Personel Profil Analizi Eğitim

Personel Profil AnaliziPersonel Profil Analizi Spor

Sadece 8 dakikada Personel Profil Analizi (PPA), kişilerin iş yerinde nasıl davrandıklarını şöyle sorulara cevap alarak doğru bir şekilde ortaya çıkarmaktadır: “Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? Nasıl iletişim kurarsınız? Bu işi yapmaya kendiniz mi karar verdiniz? Sizi motive eden şeyler nelerdir?”

Genel açıklamaBilimsel temeli

Değerlendirme alanı: davranışlar
Türü: ipsatif (kişisel) psikometrik değerlendirme

süre : 8 dk

Personel Profil Analizi gençlerin davranışsal özelliklerine ışık tutar. Yapılan değerlendirmeler, bireylerin iş ve eğitim hayatlarını etkileyen çalışma tarzlarını belirleyerek eğitim ve iş dünyası arasında bir bağ kurulmasına yardımcı olur. 

Personel Profil Analizi raporu, genç bir kişinin güçlü yönleri, korkuları ve onu motive eden etkenler hakkında kapsamlı bilgi sağlar ve her türlü davranış değişikliklerini ortaya çıkarır.

Personel Profil Analizi değerlendirmesi şunları yapmak için kullanılabilir:

  • Öz farkındalık ve öz değeri arttırmak
  • Kariyer planlaması ve kariyer kararlarında yardımcı olmak
  • İletişim becerilerini geliştirmek
  • Tutum ve davranışları geliştirmek
  • Hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak

Personel Profil Analizi değerlendirmesinin uygulanışını görmek istiyor musunuz? Larbert Lisesi müşteri görüşlerini inceleyiniz.

Testi hazırlayan: Thomas M. Hendrickson        

Yıl: 1958

 

Temel bilgiler ve kuramsal altyapısı:

1950lerin sonları 1960ların başında Dr. Thomas Hendrickson, William Moulton Marston’un DISC kuramını geliştirerek iş yerleri için Thomas Personel Profil Analizi’ni (PPA) geliştirmiştir.

Marston’un kendi kuramına göre duygulara dayalı eylemler bir bireyin destekleyici veya düşmanca olan sosyal ortamalara gösterdiği biyososyal bir tepkidir. Bu eylemler, bireyin çevreyle etkileşimde bulunma biçimini belirler. Bireyin çvereyle etkileşimde bulunma biçiminin 4 temel yönde gerçekleştiği kuramsal olarak ifade edilmektedir: Üstünlük kurma eğilimi, etkileme eğilimi, boyun eğme eğilimi ve uyum sağlama eğilimi. Marston, 1928’de Normal İnsanların Duyguları adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitapta insan bilincine ilişkin kuramını kapsamlı bir şekilde anlatmıştır.

Personel Profil Analizi; bireylerin uygun veya zorlayıcı olarak algıladıkları iş yerindeki durumlara gösterdikleri tepkileri kendi kendilerine anlayıp anlamadıklarını ortaya çıkarır ve bireylerin bu tepki biçimlerinin aktif veya pasif olup olmadıklarını açığa vurur. Böylece 4 alanda (Üstünlük, Etkileme, Süreklilik ve Uyumluluk) bu davranışları sınıflandırır.

Biçim ve içerik:

Thomas Personel Profil Analizi, ipsatif (kişisel) bir referans yöntemi kullanan zorunlu-seçmeli bir ölçme aracıdır. Bir bireyin tepki biçimleri bir kıyaslama grubunun puanlarından ziyade kendisininkiyle kıyaslanır. Bireylerden kendilerini en çok / iyi betimleyen ve en az / kötü betimleyen bir sıfat seçmeleri istenir.

Personel Profil Analizini tamamlamak için katılımcılar 4lü bir bloktan 2 tane kişilik sıfatı (biri “en uygun”  ve diğeri “en az uygun” olarak) seçerler. Bu işlem 24 kere tekrarlanr ve toplam 96 sözcükten 48 tanesi tercih edilir.

Personel Profil Analizi, internetten elektronik olarak veya kağıt kalemle de doldurulabilir. Thomas International, ayrıca okul çağındaki 11 ve üstü yaştaki kişiler ile anadili İngilizce olmayan fakat İngilizceyi akıcı konuşabilen adaylar için uygun olan Personel Profil Analizi + formatını da geliştirmiştir.

Geçerlilik ve güvenilirlik:

Bir psikolojik değerlendirme aracı olarak Thomas Personel Profil Analizi, geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek için sıkı bilimsel testlerden geçirilmiştir. Personel Profil Analizi, Avrupa Psikolog Dernekler Federasyonu’nun bir parçası olan Avrupa Testler ve Ölçümler Heyetinin belirlediği teknik ölçütleri karşıladıktan sonra Britanya Psikoloji Derneğinden (BPS) onay almıştır.

Thomas International, Cambridge Üniversitesi Psikometri Merkeziyle ortaklaşa olarak Personel Profil Analizi üzerine sürekli psikometrik araştırmalar yapmaktadır. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Personel Profil Analizi değerlendirmesinin uygulanışını görmek istiyor musunuz? Larbert Lisesi müşteri görüşlerini inceleyiniz.