Personel Profil Analizi Spor

Personel Profil Analizi EğitimDuygusal Zeka Anketi

Sadece 8 dakikada Personel Profil Analizi (PPA), kişilerin iş yerinde nasıl davrandıklarını şöyle sorulara cevap alarak doğru bir şekilde ortaya çıkarmaktadır: “Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? Nasıl iletişim kurarsınız? Bu işi yapmaya kendiniz mi karar verdiniz? Sizi motive eden şeyler nelerdir?”

Genel açıklamaBilimsel temeli

Değerlendirme alanı: davranışlar
Türü: ipsatif (kişisel) psikometrik değerlendirme

Süre : 8 dk

Personel Profil Analizi, insanların iş yerinde nasıl davrandıklarını doğru bir şekilde anlamayı sağlar. Personel Profil Analizi raporu, öz farkındalığı arttırır; ki bu da sizin hem kendinizle hem de başkalarıyla ilişki kurma biçiminizi etkiler. Bu durum ise sporcu, koç ya da iş dünyasında bir profesyonel olarak performansınızı arttırmanıza yardımcı olur.

Personel Profil Analizi; raporu, güçlü yönler, korkular, motive eden etkenler ve takıma katılacak değer hakkında kapsamlı bilgi sunar. Baskı altındaki davranışları ortaya çıkarır ve başarıyı engelleyebilecek mevcut sorunlara işaret eder.

 Thomas’ın davranış değerlendirme aracı olan Personel Profil Analizi, iş yerinde insanların nasıl davrandıklarını doğru bir şekilde ortaya çıkararak size işe alım sırasında daha fazla netlik sunar; öğrenme ve gelişim bütçenizi en fazla nereye harcamanız gerektiğini belirleyerek personelin işten ayrılmasını önlemek için moralin/ motivasyonun nereden başlanarak yükseltilmesi gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

Ayrıca düşük performanslı oyuncuları yönetmede daha az zaman harcamanızı sağlayarak gerçekten şirketinizi ileriye taşıyacak olanlara daha fazla zaman ayırmanıza yardım edecektir. Thomas Personel Profil Analizi değerlendirmesi sadece 8 dakikada tamamlanır. Daha sonra size bir kişinin güçlü ve zayıf yanları, iletişim biçimi, şirkete katacağı değer, onu motive eden şeyler, temel korkuları ve baskı altından nasıl davrandıklarını ayrıntılı olarak gösteren bir ön profil sunulur.

Personel Profil Analizi tamamlandıktan hemen sonra insanları işlerle eşleştirmeye, özgeçmişleri elemeye, çalışanlarınızı yönetmeye, geliştirmeye ve eğitmeye destek olacak 18 ekstra rapora anında ulaşacaksınız.

Personel Profil Analizi şu amaçlarla kullanılabilir:

  • Baskı altında davranışları yönetmek
  • Takımlar arasında veya sporcular ve antrenörler arasında iletişimi artırmak
  • Odaklanmayı arttırmak
  • Daha iyi işe alım kararları almak
  • Gelişim programlarını güçlendirmek

Personel Profil Analizi değerlendirmesinin uygulanışını görmek istiyor musunuz? Kent Kriket Kulübü müşteri görüşlerini inceleyiniz.

Testi hazırlayan: Thomas M. Hendrickson        

Yıl: 1958

 

Temel bilgiler ve kuramsal altyapısı:

1950lerin sonları 1960ların başında Dr. Thomas Hendrickson, William Moulton Marston’un DISC kuramını geliştirerek iş yerleri için Thomas Personel Profil Analizi’ni (PPA) geliştirmiştir.

Marston’un kendi kuramına göre duygulara dayalı eylemler bir bireyin destekleyici veya düşmanca olan sosyal ortamalara gösterdiği biyososyal bir tepkidir. Bu eylemler, bireyin çevreyle etkileşimde bulunma biçimini belirler. Bireyin çvereyle etkileşimde bulunma biçiminin 4 temel yönde gerçekleştiği kuramsal olarak ifade edilmektedir: Üstünlük kurma eğilimi, etkileme eğilimi, boyun eğme eğilimi ve uyum sağlama eğilimi. Marston, 1928’de Normal İnsanların Duyguları adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitapta insan bilincine ilişkin kuramını kapsamlı bir şekilde anlatmıştır.

Personel Profil Analizi; bireylerin uygun veya zorlayıcı olarak algıladıkları iş yerindeki durumlara gösterdikleri tepkileri kendi kendilerine anlayıp anlamadıklarını ortaya çıkarır ve bireylerin bu tepki biçimlerinin aktif veya pasif olup olmadıklarını açığa vurur. Böylece 4 alanda (Üstünlük, Etkileme, Süreklilik ve Uyumluluk) bu davranışları sınıflandırır.

Biçim ve içerik:

Thomas Personel Profil Analizi, ipsatif (kişisel) bir referans yöntemi kullanan zorunlu-seçmeli bir ölçme aracıdır. Bir bireyin tepki biçimleri bir kıyaslama grubunun puanlarından ziyade kendisininkiyle kıyaslanır. Bireylerden kendilerini en çok / iyi betimleyen ve en az / kötü betimleyen bir sıfat seçmeleri istenir.

Personel Profil Analizini tamamlamak için katılımcılar 4lü bir bloktan 2 tane kişilik sıfatı (biri “en uygun”  ve diğeri “en az uygun” olarak) seçerler. Bu işlem 24 kere tekrarlanr ve toplam 96 sözcükten 48 tanesi tercih edilir.

PPA, internetten elektronik olarak veya kağıt kalemle de doldurulabilir. Thomas International, ayrıca okul çağındaki 11 ve üstü yaştaki kişiler ile anadili İngilizce olmayan fakat İngilizceyi akıcı konuşabilen adaylar için uygun olan Personel Profil Analizi + formatını da geliştirmiştir.

Geçerlilik ve güvenilirlik:

Bir psikolojik değerlendirme aracı olarak Thomas Personel Profil Analizi, geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek için sıkı bilimsel testlerden geçirilmiştir. Personel Profil Analizi, Avrupa Psikolog Dernekler Federasyonu’nun bir parçası olan Avrupa Testler ve Ölçümler Heyetinin belirlediği teknik ölçütleri karşıladıktan sonra Britanya Psikoloji Derneğinden (BPS) onay almıştır.

Thomas International, Cambridge Üniversitesi Psikometri Merkeziyle ortaklaşa olarak Personel Profil Analizi üzerine sürekli psikometrik araştırmalar yapmaktadır. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Personel Profil Analizi değerlendirmesinin uygulanışını görmek istiyor musunuz? Kent Kriket Kulübü müşteri görüşlerini inceleyiniz