Duygusal Zeka Anketi

Personel Profil Analizi SporDuygusal Zeka Anketi Eğitim

Kişilik özellikleri ve duygusal zeka anketi (TEIQue) size çalışanlarınızın duygularını ne kadar iyi anladığınızı ve yönetebildiğinizi, onların başkalarının duygularını ne kadar iyi yorumlayıp bunlarla başa çıkabildiğinizi ve bu bilgiyi ilişkileri yönetmek için nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

Genel açıklamaBilimsel temeli

Değerlendirme alanı: duygusal zeka
Türü: Normatif psikometrik değerlendirme
Süre: 25-35 dk

Duygusal Zeka anketi, çalışanlarınıza günümüzün karmaşık iş ortamında yapmaları gereken işler için motive edici güç verir. Size ve çalışanlarınıza güçlü ve zayıf yanlarını anlama, baskılara karşı nasıl tepki göstereceğinizi, yeni ilişkileri ne kadar iyi kurabileceğinizi ve kendini motive etmiş olma ve uyum sağlayabilme düzeyinizin nasıl olduğunu öğrenmede yardımcı olacak araçlar sunar.  Bu anlayış, liderlerinizi geliştirmeye yönelik eylem planlarının uygulanmasını sağlar.

TEIQUE_Sample1.jpg

Çalışanlarınız ve adaylarınız için Duygusal Zeka anketini şu amaçlarla kullanabilirsiniz: 

  • Onların duygularını ve ilişkileri nasıl yönettiklerini anlamak
  • Duygusal zekası yüksek adayları işe almak
  • Sorumluluğu ve bağlılığı geliştirmek
  • Etkili iletişim kurmak
  • Yönetim becerilerini ayrıntılı olarak geliştirmek

Duygusal Zeka anketi, K. V. Petrides, PhD tarafından şuan UCL’de bulunan Londra Psikometrik Laboratuvarında geliştirilmiştir ve sürekli güncellenmektedir. Dünyanın en fazla araştırılan ve en yaygın olarak uygulanan psikometrik araçlarından biridir. Duygusal Zeka anketinin bilimsel kökeni hakkında daha fazla bilgi almak için www.psychometriclab.com. sitesine bakınız.

Duygusal Zeka anketinin uygulanışını görmek istiyormusunuz? Thames Vadisi Polisi müşteri görüşlerini inceleyiniz. 

Testi hazırlayan : K.V. Petrides, PhD
Yıl: 1998 - günümüze kadar

Temel bilgiler ve kuramsal altyapı:

Duygusal Zeka anketi, K. V. Petrides, PhD tarafından şuan UCL’de bulunan Londra Psikometrik  Laboratuvarında (www.psychometriclab.com) geliştirilmiştir ve sürekli güncellenmektedir.

Duygusal Zeka anketi, , K. V. Petrides’in duygusal zekâ kuramına dayanmaktadır. Bu kurama göre kişilik yapısı kişilik hiyerarşilerinin daha alt seviyelerinde bulunan duygusal öz algıların oluştuduğu bir takımyıldıza benzer. Bu kuram, kişiliğin duyuşsal yönlerinin tam olarak işleme konulmasını sağlar. Yani bu anket bireyin duygusal dünyasını kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir.

Diğer psikolojik özelliklerin içerisinde Duygusal Zeka anketi duygusal yeteneklerimizle ilgili inançlarımızı da değerlendirir. (örneğin kendimizin ve başkalarının duygularını tanıma, anlama ve yönetmede ne kadar iyi olduğumuza ilişkin inanışımız vb. ) Bu inançlar, birçoğu işyerinde hayati öneme sahip önemli bir dizi davranış ve başarıların ( iş performansı, iş memnuniyeti, iş stresi, liderlik, kurumsal aidiyet, kuruma bağlılık, ekip çalışması vb) güçlü göstergeleridir.

Biçim ve içerik:

Duygusal Zeka anketi bireysel olarak doldurulur. Katılımcılar 153 ayrı maddeyi 1-7 arasında Likert tipi derecelendirme ölçeği üzerinde onaylama düzeylerini değerlendirirler. (1=hiç katılmıyorum 7= tamamen katılıyorum)

Geçerlilik ve güvenilirlik:

Bir psikolojik değerlendirme aracı olarak Duygusal Zeka anketi geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek için sıkı bilimsel testlerden geçirilmiştir. Duygusal Zeka anketi, Avrupa Psikolog Dernekler Federasyonu’nun bir parçası olan Avrupa Testler ve Ölçümler Heyetinin belirlediği teknik ölçütleri karşıladıktan sonra Britanya Psikoloji Derneğinden (BPS) onay almıştır. Duygusal Zeka anketinin bilimsel kökeni hakkında daha fazla bilgi almak için www.psychometriclab.com. sitesine bakınız.

Duygusal Zeka anketinin uygulanışını görmek istiyormusunuz? Thames Vadisi Polisi müşteri görüşlerini inceleyiniz.