Jumar Solutions

Collingwood Search & SelectionOpus Energy

Jumar Solutions Ltd şirketi, tam bir bütünleşik kaynak ve Bilişim Teknolojileri geliştirme kuruluşudur. Çalışanlarının kalitesinden emin olma ve kurumsal performansı artırmak için yüksek performanslı takımlar oluşturmada birçok Thomas değerlendirmesinden yararlanmaktadır.

Jumar şirketi, müşterilere olağanüstü bir hizmet sunmak için işinin her iki boyutunu dengede tutması bakımında benzersizdir. Hem bilişim teknolojileri geliştirme hem de kaynak sağlama konusundaki uzmanlığı, müşterilere geçici veya kalıcı kaynakların en uygununu sağlamasına imkân tanır. Jumar şirketi, zamanını en iyi adayı bulmaya ve işe aldığı personelin kalitesini doğrulamaya ayırır. Jumar’ın işyerindeki uzmanlığının derinliği, özel ve oldukça teknik gereksinimlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılarak müşterileriyle teknik görüşmeler yapmasını kolaylaştırmaktadır. Jumar, göreve göre insanları eşleştirerek işe alım yapmaz. Fakat müşterileriyle gelişim odaklı çalışarak her halükarda en iyi kişilerin işe alınmalarını sağlar.

Aralık 2009’da ISO:9001 akreditasyon belgesini ve REC Teknoloji üyeliğini almış olan Jumar şirketi yıldan yıla büyümektedir ve kaliteye dayalı haklı bir üne sahiptir. Ayrıca ticaretteki 10 yıldan fazla bir sürede faaliyet göstren bu firmada işten ayrılma oran %9’dan daha azdır.

Karşılaşılan sorun

Jumar şirketi, piyasadaki yerinde hem daha gelişmiş hizmetler sunarak hem de çalışanlarının kalitesini sağlayarak farklılaştırmak istemiştir.

Yönetim kurulu başkanı Wendy Merricks şunları kaydetmiştir:” Temel amacımız, işe aldığımız adayların müşterilerimiz için uygun olmalarını sağlamaktır. Sağlam bir yolda ilerlemekteyiz ve işlerimizen çoğu, mevcut müşterilerimizden veya tavsiyelerden bize ulaşmaktadır her zaman daha fazla yol katetmeye çalışıyoruz ve sürekli olarak hizmet sunumumuzu geliştirmenin yollarını arıyoruz.”

Çözüm

Jumar şirketi, işinin ihtiyaçlarına özel, sürdürülebilir, yüksek performanslı iç takımlar oluşturmak için Personel Profil Analizi ve Seçme ve Eğitim Testlerini (TST) kullanmıştır. Üzerinde yoğunlaşılacak 4 başarılı fakat çok farklı davranış temelli bir ortam oluşturulmuştur: yeni işler, hesap yönetimi, proje sunumu/teslimi ve yüksek teknolojili atak ve hareketli bir çalışma ortamı oluşturma.

Jumar şirketi ayrıca bir kadro için müşterilerin davranış gereksinimlerini anlamalarını sağlamak amacıyla Personel Profil Analizi ve Görev Profili değerlendirmelerini kullanmaktadır. Bu durum ise beceriler, deneyim ve tercih edilen çalışma biçimi bakımından bu şirketin adayları doğru bir şekilde eşleştirmesini sağlamaktadır.

Bu süreç, işe alınan adayların bir kadro için en uygun kişi olduğunu doğrulamaktadır. Görev Profili ise esas karar veren kişilerin başarı için gereken davranış özelliklerine karar verme sürecine katılmalarını teşvik eder ve işletme kültürünün göz önüne alınması sağlar.

Wendy sözlerine şöyle devam etmiştir: “ Ön tarama, kendi ticari markamız olan Esnek Yönetim Hizmetlerinin (FMS) bir parçası olarak bazı müşterilerimiz için gereklidir. FMS,  işe alım sürecinde müşterilerimize zaman tasarrufu yapmaları için başlatılmıştır. Proje gereksinimlerini karşılayan ve çok kısa zaman dilimlerinde müşterilerimizin isteklerine cevap vermeye başlayabilecek uzman ekipleri oluşturabiliyoruz. Özgeçmiş veya mülakatlara da gerek yok. Tüm bu zor işleri biz hallediyoruz ve ekiplerimizin hemen üretken olmalarını/harekete geçmelerini bekliyoruz bu da müşterilerimize zaman ve güçten kazandırıyor. Ayrıca bu iş oldukça düşük maliyetle gerçekleşiyor.”

Bu örnekte Personel Profil Analizi, bir adayın davranışsal vasıflarını değerlendirmede kullanılmıştır. Şöyle sorulara cevap verilebilir: Adayın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Bu işi yapmaya kendiliğinden hevesli mi? Nasıl iletişim kuruyor? Onu motive eden şey nedir? Bir takımda kendine nasıl yer bulur?

Personel Profil Analizi, insanların kendilerini daha fazla tanımalarını sağlamakta ve buna karşılık olarak onlara güçlü yanlarını daha da geliştirmek ve eksik yanlarını ise düzeltmek için gereken imkânları sunmaktadır. Personel Profil Analizi bir seçim üzerine “ilk izlenime” dayalı, tamamlaması 8 dakikadan az süren 24 soruluk bir ankettir. Cevaplar 4 başlık altında (Üstünlük, Etki, Süreklilik ve Uyum-DISC) bir grafiğe aktarılmaktadır.

PPA, TST ve Durumsal Karar verme Testinin birleşimi, ileri sürdüğümüz adayların bu göreve uygun olduğundan ve gerektiği yerde çabucak öğrenme kapasitesine sahip olduğundan emin olmayı sağlamaktadır.

Wendy Merricks, Jumar

“Açıkçası bu, özellikle müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamamıza, olağan üstü adayları seçmemize ve bu adayların işte kalıcı olabilmesini sağlamamıza gösterdiğimiz önemin işaretidir” diyerek Wendy sözlerine devam etti.

Sonuçlar

“Gelecek, en yüksek seviyede müşteri hizmetlerini sunma konusunda geliştirdiğimiz bu güçlü değerlere dayalı işimizi büyütmeyle ilgilidir. Ünümüz dikkatle dinleyen, anında ve uygun bir şekilde cevap veren ve müşterilerimize paralarının tam karşılığını sunan bir şirket olmaktan kaynaklanıyor. Yüksek kaliteli hizmetler sunmaya devam etmek için ISO’yu kullanarak büyümeyi hızlandırmayı planlıyoruz. ”

Emily Atkinson

Emily Atkinson

Emily joined the marketing team in 2013 after a period working as an event manager in the wedding industry. She enjoys the variety that comes with working at Thomas, particularly specialising in international marketing. Emily studied German for many years and has recently started learning Spanish.