Sayısal mantık

Mantıkİşe alım

Sayısal mantık testleri; doğru, mantıklı çıkarımlar yapmak için sayıları ve nümerik kavramları kullanma becerisini ölçer. Sayısal beceri temel aritmetik sorularına verdiğiniz yanıtlara baksa da, sayısal mantık testleri bundan biraz daha farklıdır.

Bu testlerde soruları cevaplamak için nicel veya matematiksel muhakeme gereklidir. Sayısal bileşenli bir test, tipik olarak sayı bazlı ve cevabı doğru ya da yanlış olan sorular içerir. Thomas Genel Yetenek Değerlendirmesi/Testi (GIA), Numerik Hız ve Doğruluk Testi sırasında sayısal bilgiyi işlerken, bu konuya yatkınlığınızı ölçer.

Bu test sırasında, grafik, tablo ve pasta grafiği formatında sayılar gösterilir. Bu tablo ve grafiklerin içindeki kurallar ve şekiller size sorulan sorunun temelini oluşturur ve her sorudan sonra sayılar ve sunuldukları yöntem değişir.

Her soruyla ilgili 4 bölüm vardır ve her bölüm için pek çok cevap seçeneğini bulunmaktadır. Soruda size verilen bilgiyi kullanarak; şekillerden ve yargılardan yola çıkarak cevabı bulmaya çalışabilirsiniz. Seçenekler çoktan seçmelidir, ancak bir kez dikkatle okunduğunda doğru cevap kolaylıkla bulunabilir.

Sayısal mantık testlerinde uzun denklemleri aklınızda tutmanız ya da temel sayı bilgisinden fazlasını kullanmanız beklenmez; bu testlerin odak noktası sayıları kullanarak mantıklı çıkarımlar yapmanızdır.

Bu sebeple; sorulara cevap verirken sadece size verilen bilgiden yola çıkmanız; genel bilginize başvurmamanız oldukça önemlidir.

Testler genelde zaman sınırlıdır ve bu yüzden de zamanınızı her soru için eşit kullanmak doğru bir strateji olacaktır. Genellikle zor işlemlerde hesap makinası ya da küçük bir not kağıdı kullanmanıza izin verilir ama siz yine de test yönergelerini okuyarak bundan emin olunuz.

Sayısal mantık testlerinde puanınız belirlenirken, kaç soruya cevap verdiğiniz ve bunların ne kadarının doğru ya da yanlış olduğuna bakılır. Bu sayede sorulara tahminle ya da şans eseri doğru cevap verip vermediğinizden emin olunur. Sonra bu skor örnek grupla ya da norm grupla kıyaslanır ve grup içindeki seviyeniz belirlenir. Yüzdelik diliminiz sizinle aynı puanı ya da sizden daha düşük puan alan yüzdeyi işaret eder. Örneğin 45. yüzdelik dilimdeyseniz, örnek gruptaki kişilerin % 45iyle aynı ya da onlardan daha yüksek puan almışsınız demektir.

Bu tür testleri öncesinde denemenizde fayda vardır. Bu sayede testin nasıl olduğunu görmüş olursunuz, sınırlı zaman diliminde her soruya cevap verebilme stratejisi belirleyebilirsiniz ve gerçek teste başladığınızda kendinizi mümkün olduğunca hazır hissedersiniz.