsel eğitimin yanı sıra Siemens bu programa katılan herkesin Personel Profil Analizini çıkardı. Julie Pegg, “Bu işlem, her bir yöneticinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlamasını sağladı. Yöneticilere olabildiğince fazla bilgi sağlanarak özgüvenleri artırıldı ki bu da önemliydi çünkü onların yönetim sorumluluklarında bir değişim olması için bu bilgilere ihtiyaç duyulmaktaydı.” dedi.

Bunu daha da geliştirmeye hevesli olan üst düzey yönetim ekibi, Thomas 360 değerlendirmesinin yöneticilerden her birine ve onların kişisel gelişimine sunabileceği katkıyı anlamıştı ve kısa süre sonra ise yöneticler için bu kişsel gelişim yolculuğunun sonraki adımı haline gelmişti. Ayrıca en tepeden tutarlı mesajların güçlü bir şekilde verilmesi için fırsat sunmaktaydı. Bu nedenle 360 değerlendirme soruları Siemens’in küresel liderlik yeterlilikleri etrafında düzenlendi ve Thomas 360 değerlendirmesinin yanında getirdiği esneklik en üst seviyeye çıkarıldı.

Julie, “Liderlik çalıştayında 360 ve Personel Profil Analizi değerlendirmelerini başlattıktan ve yöneticileri bu anketler için hazırladıktan sonra değerlendirmeler mükemmel sonuçlar verdi. Thomas ekibi, Thomas 360 değerlendirmesini yapan her yöneticiye bireysel geri bildirimler sağladığında bu başarı devam etti.” dedi.

Katılımcı her bir kişi aynı zamanda tamamı yazılı bir rapor aldı. Ancak Thomas ekibiyle yüz yüze yapılan konsültasyonlar paha biçilemez değerdeydi. Çünkü her bir yönetici geri bildirimi derinlemesine inceleyebildi ve gelişimlerini desteklemek için bir plan üzerinde çalışabildi.

Julie Pegg, Siemens

Personel Profil Analizi ve 360 değerlendirmelerinin ardından Siemens yetkilileri, her bir grubun küresel yeterliliklere göre performansının nasıl olduğunu hızlıca belirlemek için yöneticileri bölümlere göre gruplandırdı. Daha sonra bölümlerden gelen raporlar, yeni İK görevlerini yaparken etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak için ekstra gelişime ihtiyacı olan bireyleri tespit etmede bölüm yöneticilerine yardımcı olması amacıyla paylaşıldı.

360 değerlendirme soruları, Siemens’in küresel liderlik yeterlilikleri etrafında hazırlanarak; Thomas 360 değerlendirmesiyle birlikte olan esneklik en üst seviyeye çıkarıldı.

Julie Pegg, Siemens

Sonuçlar

Julie, “ Her iki değerlendirmenin yapılması belirgin olarak birçok yöneticinin yeni görevleri konusundaki endişelerini ortadadan kaldırmaya ve onlara hepimizin bu işin içinde olduğumuzun farkında olmalarına yardımcı oldu.” şeklinde konuştu.

Sonuçlar analiz edildikten sonra üst düzey yönetim ekibi,  tüm ekiplerin Siemens kurumsal değerlerine tamamen bağlı olduğu sonucuna vardı. Bu durum, sonuçlar özellikle ” mükemmele giden yola” en yakın yeterliliği gösterdiğinde liderlik ekibi için onaylayıcıydı ve aynı zamanda grubun en yüksek puan yeterliliğine sahip olduğunu gösteriyordu.

Siemens firması, Avrupa Kalite Yönetimi Kurumundan (EFQM) ödül almaya çabalıyordu ve Thomas değerlendirmelerinden ele edilen veriler sayesinde bu ödülü hak ettiklerini ispatlayabildi.

Julie Pegg, Siemens

Sonuçlar aynı zamanda “ özfarkındalık ” yeterliliğinin bölümler arasında daha az belirginleşme eğiliminde olduğunu gösterdi. Bu, işletmenin odaklanılması gereken noktanın nerede olduğunu belirlemeye yardımıc oldu ve İK ekibinin öz farkındalık çalıştayları düzenlemesine ön ayak oldu. Yine bu çalışma da 70 yöneticinin tamamı için Thomas Uluslararası şirketi tarafından yürütüldü. “Çok eğlenceli ve etkileşimli bir gün geçirdik. İşyeri çok hareketliydi. Eğitim değerlendirme formları harikaydı ve geri bildirim bundan daha iyi olamazdı” dedi Julie.

Önemli bir şekilde, yöneticilerin yeni İK görevlerine başlayıp ekiplerini özgüvenli bir şekilde yönetebilmeleri için becerilerinin geliştirilmesinin temel amacına ulaşıldı ve İK ekibine iletilen istekler önemli ölçüde azaltıldı.

“ En sonunda bütün bu süreç üst düzey yönetim ekibinin tutumlarını, algılarını ve davranışlarını değiştirdi. Şimdi onlar, insani becerilerinin teknik beceriler kadar önemli olduğunu anlamaya başladılar.”

Julie, “ Bu, liderlik programı boyunca doğal olarak gelişen bir şey ve daha fazla sayıda yöneticini şuanda işlerini kurum kültürü, davranışlar ve en iyi uyum ile ilgili olağan konuşmalar yapmalarını sağladı ki bu da geçmişteki teknik ve göreve odaklı konuşmalardan kesinlikle bir adım uzağa geçen bir değişimin işareti oldu.” dedi.

Julie "Siemens firmasının kendi içindeki bu değişimler en iyi uygulamalar olarak görülmüştür ve Thomas bunun temel bir parçası oldu. Şu anda önümüzdeki 5 yıla bakıyoruz ve Thomas ile yapılan çalışmalar, 2020 vizyonumuzun sağlam bir temele oturtulmasını sağladı.” diye konuştu.