Personel Profil Analizi

360 SporPersonel Profil Analizi Eğitim

Sadece 8 dakikada Personel Profil Analizi (PPA), kişilerin iş yerinde nasıl davrandıklarını şu tarzdaki sorulara cevap alarak doğru bir şekilde ortaya çıkarmaktadır: “Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? Nasıl iletişim kurarsınız? Bu işi yapmaya kendiniz mi karar verdiniz? Sizi motive eden şeyler nelerdir?”

Genel açıklamaBilimsel temeli

Assess: Behaviour
değerlendirme alanı: davranışlar

Türü: ipsatif (kişisel) psikometrik değerlendirme

Süre : 8 dk

 Thomas’ın davranış değerlendirme aracı olan Personel Profil Analizi, iş yerinde insanların nasıl davrandıklarını doğru bir şekilde ortaya çıkararak, size işe alım sırasında daha fazla netlik sunar; öğrenme ve gelişim bütçenizi en fazla nereye harcamanız gerektiğini belirleyerek personelin işten ayrılmasını önlemek için moralin/ motivasyonun nereden başlanarak yükseltilmesi gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca düşük performanslı çalışanları yönetmede daha az zaman harcamanızı sağlayarak gerçekten şirketinizi ileriye taşıyacak olanlara daha fazla zaman ayırmanıza yardım eder. Thomas Personel Profil Analizi değerlendirmesi sadece 8 dakikada tamamlanır. Daha sonra size bir kişinin güçlü ve zayıf yanları, iletişim biçimi, şirkete katacağı değer, onu motive eden şeyler, temel korkuları ve baskı altında nasıl davrandıklarını ayrıntılı olarak gösteren bir ön profil sunulur.

 Personel Profil Analizi tamamlandıktan hemen sonra insanları görevlerle eşleştirmeye, özgeçmişleri elemeye, çalışanlarınızı yönetmeye, geliştirmeye ve eğitmeye destek olacak 18 ekstra rapora anında ulaşacaksınız.

PPA-Sample-(1).jpg

Personel Profil Analizni şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

  • Doğru kişiyi işe almak
  • İletişimi güçlendirmek
  • Çalışanları motive etmek ve onlara sorumluluk vermek
  • Geliştirilecek alanları belirlemek
  • Performansı yönetmek

Personel Profil Analizi değerlendirmesinin uygulanışını görmek istiyor musunuz? Virgin Trains müşteri görüşlerini inceleyiniz.

Testi hazırlayan: Thomas M. Hendrickson        

Yıl: 1958

 

Temel bilgiler ve kuramsal altyapısı:

1950lerin sonları 1960ların başında Dr. Thomas Hendrickson, William Moulton Marston’un DISC kuramını geliştirerek iş yerleri için Thomas Personel Profil Analizi’ni (PPA) geliştirmiştir.

Marston’un kendi kuramına göre duygulara dayalı eylemler, bir bireyin destekleyici veya düşmanca olan sosyal ortamalara gösterdiği biyososyal bir tepkidir. Bu eylemler, bireyin çevreyle etkileşimde bulunma biçimini belirler. Bireyin çvereyle etkileşimde bulunma biçiminin 4 temel yönde gerçekleştiği kuramsal olarak ifade edilmektedir: Üstünlük kurma eğilimi, etkileme eğilimi, boyun eğme eğilimi ve uyum sağlama eğilimi. Marston, 1928’de Normal İnsanların Duyguları adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitapta insan bilincine ilişkin kuramını kapsamlı bir şekilde anlatmıştır.

Personel Profil Analizi; bireylerin uygun veya zor olarak algıladıkları iş yerindeki durumlara gösterdikleri tepkileri, kendi kendilerine anlayıp anlamadıklarını ortaya çıkarır ve bireylerin bu tepki biçimlerinin aktif veya pasif olup olmadıklarını açığa vurur. Böylece 4 alanda (Üstünlük, Etkileme, Süreklilik ve Uyumluluk) bu davranışları sınıflandırır.

Biçim ve içerik:

Thomas Personel Profil Analizi, ipsatif (kişisel) bir referans yöntemi kullanan zorunlu-seçmeli bir ölçme aracıdır. Bir bireyin tepki biçimleri bir kıyaslama grubunun puanlarından ziyade kendisininkiyle kıyaslanır. Bireylerden kendilerini en çok / iyi betimleyen ve en az / kötü betimleyen bir sıfat seçmeleri istenir.

Personel Profil Analizini tamamlamak için katılımcılar 4lü bir bloktan 2 kişilik sıfatı (biri “en uygun”  ve diğeri “en az uygun” olarak) seçerler. Bu işlem 24 kere tekrarlanr ve toplam 96 sözcükten 48 tanesi tercih edilir.

Personel Profil Analizi, internetten elektronik olarak veya kağıt kalemle de doldurulabilir. Thomas International, ayrıca okul çağındaki 11 ve üstü yaştaki kişiler ile anadili İngilizce olmayan fakat İngilizceyi akıcı konuşabilen adaylar için uygun olan Personel Profil Analizi + formatını da geliştirmiştir.

Geçerlilik ve güvenilirlik:

Bir psikolojik değerlendirme aracı olarak Thomas Personel Profil Analizi, geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek için sıkı bilimsel testlerden geçirilmiştir. Personel Profil Analizi, Avrupa Psikolog Dernekler Federasyonu’nun bir parçası olan Avrupa Testler ve Ölçümler Heyetinin belirlediği teknik ölçütleri karşıladıktan sonra Britanya Psikoloji Derneğinden (BPS) onay almıştır.

Thomas International, Cambridge Üniversitesi Psikometri Merkeziyle ortaklaşa olarak Personel Profil Analizi üzerine sürekli psikometrik araştırmalar yapmaktadır. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Personel Profil Analizinin değerlendirmesinin uygulanışını görmek istiyor musunuz? Virgin Trains müşteri görüşlerini inceleyiniz.