Opus Energy

Jumar SolutionsSiemens

“ Yaptığımız işlerde bu değerlendirmeleri kullandığımız bir yıl içerisinde personel kaybımız %12 azaldı ve yıldan yıla gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatta bu yeni işe alma sürecine başladığımızdan beri işten ayrılmalar neredeyse yarıya düştü. Bu, işe başlayacak doğru adayların belirlenmesi ve seçimi sayesinde oldu.”

Opus Enerji, Birleşik Krallık’ta önde gelen bağımsız bir ticari enerji tedarikçisidir. 2002’de kurulan bu firma 200.000 den fazla ticari müşteri kitlesine sahiptir ve Sunday Times gazetesinin HSBC ile ortaklaşa hazırladığı en büyük Top Track 250 şirket listesinde yer almaktadır. Bu firma, büyümesinden kaynaklanan sorunları çözmek için 2012’de Thomas Uluslararası ile çalışmaya başlamıştır ve şu anda hem işe alım hem de gelişim stratejilerinin yüzünü değiştirmiştir.

Karşılaşılan sorun

2011’de Opus Enerji belirgin bir büyüme gerçekleştirmiş ve bu büyümeyle başa çıkacak bir stratejiye ihtiyaç duymuştur.

Opus Enerji firması İK müdürü olan Annamarie Petsis Jones şunları ifade etmiştir:” En büyük sorunumuz işe alımla ilgiliydi. Çünkü çok sayıda yeni elemana ihtiyacımız vardı ancak adayları eleyecek hiçbir sistemimiz ve işlemimiz yoktu. Özellikle bizim doğru adayları seçmediğimizi ileri süren; sıklıkla staj ve deneme aşamasında kaybediyor olduğumuz yeni elemanlar arasında işten ayrılma oranı oldukça yüksekti. Mevcut yaklaşımımızı tepeden tırnağa değiştirmemiz ve bu sayıları kontrol altında tutmamız gerektiği açıktı. Çok sayıda özgeçmiş alıyorduk ve elle müdahale gerektirmeyen bir eleme yaklaşımına ihtiyacımız vardı. Thomas değerlendirmeleri, sunulan en iyi çözümdü. Ancak başarıyı garantilemeden önce işe alım yöneticilerinin hali hazırdaki çalışanların durumunu sağlamlaştırmalarını gerçekleştirmeliydik. ”

Çözüm

Daha önce değerlendirmelere aşina olmayan işe alım yöneticileri bu değerlendirmelerin yararından şüphe etmekteydi ve işe alımlardaki özerkliklerini ellerinden alacağı endişesi içindeydiler.

“Bu isteksizliğin üstesinden gelmek için Müşteri Hizmetleri biriminde bu değerlendirmelerin oluşturacağı farkı göstermek için bir pilot çalışma yapmaya karar verdik. Bu pilot çalışmada Thomas Personel Profil Analizi ile Thomas GIA (genel yetenek değerlendirme testi) ile yetenek/ eğilim testi kullanılmıştır. Kendi içimizde Genel Yetenek Değerlendirmesi ortalama puanlarını toplayarak karşılaştırmalı değerlendirme yapmaya başladık ve örnek çalışanlarla işe alırken benzer profilleri tespit etmek için Personel Profil Analizi değerlendirmesi yaptık.”

“Bu, kurumumuzdaki boş kadrolara uygun olan çalışan tipleri konusunda aradığımız özellikleri belirlememize yardım etti.”

Her aday, Opus Enerji firması içinde yürütülen Personel Profil Analizi ile Genel Yetenek Değerlendirmesi puanlarını belirlemek için gereken kanıtları sunan 6 aydan uzun bir süre boyunca test edildi. Bu işlem, bu değerlendirme sonuçlarının işe yeni başlayanların işe alım ve eğitimine harcanan zamanı nasıl büyük ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. İlginç bir şekilde yöneticilere isterlerse sonuçları göz ardı etme özerkliği verildiği halde; pilot uygulamanın ardından yeni elemanlar işe alınırken hiçbir yönetici değerlendirme sonuçlarını gözardı etmedi.

“Hatta o zamandan beri, kişisel gelişim için bireysel geri bildirim almak amacıyla 360 değerlendirmesini kapasayacak şekilde değerlendirmelerimizi genişlettik.”

Annamarie şunları söylemiştir:” Geri bildirim eğitmen tarafından verildiği için yöneticiler ve çalışanların sonraki adımlarla ilgili konuşmalar yapması daha kolaydır. Sonuç olarak duygusal zekâyı ölçen Duygusal Zeka anketi şuanda kurum içinde bölüm yöneticileri için de bir gelişim aracı olarak kullanılmaktadır. ”

3 yıl önce duygusal zekâ, şirket tarafından dikkate bile alınmazdı. Şimdi ise işlemlerimizin ayrılmaz bir parçası olan ve genel performansımız açısından vazgeçilmez temel bir yeterliliktir.

Annamaire Petsis Jones, Opus Energy

Sonuçlar

Thomas değerlendirmeleri, insanları beklemeyecekleri biçimde aydınlatmış durumdadır ve şu anda şirkette yaygın olarak kullanılmaktadır. “ 3 yıl içinde şirket hiçbir değerlendirme formu kullanmazken ve bu konuda şüpheleri bulunurken artık şirket çapında işe alım, işte kalıcı olma ve gelişim süreçlerinde yerleşik ve sabit bir uygulama haline gelmiştir. Genel Yetenek Değerlendirmesi elemeye ve süreci kısaltmaya yararken; Personel Profil Analizi,  İK, Pazarlama ve Finans dahil özel uzmanlık kadroları ve işe alım yöneticileri için kullanılmaktadır.

“ İşlemlerde bu değerlendirmeleri kullandığımız bir yıl içerisinde personel kaybımız %12 azaldı ve yıldan yıla gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatta bu yeni işe alma sürecine başladığımızdan beri işten ayrılmalar neredeyse yarıya düştü. Bu, işe başlayacak doğru adayların belirlenmesi ve seçimi sayesinde oldu.”

Annamarie Petsis Jones, Opus Energy

Annamarie “ İş sadece doğru insanları seçmekle bitmiyor. Çalışanlarımızı geliştirmek asıl olan şeydir. Şu anda takım profili çıkararak daha iyi bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Yöneticilerimizin profil çıkarma yoluyla sağlanan sorular sayesinde görüşmelerde ayrıntılara inmesi kolaylaştırarak mülakat işlemlerini rahatlattık ve özellikle Duygusal Zeka Anketini and 360 geribildirimi kullanarak yöneticilere zorlu konuşmalar yapma ve/veya farklı düşüncelere hitap etme konusunda yardımcı olduk. ” dedi.

Hatta şirket, zamanın önemini gördüğü için bu değerlendirmeler konusunda epey hevesli ve onlara öyle güveniyor ki şimdiki sorun ise bunları geri almak!

Emily Atkinson

Emily Atkinson

Emily joined the marketing team in 2013 after a period working as an event manager in the wedding industry. She enjoys the variety that comes with working at Thomas, particularly specialising in international marketing. Emily studied German for many years and has recently started learning Spanish.