Çalışanları işyerinde kalıcı kılma

Takım çalışma becerileriPerformans yönetimi

En yetenekli olan kişiyi işe almak her personel müdürü için öncelikli bir konudur. Ancak bu yetenekli kişi çıkış kapısına doğru yöneldiğinde ne yapacaksınız? Yıldız adayları cezbetmek sizi ancak bu kadar ileriye götürebilir. Farkı ortaya çıkaran ise onları bırakmamak için ne yaptığınızdır.

CIPD’ye (Sözleşmeli Personel ve Gelişim Bürosu) göre bir iş pozisyonunun boşalması ve doldurulmasıyla ilişkili olan ortalama maliyetler  £4000 ile £6,125 arasındadır. 

CIPD

Boşalan bir kadrodaki personelin eğitimi ve gelişimi değerlendirildiğinde uzmanlar, bu sürecin bazı durumlarda bir çalışanın maaşının iki katından daha fazlaya mal olabileceğini tahmin etmektedirler. (The Wall Street Journal).

Bu istatistikler tek başına yeterince korkutucudur. Bu durumun başlıca sebebi çalışanların işten ayrılmasının işgücünün geri kalanının moralini etkileyebilmesi ve çalışanları elde tutma sorununun büyümesidir.

Çalışanların işten ayrılması ekonominin normal bir parçasıdır. Doğal olarak insanlar durumlara bağlı olarak işe başlar ve işten ayrılırlar, pozisyon değiştirirler ve yükselirler. Ancak çalışanları elde tutmak ideal olarak sanayi sektörünüz, konumunuz ve kurumunuzla tutarlı temel bir seyirde kalmalıdır.

İşletmeler, bazen ayrılan çalışanların sayısındaki ani artıştan etkilenir ve bu da kaygıya yol açabilir. Böyle bir dönemde bir işletmenin yapabileceği en kötü şey hiçbir şey yapmamaktır. Hiçbir şey yapmayın ve aynı şeyin tekrar tekrar gerçekleşmesi riskini göze alın. Çalışanları elde tutma sorunlarınızın sebeplerini belirlemek, en iyi performansa sahip çalışanlarınızı bırakmamak için yapacağınız ilk şeydir.

Çalışanlarınızı ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Kalanlar ile ayrılanlar arasındaki fark nedir? Bir çalışanı kurumunuzda iyi yapan şey nedir? İşe kurmunuzda çalışan personelin kişilik özelliklerini analiz ederek başlamalıyız.

Uzun yıllardır kurumunuzda çalışan bir grup personel ile sadece çalıştığı ilk 2 yıllık sürede işten ayrılan bir grup personeli ele alın. Sergiledikleri farklı davranışları, farklı öğrenme hızlarını ve gösterdikleri iletişim becerileri hakkında düşünün.

Yukarıda vurgulananlar gibi kişilik özelliklerinin analiz edilmesi, çalışanların işten ayrılma sebeplerini ortaya çıkarabilir. Yapılacak analiz, belli bir davranış tarzının kuruma daha uygun olduğunu veya ayrılan personelin işleri daha hızlı öğrenerek işlerinden sıkıldıklarını ve hayal kırıklığı yaşadıklarını gösterebilir.

Kendinize “neden?” diye soruncaya kadar, çalışanları elde tutamama sorunu, kuruma zarar vermeye devam edecektir.

Bulgularınızı uygulayın 

İnsanların ayrılma nedenleri üzerine araştırmanızı tamamlar tamamlamaz çalışanlarınızı elde tutma şansınız büyük oranda artacaktır.

Personel kararlarınızı yönlendirmek amacıyla işletmenizde kalan çalışanların gösterdikleri kişilik özelliklerini ve davranışları kullanın. Doğru kişileri doğru yerlere getirdiğinizden emin olmanız için işe alma aşamasından işe başlama ve gelişime kadar olan süreci değerlendirmeye başlayın.

Ayrılmaya eğilimli kişilerle ilişkili davranışlar sergileyen bir grup personeli belirleyebilirsiniz. Yeni edindiğiniz bilgilerle bir değişim başlatın. Eğitim ve gelişim uygulamaları yapmak, zamanında kariyerde ilerleme ve performansla ilgili tartışmalar yapmak bir çalışanı ayrılmaktan alıkoyarak; yıldızı parlayan bir personel haline dönüştürebilir.

Çalışan bağlılığının önemini unutmayın!

İnsanların neden ayrıldıklarını ne kadar analiz ederseniz edin veya onların yerine kimi işe alırsanız alın, personeliniz size bağlı değilse otomatik olarak çalışanlarınızı kaybetme riskiniz yüksektir.

Basit personel bağlılığı anketimiz size sorun yaşadığınız noktaları belirlemede ve işgücünüzün geri kalan kısmı içerisinde bağlılığı geliştirmeye yönelik çabalarınızda size destek olabilir.

Yüksek bağlılık düzeylerine sahip şirketlerde işten ayrılma oranı düşük bağlılık oranına sahip şirketlere göre %40 daha azdır.

başarmak için çalışan bağlılığı

Yaptıkları işi seven, sahip oldukları konum ve ilişkilerden memnun olan insanların ayrılmaları çok daha az olasıdır. Bu nedenle bağlılık seviyelerinizi yüksek tutmanız işgücünüzü korumanız açısından kritik öneme sahiptir.

Çalışanları elde tutmayı başardığınızda işe kendini adayarak işletmenin başarısı için becerilerini kullanacak ve özveride bulunacak bir işgücü aramaya koyulursunuz. Hata yaparsanız eğer işe alım maliyetleriniz artar ve işletmeniz zarara uğrar.

“İyi” olanın neye benzediğini ölçecek ve belirleyecek doğru araçları bulmak, çalışanlarınızı etkili bir şekilde motive etmek ve morallerini yükseltmek, performansı en iyi düzeye çıkarma ve yıpranmayı azaltmada ilk adımdır.