Takım çalışma becerileri

Beceri yönetimiÇalışanları işyerinde kalıcı kılma

'Bu takım birlikte iyi çalışmıyor' cümlesini kaç farklı şekilde söyleyebilirsiniz? İşlevsiz? Sorunlu? Eksik? Ne şekilde söylerseniz söyleyin; sağlıksız davranışlar gösteren bir takımın 'reset' tuşuna basması ve bazı takım çalışma becerilerini öğrenmesi gerekmektedir.

İşlevsiz bir takımla ilgili temel sorunlar; görev, sorumluluk, bireyler arasındaki çatışmalar, ve yetenekler gibi konulardan kaynaklanmaktadır. Bu durum da takımın hedeflerine ulaşmasını engeller ve bireyler arasında güvensizlik ortamı yaratır.

Bir takımı doğru bir şekilde yönlendirmenin en uygun zamanı takımın yeni oluşturulduğu andır. Ancak birçok takım bir süredir birlikte çalışmasına rağmen, istenilen performansı sergileyememektedir.

Takımınız ister yeni oluşturulmuş olsun, isterse bir süredir birlikte çalışıyor olsun, geriye dönüp sağlam bir takım temeli atmak işe başlamak için en uygun nokta olacaktır.

Takımınızın dinamiklerini anlama

Birine takımını sorduğunuzda, büyük ihtimalle takım üyelerinin profesyonel başarılarından ya da akademik veri ve sayılardan bahsedecektir. Bu konudaki ortak varsayıma göre, teknik açıdan başarılı olan kişilerin birlikte çalışma konusunda da başarılı olması gerekmektedir; ancak çok zaman sonra bu görüşün aslında doğru olmadığı kanıtlanmıştır.

Elbette, görevin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olan bir takımın öneminden bahsetmeye gerek yoktur; ancak kaç takım bunu dikkate almaktadır? Bu önemli öğe genellikle eksik olan parça olarak görülmektedir. 

Takımınızdaki bireylere nasıl davrandıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, nasıl motive olduklarını ortaya çıkaran bir araç verdiğinizde, bir anlayış ortamı oluşacak ve bu ortam da tüm takım üyelerini memnun eden takım halinde çalışma becerisini geliştirecektir.

Takımdaki bireylerin davranışsal ve duygusal tercihlerini ortaya çıkarmak, takımda yer alan bireyler arasındaki iletişimi güçlendirecek, birlikte çalışma becerilerini geliştirecek ve onları motive edecektir. Böylece bu durum bireylerin performanslarında büyük bir etki yaratacaktır.

Boşlukları belirleme

Takımınızda bir boşluk oluştuğunda ne olur? Bu boşluğu doldurmak için takım dinamiğine uygun birini işe aldığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? Davranışsal karşılaştırmalı değerlendirme, hem bu boşlukları doldurmanızı hem de bu boşluklara uygun kişileri işe almanızı sağlayacaktır.

Takımınızın davranışlarına bir göz atın – iş hedeflerini gerçekleştirmek için gereken ideal kültür, görevler ve liderlik tarzı için bir şablon oluşturun.

Bu şablon, ideal takım ile mevcut takımınızı karşılaştırmanızı, takımınızı detaylı bir şekilde görmenizi ve her bireyin takım içerisinde üstlendiği rolleri görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca yeni bir işe alımın takım kültürüne uygun olup olmayacağını ortaya çıkaracaktır.

İdeal takımınız ve mevcut takımınızın nesnel bir analizini çıkarmak, doğru çalışma becerilerine sahip olmayan bir takım oluşturma riskini azaltacaktır. 

Geribildirim bir ödüldür!

Bize geribildirimde bulunabilecek kişilere ihtiyacımız var. İşte ancak böyle gelişebiliriz.

Bill Gates

Bu durum, bireyler için olduğu kadar, takımlar için de doğrudur.

360 geribildirim, takım davranışlarının iş ortamında nasıl algılandığını anlamaya yardımcı olur. Takım dinamik bir şekilde çalışıyor mu? Ya da takım iş ortamında olumsuz bir etki mi yaratıyor?

Takımınızı diğer kişilerden gelecek geribildirime açarak önemli öneri ve geribildirimleri alabilirsiniz. Böylece takımınızı iyi olmaktan mükemmel olamaya taşıyabilirsiniz. 

Devamlılığı sağlama

Takımınızın temellerini attıktan sonra, bunun devamını getirin! Performansı arttıran bireysel ve takım değişiklikleri yapmak, takımınızın mümkün olduğunca etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Takımınız için niçin eğitim kurslarını uygulamıyorsunuz? Bu eğitimler, hem takımınızın sosyal becerilerini geliştirir, hem de takım içerisindeki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Takımı geliştirmek için desteğinizi sunduğunuzda, bireysel olarak takım üyeleri güven duygularını geliştirecek ve kurumu daha yakından tanıyacaklardır. Takım üyeleri birbirine güvendiğinde ve iş birliği içerisinde çalıştığında da; motivasyon yükselecek ve böylece hedeflere daha kolay ulaşılacaktır.

Takım üyeleri bir arada iyi bir şekilde çalıştıklarında, başaramayacakları şey neredeyse yoktur. Büyük resme baktığınızdan ve takım üyelerinin yüksek bir performans sergilediğinden emin olun.