Beceri yönetimi

Yer değiştirme planlamasıTakım çalışma becerileri

Yetenek bir kurumun en önemli varlığıdır. İyi bir beceri stratejisi; kurumuna bağlı çalışanlar, yüksek bir performans ve kurum genelinde büyük bir etki anlamına gelmektedir. Size sunduğumuz çözümler, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

İş dünyasında sürekli yükselen değişim temposu, işe alım rekabeti, yetenekli çalışanların kurumda kalıcılığını sağlama ve güçlü bir beceri yönetimi stratejisi her zaman kurumunuzun gündeminde en üstte yer almalıdır. En başarılı adayları işe almak, onlara doğru zamanda doğru görevler vermek hiç daha zor olmamıştı. 

Yapılan araştırmalar, güçlü bir beceri yönetimi stratejisine sahip olan kurumların personel kalıcılığında  %31  daha etkin olduklarını ve yalnızca % 1 personel değişim oranına sahip olduklarını göstermiştir.  

Deloitte

Hedeflerine ulaşması ve stratejilerini uygulayabilmesi için kurumunuzun ihtiyaçlarını gerçekten anlayabiliyor musunuz? Departmanınızın uygun bir şekilde görevlendirilmiş ve etkin olarak yönetilen çalışanlar aracılığıyla kurumun genel finansal performansına nasıl bir katkı sunduğunu açıklayabilir misiniz? 

Etrafında dönüp dolaştığımız ve ‘beceri’ olarak adlandırdığımız kavram, özellikle belirli bir stratejik önceliği doğrudan destekleyen bahsedilen kuruma özgü olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut iş gücünü arttırmak için, kendi kurumunuz bağlamında ‘en iyinin nasıl olabileceği’ni tanımlamalı; çalışanlarınızı performans ve potansiyel bakımından bir matrise yerleştirmelisiniz. Bu karşılaştırmalı değerlendirme süreci, beceri kavramını daha iyi tanımlamakta ve karşılaşabileceğiniz eksikleri tamamlamanızı sağlamaktadır.

Kazanma becerisi stratejisine sahip olup olmadığınızdan nasıl emin olabilirsiniz?

Başarıya giden yol, kurumun hedeflerini kendi stratejinizle eşleştirmekten, kendinizi piyasada rekabet etmeye hazırlamaktan ve ortaya çıkabilecek yeni fırsatları değerlendirmekten geçmektedir. Bu hedef sıralaması, aynı zamanda hedeflerinizi adım adım gerçekleştirerek iş gücünüzü arttıracağınız anlamına da gelmektedir.

İşinizin başarıya ulaşması için gerçekten nelere ihtiyaç duyduğunu bilmek, en yetenekli ve uygun adayları bu plana yerleştirmede atılacak ilk adımdır. Kapsamlı bir beceri stratejisinde yalnızca işe yeni alınacak adaylarla ilgili konular bulunmaz; ayrıca verilecek eğitimler ya da mevcut kaynakları yeniden düzenleme gibi konular da bulunur. Böylece iyi bir beceri stratejisi, çalışanların tüm yaşam döngüsüne önem vermiş olur.

Beceri stratejisinde bulunması gereken bazı temel öğeler şunlardır:

  • Görev stratejisi sıralaması
  • İşe alım
  • Öğrenme ve gelişim     
  • Performans yönetimi
  • Ödül ve bireyleri tanıma
  • Kurumsal performans
  • Başarı planlaması

Kurumunuzun hedeflerini ve stratejik adımlarını belirledikten sonra, bunlar için hangi becerilerin ve uzmanlık alanlarının gerektiğini tespit etmek gerekmektedir.

Bir sonraki adım ise, kurumunuzdaki çalışanların sahip oldukları becerileri belirlemek ve karşılaştırmalı bir değerlendirme oluşturmaktır. Thomas’la size bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini, sosyal becerilerini, eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek iş gücünüzün profilini çıkarmayı öneriyoruz.

Bu analizi yaptıktan sonra, iş gücünüzü anlamak için gereken verilere sahip olmuş olacaksınız. Bireyler nasıl motive olur? Bireyler nasıl çalışmayı sever? Çalışanlarınızın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Çalışanlarınız nasıl iletişim kurmaktan hoşlanır? Bu sorulara yanıt vermek, yöneticilerin takım üyelerinin tercihlerine adapte olmalarına imkân tanıyacak ve her çalışanın gücünü arttıracak projeler verilmesine fırsat sağlayacaktır.  Göreve en uygun ve yetenekli çalışanlara görevler vererek onların daha memnun kalmalarını sağlayacak; bağlılık ve üretimi arttırmış olacaksınız. Böylece, bir bütün olarak kurumunuz daha üretken ve mutlu bir iş yeri haline gelecek ve kendini geliştirmek isteyen çalışanlar kurumunuzda kalmayı tercih edecektir.

Bu veriler, iş ortamında karşılaşabileceğiniz gelişim ihtiyaçlarını değerlendirmenizi sağlamakla birlikte, belirlenen beceri boşluklarını uygun işe alımlarla doldurmanıza da yardımcı olacaktır.

Uygun bir şekilde hazırlanmış beceri stratejisi; değişim yönetimi, eğitim ve gelişim gibi ekstra destek unsurları gerektirebilir. Yeni bir beceri stratejisini uygulamak, değişim sürecini gerektirebilir; bu nedenle değişime hazır olunup olunmadığını tespit etmek, engelleri belirlemek ve geçişi rahatlatmak için bu sürecin dikkatli bir şekilde planlanması gerekmektedir. Beceri stratejisine yapılan yatırımdan maksimum değeri elde etmek için yöneticilerin yeni araç ve süreçlerle ilgili olarak motive ve eğitimli olması gerekmektedir.

Beceri stratejisinde tek boyutlu bir yaklaşım benimsemek sizi başarıya götürmeyecektir. Çalışanlarınıza bir birey olarak yaklaşmak ve onların özel ihtiyaçlarını anlamak bu süreçte oldukça önemlidir. Sunduğumuz bu çözümler, kurumunuzun hedeflerini karşılayan bir strateji geliştirmenizde size yardımcı olacaktır.