Liderlik

Çalışan bağlılığıİletişim

İnsanlar kurumları değil, yöneticilerini terk eder. Güçlü bir liderlik, kurumların hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Ancak, çalışanlarınızı desteklemek için doğru bir lider takımına sahip olduğunuzdan ve istenilen sonuçlara ulaşacağınızdan nasıl emin olabilirsiniz?

Liderler, kurumun ilerleyeceği yönü belirleme konusunda size rehberlik eder. Liderlerinizin kendilerini keşfetmeleri ve daha iyi anlamaları konusunda size yardımcı olabilir ve böylece kurumunuzun başarısını arttırmanıza destek olabiliriz. Liderlik profilini çıkartmak, liderlerinizin en iyi performansı nasıl sergileyeceklerini, eksikleri nasıl gidereceklerini ve yeni takım üyelerini işe alırken uyumluluk ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını belirlemenize yardımcı olur. 

Liderlik ve Yönetim 

Bundan yaklaşık yirmi yıl önce, yönetici ve lider kavramlarının tanımları daha somuttu: Yöneticiler, size ne yapmanız ve nasıl yapmanız gerektiğini söyleyen kişiler iken; liderler de genellikle kolay kolay bağlantı kuramadığınız, kurumsal stratejileri belirleyen ve karar veren üst düzey idareci konumundaki kişilerdi. Bu nedenle liderlik ve yönetim arasındaki farkları belirlemek daha kolaydı. 

Bireysel güç ve yetkinin önemli olduğu farklı bir çağa girdiğimizde ise, yönetim ve liderlik arasındaki çizgi gittikçe daha az belirgin bir hale gelmeye başladı. Ancak, zamanımızı nereye harcadığımızı daha net bir şekilde fark etmemizi sağlayan görevler sayesinde, yönetim ve liderlik etkinlikleri arasında dikkat çekici farklılıklar zamanla oluşmaya başladı.  

Büyük bir lider olarak görülmeniz için, lider ünvanına sahip olmanız gerekmez, ancak yönetici olarak görülebilmeniz için bu ünvana sahip olmanız gerekmektedir. Buradaki kritik fark, bireylerle kurduğunuz kişiler arası iletişim becerinize bağlı olarak değişmektedir- liderlik, proje ya da stratejik hedefleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin de ötesinde bir durumdur; çalışanlarınızın kendisini sizin ya da kurumunuzun vizyonunu gerçekleştirmeye adamalarını sağlamakla ilgilidir.  Bu nedenle, tüm bunlar çerçevesinde liderlik becerilerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?

Duygusal zeka düzeyi yüksek liderler
 

Kabul edilebilir bir lider ile sıra dışı bir lider arasındaki fark, sahip oldukları duygusal zeka düzeyinden kaynaklanmaktadır.  Duygusal zekası yüksek olan liderler kendini tanır, mükemmel bir iletişim kurar ve farklı durumlarda uygun bir şekilde davranabilir. Stres, anlaşmazlık, değişim ve düşük motivasyon gibi konularla kolayca başa çıkabilirler. Bireylerin duygusal zeka seviyelerine belirlemek, genç liderler arasındaki öz farkındalık düzeyini artırır, işe alma ve liderleri geliştirme gibi konularda kullanılabilir.  

İyi yağlanmış bir makine gibi

Kurumunuzu geliştirmek için, lider takımınızın birlikte etkin bir şekilde çalışması gerekmektedir. Başarılı bir takım için iki öğe oldukça önemlidir: Kendini anlamak ve diğer bireyleri anlamak. Liderlerinizin kendilerinin ve diğer takım üyelerinin nasıl davrandığını, nasıl iletişim kurduklarını, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmelerini sağlamak; birlikte başarılı bir şekilde çalışmalarına yardımcı olacaktır. 

Ayrıca, liderlik takımınıza ait duygusal zeka düzeyini belirlemek, gözden kaçırdığınız noktaları tespit etmenizi ve vereceğiniz işe alım kararlarında bunları telafi etmenizi sağlayacaktır. 

Liderlik becerilerini nasıl geliştirmeliyiz?
 

Liderlerinizi seçtikten ve geliştirmeniz gereken alanları belirledikten sonra, bunu nasıl gerçekleştireceğinizi biliyor musunuz? Gelişim kursu boyunca size bu konuda yardımcı olacağız. Kurs yönetim ve liderlik arasındaki farkları tanımak, tercih edilen liderlik tarzını keşfetmek, duygusal zeka düzeyini belirlemek ve bunu bir liderin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak gibi önemli konuları içermektedir.