Buckinghamshire Business First

SiemensVirgin Trains

Buckinghamshire Business First (BBF) Buckinghamshire için büyüme merkezidir ve ilçedeki işletmelerin büyüyüp gelişmesine destek olmak için vardır. BBF, personel işlerini yönetmek için Thomas değerlendirmelerini kullanan kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

Bu kurum; inandırıcı, tutarlı ve kanıta dayalı ticaretin sesini duyurmaya; iş imkanı oluşturma ve istihdamın sürekliliğiyle ilgili tüm konulara odaklanmaktadır.

Ticari başarı için çalışanların öneminin bilincinde bir kurum olarak BBF, sürekli olarak çalışanlarıyla ilgilenmektedir. İK müdürü Sarah Randall şunları söylemiştir: “Bu anlayışın bir göstergesi olarak personel yönetiminde en iyi uygulama için saygın IIP akreditasyonunu elmak için Personele Yatırım (IIP) değerlendirmesi sürecinden geçmemiz gerekiyordu. Üst düzey yönetim ekibine değerlendirmeden önce personel yönetimini ayarlama ve hazır hale getirmede yardımcı olmak amacıyla BBF bir bağlılık anketini uygulamak istedik ve 3 yıl önceki bir şirket birleşmesinin ardından kendi hazırladığımız anketi uyguladık. Ancak profesyonel bir çözümün üst düzey yönetim ekibimize daha yararlı olacağını düşünüyorduk.”

Araştırma ve sonuçlar

BBF, açıklık ve tartışmayı destekleyen bir kurum olmasına rağmen uygulanan anket personelin kendi düşüncelerinin gizliliğin verdiği rahatlıkla dönüt olarak sunması için fazladan bir fırsat olmuştu.

Sarah Randall, Buckinghamshire Business First

Anketteki sorular personelin görevleri, ödüllendirilmeleri ve onaylanmalarına ilişkin düşüncelerinin tüm unsurlarını açık uçlu sorularla niteliksel dönütler sağlayarak ele almaktaydı. Tüm çalışanlar ankete katılmaya çağrıldı. Çalışanların %95’in ankete katıldı ve sonuçlar bir bütün olarak kurumu temsil etmekteydi.

Üst düzey yönetim ekibinin sonuçlara ilişkin önceden belli olan beklentileri yoktu ve bulgulardan dolayı memnun kaldılar. Sarah şunları söylemiştir: “Bizim kendi görüşlerimizi eleştirebilmemiz kolay olabilir. Bazen iyi yaptığımız şeyleri düşünmeyi unutuyoruz. Bu nedenle anketin sonuçları bize bir ivme kazanmaya yardım etti ve bir kurum olarak güçlü yanlarımızı bize hatırlattı. Ayrıca kendimizi Birleşik Krallık’taki diğer kurumlarla karşılaştıracak bir karşılaştırmalı değerlendirme noktasının olması da faydalı oldu. ”

Anketin tamamlanmasından sonra sonuçları kolay anlaşılır bir formatta almak oldukça yararlıydı.

Sarah Randall, Buckinghamshire Business First

“ Bu rapor geri bildirim oturumu çeşitli bulgularu anlamamızı kolaylaştırdı ve Thomas danışmanının açıklamaları, diğer kurumlarla yaşadıkları deneyimler sayesinde tartışmaya ekstra bir derinlik kattı. Raporun kendisi de harikaydı ve basit biçimli ve kullanışlı resimli bilgiler içeriyordu. Açık uçlu sorulardan gelen sonuçlara ek değer katıyordu. Sonuçlara bakarak daha sonra bir şirket toplantımızda tüm personelle bunları paylaştık. ”

Sonuç

Bu anket, personelin iş yerine bağlılığını sağlamak için onlarla diyalog kurmaya yardımcı oldu. Sonuçlarda üst düzey yönetim ekibi için odaklanılması gereken alanlardan birinin personelin sağlığı ve huzuruydu. Sarah “ Bu, düşüncelerimizi güçlendirdi ve çalışanlar yararına fazladan çalışmalar yapamamızı sağladı. Ayrıca IIP değerlendirmesinden önce değerlerimizi yenilemek ve gelişim alanlarımızı belirlemek için bir fırsattı. Bu durum, bizim bunlardan dolayı utanmamız veya kısıtlanmamızdan çok; bilinçli olarak bunların üzerine gitmemizi sağladı. Sonuçta iyi sunulan veriler ve sağlanan ayrıntıların seviyesi güçlü ve zayıf yönlerimizi bize gösterdi ve IIP değerlendirmesinden önce ihtiyaç duyduğumuz özgüveni bize verdi. ” diye konuştu.