Karşılaştırmalı değerlendirme ve çalışan analizi

Değişim yönetimiÇalışan bağlılığı

Çalışanlarla ilgili karar verirken üzerinizdeki stresi atmak ister misiniz? Size daha fazla bilgiye dayalı kararlar alma ve işe alımdan işten ayrılmaya kadar herhangi bir sorunu halledecek İK (insan kaynakları) stratejileri geliştirmenize yardımcı olabiliriz.

Dünyadaki mevcut veri miktarını değerlendiren birçok işletme, çeşitli stratejik ve işlemsel kararları iletmek için, veri kullanımı ilkelerini uygulamaya başlamış ve işletmelerinin performansında önemli bir etki yaşamıştır.

Büyük miktardaki verilerin birçok şirketin alt birimleri üzerindeki geniş kapsamlı etkisine tanık olan insan kaynakları birimleri, işe alım, işi bırakmama, disiplin ve yetenek yönetiminde personele ait sağlam kararlar almak için çalışanlarının verilerini kullanmaya başlamıştır. Böyle yaparken çalışan analizleri, birçok şirkette insan kaynakları yönetiminin stratejik profilini yükseltmeye yardımcı olmaktadır.

Kurum liderlerinin rakiplerinden daha ileri ve daha kapsamlı bilgilere ulaşma imkânı varsa, bir adım öne çıkmak için doğru kararları alabileceklerdir. Her bir çalışanın ürettiği küçük ve önemsiz miktardaki bilginin en iyi şekilde nasıl kullanılacağına dair sonsuz olasılık bulunmaktadır. Öyleyse nereden başlayacaksınız?

Sadece işe alım için gerekli olmayan şeyler

Çalışanların yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında analiz yapmanın pek çok yolu vardır:

  • işe alım
  • çalışanları işbaşında tutabilme
  • eğitim ve gelişim
  • ekip çalışması
  • performans
  •  liderlik
  • yer değiştirme planlaması
  • bağlılık ve motivasyon
  • üretkenlik

İşe alım aşamasında veri analizi; işe alım maliyetinizi, mülakata gelen hangi kişilerin en başarılı yeni elemanlar olabileceklerini, işe alım sürecindeki farklı aşamaların avantajlarını veya dezavantajlarını, hangi kişilik özelliklerinin daha iyi performansa işaret ettiğini ve belli bir profilin iş veya kurum kültürü için uygun olup olmadığını ortaya koyabilir.

Ayrıca kurum içerisindeki mevcut yeteneklere bakarak ve şuanki işgücünüzdeki performansı değerlendirerek; kişlik özelliklerine dayalı bir  analiz oluşturmaya başlayabilirsiniz. Kurum içindeki yetenek ve beceri eksikliklerini araştırabilir ve her türlü eksikliği gidermek veya mevcut yeteneklerinizi eğiterek bu eksiklikleri kapatmak için işe alım yapabilirsiniz. Ayrıca yer değiştirme planlaması verilerden hareketle yapılabilir. Çünkü bu, sonraki 3,5 ve 10 yılda doldurulması gereken kadrolara en yakın/ uygun yüksek potansiyel yetenekleri incelemenize imkan tanıyabilir.

İnsan analizleri de başlangıçta şirketin kültürü veya performansını tanımlayarak sonra da projelerin tamamlanmasındaki farklılıkları ölçerek değişim yönetim programlarına yardımcı olabilir.

Yöneticiler ve liderler aynı zamanda bölümlerini değerlendirmek ve raporları yönetmek için verilerden yararlanabilir. İnsan analizleri, az çok işine bağlı olanları belirlerken, çalışanların nasıl motive edileceğini ve daha elverişli bir çalışma ortamı sunmayı öğrenirken, uygun ödül ve disiplin stratejilerini planlarken ve son olarak da performansı izlerken ve ölçerken liderlere kurumun çoğunluğuna uygun düşecek bir şekilde vizyonlarını iletmede yardımcı olabilir.

Kurum kültürünüzün anlaşılması

Bireylerde, takımlarda ve genel olarak kurum için iyi performansa katkısı olan şeyler ile şirketiniz içinde doğal olarak bulunan incelikleri ortaya çıkarmak için işletmeniz bünyesindeki profilleri ve kişlik özellikleri incelemede sizinle ortak çalışabiliriz. Kurumunuzun genel profillerini inceleyerek kurum kültürünü, güçlü yönleri, yaşanılan sorunları ve beceri eksikliklerini araştırmaya başlayabilirsiniz. Bu bilgi, o zaman strateji oluşturma, geliştirme ve uygulamada ve bundan ötürü değişimi başlatma, işe alım ve geliştirme kararlarını yönetmede faydalı olabilir.

Çalışan analizleri, büyük veri analizi, karşılaştırma noktaları ve insan kaynakları görüşmelerinin hepsi birdir ve aynı şeyi ifade eder: çalışanlarınızın şirketinizdeki ilk gününden hatta işten ayrıldıkları günden önceki süreçte ürettiği bilgilerin gücünü dizginlemek/ kontrol etmek.

Ücretsiz bülteninizi indirin

Bültenimizle çalışan analizi hakkında bilgi edinin.

Ücretsiz bülteninizi indirin

Bültenimizle çalışan analizi hakkında bilgi edinin.