Yer değiştirme planlaması

İşe AlmaBeceri yönetimi

En önemli çalışanlarınızdan biri yarın istifa etse, siz buna hazır mısınız? Kurumunuzda her düzeyde beceri takımı oluşturarak diğer kurumlardan bir adım önde olmanızı sağlıyor ve sizin için rekabetçi bir avantaj yaratıyoruz.

Niçin hazırlıklı olmaya ihtiyacınız var?

En önemli yöneticilerinizden birinin yarın işten ayrıldığını düşünelim. Bu durumun yaratacağı beceri ve iş açığı sizce ne olabilir? Bu durum takımınız ve diğer çalışanlarınız üzerinde nasıl bir etki bırakabilir?  Bu görev için yeni bir kişi bulmak ve bu kişinin yeterli performansı göstermesini sağlamak için harcanacak zamandan bahsetmeye gerek bile yoktur.  Eğer diğer çalışanlar bu kişinin sorumluluk ve görevlerini de üstlenirse; bu kez kendi görevlerini tam olarak yerine getiremeyeceklerdir. Bir departmanın performansı da genel olarak tüm diğer departmanları ve kurumu etkileyecektir. 

O nedenle, bu tarz durumlara karşı nasıl daha hazırlıklı olabilirsiniz? Kurumunuzun genel stratejisine bir yer değiştirme planlaması eklemelisiniz; ancak bu plan potansiyel liderlerden ve görev dağılımından çok daha fazlasını içermelidir. 

Yer değiştirme planı aşağıda belirtilen hususları kapsamalıdır: 

 • Daha fazla sorumluluk alabilecek yüksek performans sergileyen çalışanları belirleme 
 • Daha büyük görevlere geçme potansiyeli olan çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatı tanıma 
 • Gelecekte lider olabilecek çalışanlara liderlik desteği sunma
 • Çalışan verilerine göre daha  iyi işe alım ve terfi kararları verme 
 • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağlama
 • Çalışanlara kariyerleri boyunca gelişimsel destek sağlama ve onların beklentilerini karşılama 
 • İşe alım için gereken zaman ve maliyeti azaltma 
 • Görev planlaması yapma ve ileride oluşabilecek beceri açıklarını belirleme - kurumun geleceğini hazırlama 

Yer değiştirme planınız mevcut çalışanlarınızı devamlı güçlendirmeyi ve geliştirmeyi gerektirmektedir. Ayrıca, bu plan zor görevler ortaya çıktığında bu görevlerin üstesinden gelebilecek bir beceri takımınızın da hazır bulunmasını gerektirmektedir. Bunun için, yalnızca kilit çalışanların değil, her beceri düzeyindeki çalışanların geliştirilmesi gerekmektedir. 

Hemen şimdi uygulayabileceğiniz birçok basamak var:

 • Vizyonu kurumun vizyonuyla benzer olan adayları işe alın 
 • Kurum kültüründe liderlik değerlerini oluşturun 
 • Liderleri ve yüksek performans sergileyen kişilerin kendilerini değerli hissedebilmeleri için onları ödüllendirin
 • Bireyleri bir sonraki görevlerine başlamadan önce onları geliştirerek bu göreve hazırlayın
 • yer değiştirme planı için net bir strateji oluşturun 
 • Kurumda her zaman kilit görevleri yerine getirebilecek bir ya da iki 'destek' çalışan bulundurun 

Yer değiştirme planlaması sadece ileride lider olabilecek kişileri belirlemekten daha fazlasını gerektirmektedir - bu konuda dikkatli bir planlama yapılmalı ve hazırlanan süreç aynen uygulanmalıdır.

 1. Kurumunuzun başarısı için stratejik olan alan ve görevleri belirleyerek işe başlayın 
 2. Daha sonra, ileride kurum başarınız için stratejik olan alanları belirleyin, örneğin işinizi etkileyebilecek teknolojik gelişmeler gibi harici etkenler bulunuyor mu? 
 3. Görev için gereken her türlü beceri, bilgi ve deneyimi tespit edin ve bu konularda deneyimi olan mevcut çalışanlarınızı belirleyin
 4. Görev için gereken becerileri geliştirmek amacıyla ilgili eğitim kaynaklarını belirleyin
 5. Yüksek performans sergileyen çalışanları belirlemek için ilgili verileri analiz edin
 6. Ayrıca kurumunuzda gelişmeye ve ilerlemeye açık olan, istekli ve tutkulu çalışanları belirleyin
 7. Çalışanlarınızı motive eden unsurları bulabilmek için onları analiz edin, iş yerine bağlılıklarını nasıl sağlayabileceğinizi düşünün, çalışanlarınızın nasıl bir yöneticiyle çalışabildiklerini belirleyin ve kendi tarzınızı onların tercihleri doğrultusunda adapte edin
 8. Ve işte sonunda başardınız! Şimdi kurumunuzda farklı becerilerden oluşan bir ekip oluşturdunuz ve bir boşluk ortaya çıktığında, hemen bu havuzdan ihtiyacınız olan çalışanı alabilirsiniz. 

Bu durum sürekli devam eden  bir süreç olmalı ve farklı becerilerden oluşan bu havuz asla tükenmemelidir. Ayrıca oluşturduğunuz bu beceri stratejisi, çalışanlar gelişim ve büyüme fırsatlarını gördükçe motive olacaklarından iş gücünüzün devamlı olmasını sağlayacaktır.