Performans yönetimi

Çalışanları işyerinde kalıcı kılmaDeğişim yönetimi

Zayıf performanslı çalışanlara yönetim zamanının %80’inin harcandığı düşünüldüğünde etkili bir performans yönetim stratejisine sahip olmak, kurumsal başarıyı en yüksek noktaya çıkarmak için her işletme için gündemde üst sıralarda yer almalıdır. Her yönetici, çalışanlarının iş üretme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve bağlılık düzeylerini artırmalarından sorumludur ve onlarla beraber çalışıp personelin performansını hedeflere ulaşma ve KPI (temel performans göstergeleri) üzerine yoğunlaşarak değerlendirmek, planlamak, izlemek, sürdürmek ve gözden geçirmek zorundadır.

Bir şirket ancak çalışanları kadar iyidir. Bu nedenle rekabette önde olmak istiyorsanız çalışanlarınızın tutarlı olarak yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamanız hayati önem arz eder.

Çalışanlarınızın performansı söz konusu olduğunda hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmamanız açısından sağlam bir performans değerlendirme yapısı çok önemlidir.

Performans değerlendirmesi nedir ve neden önemlidir?

Kıdemleri veya görevleri ne olursa olsun iş yerine bağlı olan ve motive olmuş çalışanlar işletmenin genel hedeflerine olan katkılarının farkındadırlar.  Genel şirket hedefleriyle uyumlu olarak bireysel hedefleri tanımlayan düzenli performans değerlendirmeleri yapılması, her bir çalışanın kurumsal başarıda oynadığı rolü anlamasını sağlar.

İşletmedeki her bireyin üzerinde hem fikir olunan hedeflere yönelik performanslarını tartışmak ve gözden geçirmek için, birim yöneticileriyle düzenli değerlendirme toplantılarına katılmasının sağlanması da kıdemli liderlerin işgücünün (çalışanların) genel performansını izlemesine imkân tanımaktadır.Böylece herhangi kötü bir sürprizle karşılaşmazsınız!

Performans değerlendirmelerinin değerini en üst seviyeye çıkarma

Bir yönetici olarak çalışanlarınızın çalışanlarınızın iş performansının (çıktısının) kalitesini açıkça görebilirsiniz. Ancak çalışanlarınızı motive eden şeyin ne olduğunu ve onların performansından nasıl en iyi sonuçları elde edeceğinizi gerçekten biliyor musunuz? Bir çalışanın davranışsal ve duygusal tercihlerinin belirlenmesi, çalışan kişinin kendisini anlamasına yardımcı olmasının yanı sıra bir yöneticinin onu anlamasını kolaylaştıracak nesnel bilgiler sağlar.

Size ve ekip üyelerinize onların nasıl davrandıklarını, nasıl iletişim kurmak istediklerini, güçlü ve zayıf yönlerini ve onları motive eden etkenleri daha derinlemesine anlamanızı sağlayacak araçlar sunmaktayız. Bu bilgiler, performans değerlendirmeleri sırasında nelerin yolunda gittiğini, nelerin geliştilebileceği, eğitim ihtiyaçlarının olup olmadığı ve çok daha fazla konuda iletişim yolları açmaktadır.

Yaşadıkları sorunların kökenini ve davranış eğilimlerinin gerçekleşme biçiminin nasıl bir katkı verici etken olduğunu anlayarak çalışanlar, bunların üstesinden gelme konusunda daha iyi bir konumda olacaklardır.

Öz farkındalığın geliştirilmesi, genellikle bir bireye davranışlarında anlık değişiklikler yapmak için araçlar sunar. Daha zor alanlar etrafındaki baskıyı gelişime yönelik olarak, bunları hafifletmek için baş etme stratejileri ve eylem planları uygulanabilir.

360 derecelik geri bildirimle daha büyük resmi görme

Performans değerlendirmelerinin ve gözden geçirme çalışmalarının bir ilişkiden daha fazlası ve yöneticinin çalışanın performansı hakkındaki görüşleri üzerine kurulması gerekir.  360 derece geri bildirim, bir yönetici ve çalışana meslektaşları ve müşterileri tarafından görülen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gerekn alanları tanımlamada yardım edebilir. Bu, yeni iletişim konuları açar; çalışana performansı ve davranışlarının başkaları tarafından nasıl algılandığına ilişkin bir içgörü sağlar. Bu geribildirim başka bir 360 derece geri bildirime karşı 6-12 ay içerisinde değerlendirilebilen gelişim hedefleri koymada başlangıç noktası olarak kullanılabilir. 360 derece aracımız, performans eksikliklerini belirleme, öz farkındalık oluşturma ve kişisel verimliliği nasıl artıracağımızı anlama açısından nesnel bir çerçeve çizmektedir.

Uzun soluklu bir işe başlama

Değerlendirmeler performans yönetiminin önemli bir parçasıdır. Fakat daha geniş bir gelişim programının bir parçası olarak kullanılmalıdır. Performans değerlendirmeleri sadece başlangıçtır. Gelişim alanları belirlendiğinden itibaren, uygun eğitimin verilmesi ve izleme çalışmalarının yapılması hayati önem taşır. Çalışanlarınızın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmanız ve güçlü bir performans alt yapısı oluşturmanız işletmenizin geleceğini kurtaracaktır.