Eğitimde Bağlılık

Çalışan BağlılığıSporda Bağlılık

Thomas Bağlılık Envanteri, okulunuzdaki ya da yüksek okulunuzdaki bağlılık düzeyini belirler ve gelişim için yapılması gereken eylemleri tespit eder.

Genel açıklamaBilimsel temeli

Değerlendirme alanları: Çalışma ortamı bağlılığı
Türü: Anket
Süre: 5 dakika

Thomas Bağlılık Envanteri, okulunuzda ya da yüksek okulunuzda yer alan çalışma ortamındaki bağlılık düzeyini ölçen online bir araştırmadır ve size bağlı personel ve öğrencilerin daha başarılı olmasını sağlar.Engage_Screen_800W.jpg

Pratik ve çözüm odaklı yapısı, provokatif düşünceleri ve eleştirel diyalogları uzun vadede sakinleştirir, değişim ve gelişim sürecine katkıda bulunur. Okulunuzdaki ya da yüksek okulunuzdaki yüksek bağlılık düzeyi ise, personel ve öğrencilerin performanslarını arttırmasına ve tam kapasite çalışmalarına yardımcı olur.

 Thomas Bağlılık Anketini aşağıda belirtilen alanlar için kullanın:

  • Güçlü ve zayıf yönler
  • Okulunuzdaki / yüksek okulunuzdaki gruplar arası bağlılık düzeyi karşılaştırması
  • Kurumunuzu İngiltere'deki diğer okul / yüksek okullarla karşılaştırmalı olarak değerlendirme
  • Okulunuzdaki / yüksek okulunuzdaki mevcut yönetim türleri
  • İş yerinizde performansı arttırmak için etkili bir değişim süreci sağlama

Bunu daha net görmek ister misiniz? Buckinghamshire Business First testimonial'ı ineleyiniz. 

Testi hazırlayan: Mark Slaski

Yıl: 2009

 

Temel bilgiler ve kuramsal alt yapısı:

Thomas Bağlılık (Orijinal isim olarak olarak Çalışma Bağlılığı Anketi), Hertfordshire Üniversitesi’nden Mark Slaski tarafından 2009 yılında geliştirilmiştir. Slaski, araştırmalarını çalışma ortamı bağlılığı psikolojisine dayanarak yapmıştır. Bu bağlılık, çalışanlar arasındaki ilişkilerden, yapılan görevlerden ve alınan ödüllerden ortaya çıkmaktadır.

Thomas Bağlılık Envanteri, niteliksel ve niceliksel yöntemlerle geliştirilmiştir. Başlangıçta, ilgili grup işin pozitif ve negatif yönlerini göz önünde bulundurarak herkese açık ve özel organizasyonlara tabii tutulmuştur. Bu grupların niteliksel analizi ise, 28 sorudan oluşan bir anket aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

İstatiksel faktör analizi anket tarafından ölçülen yedi alanı ortaya çıkarmak için yapılmaktadır: ifade etme, birliktelik, meydan okuma, özgürlük, açıklık, kabul etme, gelişme. 

Yedi faktör analizi, mesleki psikologlar ve potansiyellerini arttırmak isteyen kurumlar için oldukça yararlıdır. Çünkü, kurumu tanımanıza, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Böylece kurumunuzdaki refah seviyesini kolayca arttırma imkanı elde etmiş olursunuz.

Biçim ve içerik:

Thomas Bağlılık Envanteri, 28 ifadeden oluşmaktadır. Katılımcıların, yedili likert ölçeğinde (1 hiçbir zaman ve 7 her zaman) bahsedilen deneyimlerin sıklığını belirtmeleri gerekmektedir. Bunu takiben, açık uçlu cevaplı iki soru gelmektedir. Katılımcılara anketin sonunda birkaç demografik etken de sorulmaktadır.

Güvenilirlik ve geçerlilik:

28 sorudan oluşan Thomas Bağlılık Envanteri, niceliksel analizlerle ilgili veri sağlamak için, pilot olarak 2500 kişiye uygulanmıştır. Süreç boyunca uygunluk ve seçkisiz örnekleme gibi birçok farklı strateji kullanılmıştır. Örneklem, 17 ve 67 yaş aralığındaki %65 erkek ve %34 bayandan oluşmaktadır.

Tüm bu verilerin psikometrik analizi, WEQ28 (Cronbach's alpha = .96) ile yüksek bir uyumluluk göstermektedir ve böylece ölçeğin geçerli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapısal denge modeli, her sonuçtaki değişkeni açıklayarak yapısal anlamda anketin geçerli olduğunu göstermektedir. En sonda yer alan iki açık uçlu sorunun içerik analizi ise, çapraz geçerlilik ölçütü olarak değerlendirilmektedir.  

Bunu daha net görmek ister misiniz? Buckinghamshire Business First testimonial'ı inceleyiniz.