Bağlılık Envanteri

Yüksek Potansiyel Özellik EnvanteriEğitimde Bağlılık

Thomas Bağlılık Envanteri, kuruma bağlılık düzeyini belirler ve gelişim için yapılması gereken eylemleri tespit eder.

Genel açıklamaBilimsel temeli

Değerlendirme alanları: Çalışma ortamı bağlılığı
Türü: Anket
Süre: 5 dakika

Thomas Bağlılık, kurumunuzun çalışma ortamındaki bağlılık düzeyini ölçen online bir araştırmadır. Pratik ve çözüm odaklı yapısı, provokatif düşünceleri ve eleştirel diyalogları uzun vadede sakinleştirir, çalışan bağlılığını sağlar ve bunun sonucunda da verimliliğin, çalışan bağlılığının, gelir ve karın artması gibi size birçok fayda sunar.

Thomas Bağlılık çalışma ortamındaki bağlılık düzeyini ölçer: Çalışanların yaptıkları işle, birlikte çalıştıkları kişilerle ve çalıştıkları kurumla ilgili neler düşündüklerini ve neler hissettiklerini tespit eder. Takım ve departmanların güçlü ve zayıf yönlerini belirler ya da desteğe ihtiyaç duyulan alanları tespit eder. Kurumları karşılaştırmalı olarak değerlendirir, değişim ve gelişim için gereken eylemlerle ilgili önerilerde bulunur.

Bağlılık anketi, bu konuda beş yıldır yoğun akademik araştırmalar yapan Mark Slaski tarafından geliştirilmiştir. Grup psikolojisini baz alan bilimsel kuramlara dayanarak ortaya çıkarılmıştır ve yedi temel niteliği ölçer:

 1. İfade etme
 2. Birliktelik
 3. Meydan okuma
 4. Özgürlük
 5. Açıklık
 6. Kabul etme
 7. Gelişme

Engage-example.jpg

150’den fazla kurumsal grupta yapılan araştırmalar, çalışan bağlılığı anketinde yüksek puan alan kurumların, performans, bağlılık ve refah anlamında da üst düzeylerde yer aldığını göstermektedir.

Thomas Bağlılık anketi, kurumunuzla ilgili sağlıklı bir kontrol yapmanızı sağlar ve size 3 boyutlu bir harita sunar. Bu anketin kullanımı ve yorumlanması oldukça kolaydır. Daha da önemlisi, bu anket takımların değişim ve gelişim süreviyle ilgili değerli bilgiler sunar.

 Thomas Bağlılık Anketini aşağıda belirtilen alanlar için kullanın: 

 • Güçlü ve zayıf yönler
 • Kurumunuzdaki gruplar arası bağlılık düzeyi karşılaştırması 
 • Kurumunuzu İngiltere'deki diğer kurumlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirme 
 • Kurumunuzun refah düzeyi  
 • Kurumunuzdaki mevcut yönetim türleri
 • İş yerinizde performansı arttırmak için etkili bir değişim süreci sağlama 

Bunu daha net görmek ister misiniz? Buckinghamshire Business First testimonial'ı inceleyiniz. 

Testi hazırlayan: Mark Slaski
Yıl: 2009

Temel bilgiler ve kuramsal alt yapısı:

Thomas Bağlılık (Orijinal isim olarak olarak Çalışma Bağlılığı Anketi), Hertfordshire Üniversitesi’nden Mark Slaski tarafından 2009 yılında geliştirilmiştir. Slaski, araştırmalarını çalışma ortamı bağlılığı psikolojisine dayanarak yapmıştır. Bu bağlılık, çalışanlar arasındaki ilişkilerden, yapılan görevlerden ve alınan ödüllerden ortaya çıkmaktadır.

Thomas Bağlılık Envanteri, niteliksel ve niceliksel yöntemlerle geliştirilmiştir. Başlangıçta, ilgili grup işin pozitif ve negatif yönlerini göz önünde bulundurarak herkese açık ve özel organizasyonlara tabii tutulmuştur. Bu grupların niteliksel analizi ise, 28 sorudan oluşan bir anket aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

İstatiksel faktör analizi anket tarafından ölçülen yedi alanı ortaya çıkarmak için yapılmaktadır: ifade etme, birliktelik, meydan okuma, özgürlük, açıklık, kabul etme, gelişme. 

Yedi faktör analizi, mesleki psikologlar ve potansiyellerini arttırmak isteyen kurumlar için oldukça yararlıdır. Çünkü, kurumu tanımanıza, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Böylece kurumunuzdaki refah seviyesini kolayca arttırma imkanı elde etmiş olursunuz.

Biçim ve içerik:

Thomas Bağlılık Envanteri, 28 ifadeden oluşmaktadır. Katılımcıların, yedili likert ölçeğinde (1 hiçbir zaman ve 7 her zaman) bahsedilen deneyimlerin sıklığını belirtmeleri gerekmektedir. Bunu takiben, açık uçlu cevaplı iki soru gelmektedir. Katılımcılara anketin sonunda birkaç demografik etken de sorulmaktadır.

Güvenilirlik ve Geçerlilik:

28 sorudan oluşan Thomas Bağlılık Envanteri, niceliksel analizlerle ilgili veri sağlamak için, pilot olarak 2500 kişiye uygulanmıştır. Süreç boyunca uygunluk ve seçkisiz örnekleme gibi birçok farklı strateji kullanılmıştır. Örneklem, 17 ve 67 yaş aralığındaki %65 erkek ve %34 bayandan oluşmaktadır. 

Tüm bu verilerin psikometrik analizi, WEQ28 (Cronbach's alpha = .96) ile yüksek bir uyumluluk göstermektedir ve böylece ölçeğin geçerli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapısal denge modeli, her sonuçtaki değişkeni açıklayarak yapısal anlamda anketin geçerli olduğunu göstermektedir. En sonda yer alan iki açık uçlu sorunun içerik analizi ise, çapraz geçerlilik ölçütü olarak değerlendirilmektedir.  

Bunu daha net görmek ister misiniz? Buckinghamshire Business First testimonial'ı inceleyiniz.