Yüksek Potansiyel Özellik Envanteri

Personel Değerlendirme Merkezi SporÇalışan Bağlılığı

Yüksek Potansiyel Özellik Envanteri, bireyin kişilik özelliklerini incelemekte ve bu özelliklerin kıdemli yönetici gibi verilen bir görev ya da iş için uygun olup olmadığını belirlemektedir. Bir bireyin kişiliğini analiz ederek ve bu kişilik yapısının belirli bir görevle uyumlu olup olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Böylece, çalışanlarınızın güçlü yönlerini daha da geliştirebilir ve uygun oldukları görevde en üst düzeyde bir performans sergilemelerini sağlayabilirsiniz.

Genel açıklamaBilimsel temeli

Değerlendirme alanları: Kişilik ve Potansiyel

Türü: Normatif psikometrik değerlendirme

Süre: 10 dakika

 

Yüksek Potansiyel Özellik Envanteri, bir bireyin kişilik özelliklerine ışık tutar ve bu özelliklerin verilen görevle ne kadar uyumlu olduğunu belirler. Doğru kişiye doğru görevi vermenize yardımcı olur ve çalışanlarınızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanızı sağlar. 

Liderlik Potansiyeli İçin, Yüksek Potansiyel Özellik Envanterini Kullanın:

Liderlik potansiyeli için, Yüksek Potansiyel Özellik Envanterini kullanmak, mevcut liderlerinizi alanlarında en iyisi olmaları için onları desteklemenizi sağlamakla birlikte, yeni nesil liderlerinizi belirlemek ve onların gelişimine katkı sağlamak için size nesnel bir araç sunar. 

Yüksek Özellik Potansiyel Envanteri:

 • Liderlik gelişim planları oluşturma ve bu planları destekleme
 • Liderler arasında takım çalışmasını teşvik etme
 • Başarı planlamasını hazırlama
 • Mezun işe alımlarına kesinlik kazandırma
 • Güçlü bir liderlikle çalışan katılımını arttırma
 • Kıdemli görevlere getirerek geleceğin yıldızlarını mevcut işte tutma

Testi hazırlayan: Ian MacRae & Adrian Furnham
Yıl: 2006 - 2016 


Temel bilgiler ve kuramsal altyapısı: 

Yüksek Potansiyel Özellik Envanteri, College London Üniversitesi'nden Ian MacRae ve Adrian Furnham ve High Potential Psychology Ltd. tarafından geliştirilmiştir. 

Thomas Yüksek Potansiyel Özellik Envanteri, 'en ideal' modeline dayanarak tasarlanmıştır; bu model bir bireyin kişilik özelliklerinin, belirli bir görevin ya da pozisyonun gerektirdiği ihtiyaçlar için en uygun olduğunu varsaymaktadır.  

Yüksek Potansiyel Özellik Envanteri tarafından belirlenen kişilik özellikleri şunlardır:

 • Sorumluluk Duygusu
 • Uyumluluk
 • Merak
 • Risk Yaklaşımı
 • Belirsizlikle Başa Çıkma
 • Rekabetçilik

Bir bireyin bu envantere verdiği cevaplar, bu 6 özelliği 4 şekilde yansıtmaktadır: Düşük, Orta Derece, İdeal, Fazla İdeal. Bir özelliğin çok yüksek ya da çok düşük çıkmasının, bir takım avantajları olduğu gibi, dezavantajları da bulunmaktadır. Belirli özellik seviyeleri, bireyin başarıya ulaşmak için gereken kapasiteye sahip olduğunu ya da başarılı bir bireyi raydan çıkarabilecek özellikleri işaret etmektedir. 

Biçim ve içerik:

Thomas Yüksek Potansiyel Özellik Envanteri, bireylerin kendi kendilerini rapor edebildikleri bir ankettir. Bireyler, yedili likert ölçeğinde (1 hiç katılmıyorum 7 tamamen katılıyorum) 78 soruyu katılma düzeylerine göre yanıtlar. Bu envanteri tamamlamak yaklaşık 10 dakika sürer. 

Güvenilirlik ve Geçerlilik:

Thomas Yüksek Potansiyel Özellik Envanteri, College London Üniversitesi ve High Potential Psychology Ltd. içinde yer alan uzman, profesyonel ve eğitimciler tarafından uzun yıllar içerisinde geliştirilmiştir. 

Bu envanter, binlerce katılımcı ve geliştirilmiş istatistik yöntemleriyle psikometrik araştırmalar sayesinde, iş ortamları için geçerli ve ideal hale getirilmiştir.