Duygusal Zeka Anketi Eğitim

Duygusal Zeka AnketiDuygusal Zeka Anketi Spor

Duygusal Zeka anketi, size öğrencilerinizin duygularını ne kadar iyi anladıklarını ve yönetebildiklerini, onların başkalarının duygularını ne kadar iyi yorumlayıp bunlarla başa çıkabildiklerini ve bu bilgiyi ilişkileri yönetmek için nasıl kullanabileceklerini anlatır.

Genel açıklamaBilimsel temeli

Değerlendirme alanı: duygusal zeka
Türü: Normatif psikometrik değerlendirme
Süre: 25-35 dk

Duygusal Zeka anketi, gençlere günümüzün karmaşık iş ortamında yapmaları gereken işler için motive edici bir güç verir. Size, öğretmenlerinize ve öğrencilerinize güçlü ve zayıf yanlarını anlama, baskılara karşı nasıl tepki göstereceğinizi, yeni ilişkileri ne kadar iyi kurabileceğinizi ve kendini motive etmiş olma ve uyum sağlayabilme düzeyinizin nasıl olduğunu öğrenmede yardımcı olacak araçlar sunar. 

TEIQUE_Sample1.jpg

Duygusal Zeka anketini öğrencilerinizle şu amaçlar için kulllanabilirsiniz:

  • Onlara günümüzün rekabetçi ortamında motive edici bir güç vermek
  • Başkalarıyla güçlü ilişkiler kurabilme, sürdürebilme ve bu ilişkileri yönetebilme gibi yeteneklerini artırmak
  • Güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek
  • Sorumluluğu artırarak hedeflere ulşamayı sağlamak

Duygusal Zeka anketini personelinizle şu amaçlar için kulllanabilirsiniz:

  • Başkalarıyla güçlü ilişkiler kurabilme, sürdürebilme ve bu ilişkileri yönetebilme gibi yeteneklerini artırmak
  • Güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek
  • Öğrenciler arasında bağlılık duygusu oluşturmak ve motivasyonu yükseltmek
  • Sorumluluğu artırmak

Duygusal Zeka anketi, K. V. Petrides, PhD tarafından şuan UCL’de bulunan Londra Psikometrik Laboratuvarında geliştirilmiştir ve sürekli güncellenmektedir. Dünyanın en fazla araştırılan ve en yaygın olarak uygulanan psikometrik araçlarından biridir. Duygusal Zeka anketinin bilimsel kökeni hakkında daha fazla bilgi almak için www.psychometriclab.com. sitesine bakınız.

Duygusal Zeka anketinin uygulanışını görmek istiyormusunuz? St Benedict Lisesi müşteri görüşlerini inceleyiniz

Testi hazırlayan : K.V. Petrides, PhD
Yıl: 1998 - günümüze kadar

 

Temel bilgiler ve kuramsal altyapı:

Duygusal Zeka anketi, K. V. Petrides, PhD tarafından şuan UCL’de bulunan Londra Psikometrik  Laboratuvarında (www.psychometriclab.com) geliştirilmiştir ve sürekli güncellenmektedir.

Duygusal Zeka anketi, , K. V. Petrides’in duygusal zekâ kuramına dayanmaktadır. Bu kurama göre kişilik yapısı, kişilik hiyerarşilerinin daha alt seviyelerinde bulunan duygusal öz algıların oluştuduğu bir takımyıldıza benzer. Bu kuram, kişiliğin duyuşsal yönlerinin tam olarak işleme konulmasını sağlar. Yani bu anket bireyin duygusal dünyasını kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir.

Diğer psikolojik özelliklerin içerisinde Duygusal Zeka anketi duygusal yeteneklerimizle ilgili inançlarımızı da değerlendirir. (örneğin kendimizin ve başkalarının duygularını tanıma, anlama ve yönetmede ne kadar iyi olduğumuza ilişkin inanışımız vb. ) Bu inançlar, birçoğu işyerinde hayati öneme sahip önemli bir dizi davranış ve başarının ( iş performansı, iş memnuniyeti, iş stresi, liderlik, kurumsal aidiyet, kuruma bağlılık, ekip çalışması vb) güçlü göstergeleridir.

Biçim ve içerik:

Duygusal Zeka anketi bireysel olarak doldurulur. Katılımcılar 153 ayrı maddeyi 1-7 arasında Likert tipi derecelendirme ölçeği üzerinde onaylama düzeylerini değerlendirirler. (1=hiç katılmıyorum 7= tamamen katılıyorum)

Geçerlilik ve güvenilirlik:

Bir psikolojik değerlendirme aracı olarak Duygusal Zeka anketi geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek için sıkı bilimsel testlerden geçirilmiştir. Bu anket, Avrupa Psikolog Dernekler Federasyonu’nun bir parçası olan Avrupa Testler ve Ölçümler Heyetinin belirlediği teknik ölçütleri karşıladıktan sonra Britanya Psikoloji Derneğinden (BPS) onay almıştır.Duygusal Zeka anketinin bilimsel kökeni hakkında daha fazla bilgi almak için www.psychometriclab.com. sitesine bakınız.

Duygusal Zeka anketinin uygulanışını görmek istiyormusunuz? St Benedict Lisesi müşteri görüşlerini inceleyiniz.