Mantık

YetenekSayısal mantık

Mantıksal çıkarım testleri bireyin mantıklı ve yapılandırılmış şekilde düşünme becerisini ölçmek için tasarlanmıştır. İşverenler bu testi genellikle adayın pozisyonu doğrultusunda belirli görevlere ve sorunlara nasıl yaklaştığını anlamak için kullanır.

Mantık testi ya da ölçeği, mantıksal çıkarım yöntemlerini sorun çözme görevlerine entegre edebilme becerinizi ölçmeyi hedefler. Bu görevler sözel, sayısal ya da görsel olabilir. Thomas Genel Yetenek Testi (GIA) mantıksal muhakemenizi şu 5 alana uygulayabilme becerinizi ölçer: Mantık Yürütme, Algısal Hız, Numerik Hız ve Doğruluk, Kelime Anlamı ve Boyutsal Yönelim.

Mantık nedir?

Mantık Yunanca’ da muhakeme ya da düşünce gibi farklı şekillerde tercüme edilebilen “logos” kelime kökünden gelmektedir. Genellikle muhakeme etme gücüdür ya da yanlışların arasından doğru çıkarımları ayırt edebilmenin genel prensipleridir.

Filozof Aristoteles mantığın, bilmediğimiz şeyleri öğrenmemize olanak sağlayacağını ve bunun sonuçlarının da kaçınılmaz olduğunu söyler.

Mantık; düşünce, duygu ve şekillerle bağlantılı psikolojik süreçlerle ilgilenmez. Doğru ya da yanlış olabilen soruların ya da cümlelerin aksine; mantık tamamen iddialarla (beyanlarla) ilgilenir.

Mantığa dair 3 önemli nokta vardır.

  • Tutarlılık – Bir şey, başka bir şeyle çelişmez
  • Doğruluk – Doğru bir öncülden/önermeden asla yanlış bir çıkarım elde etmezsiniz
  • Bütünlük – Her doğru ifade, bir süreçle/işlemle ispatlanmalıdır

Bunu basit bir örnekle açıklayalım:

Eğer Thomas bir liderse, aynı zamanda bir çalışandır. Thomas liderdir; bu nedenle Thomas bir çalışandır.

Mantıksal çıkarım testi nasıl cevaplanır?

Mantıksal çıkarım testleri genellikle ardışık verilen bilgileri kullanma becerisini ölçer. Teste giren adaydan belirli bir sırada art arda verilen örnekleri ya da kuralları tanımlaması ve sırada ne olduğunu anlaması beklenir.

Mantıksal çıkarım testini başarılı şekilde tamamlamak, aktif okuma konusunda iyi olmaktan, açıklanan şey üzerine düşünebilmekten, ana fikri algılamaktan, parçayla, diyagramla ya da dizinle ilgili doğru sorular sorabilmekten ve çok karmaşık parçaları bambaşka şekilde ifade edebilmekten geçer.

Mantıksal çıkarım testleri genellikle zaman sınırlıdır ve tipik özelliği basit soruların en başlarda sorulmasıdır. Bu testler işe alımlarda performans öngörüsü sağlamak için kullanılabilir. Testler nümerik (sayı bazlı), sözel (kelime bazlı), şematik (resim bazlı) olabilir.