Duygusal Zeka

BilişselYetenek

Duygusal zeka anketi bireyin pek çok soruya kendiyle ilgili cevaplar vererek kendini değerlendirdiği, duyguları ve kişiliği ile ilgili öz algılamasının ölçüldüğü belirli bir ölçeği olan ankettir.

Duygusal zeka hem akademik hem de insan kaynakları literatüründe son derece popüler hale gelen psikolojik bir yapıdır. Kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını yönetme becerisi, modern bir çalışma ortamının giderek daha da önemli bir parçası haline gelmiştir

Psikolojik bir kavram olarak duygusal zeka 1990'lı yıllardan bu yana psikometrik değerlendirmeler kullanılarak ölçülmüştür. İlk teoriler duygusal zekanın öğrenilebilen ve öğretilebilen bilişsel bir beceri olduğu yönündeydi. Thomas International’ın Dr. K.V. Petrides tarafından hazırlanan Duygusal Zeka Anketi ( TEIQue) duygusal zekayı kişilik özelliklerinin bir bütünü olarak görüntüleyen tek değerlendirme ölçeğidir.

Gardner’in çoklu zeka teorisi (1983) gibi farklı zeka türleri henüz hiç bilinmiyorken; ilk düşünceler sosyal zeka kavramına (1920lerde Thorndike) odaklanıyordu. 1990ların sonu ve 2000lerin başında duygusal zeka, iş dünyasında popularite kazanmaya başlamadan önce 1990ların başında psikolojik bir yapı olarak ilk kez ölçülmüştü.

Duygusal Zeka teorisi iki geniş kategoriye ayrılır: Bir yetenek olarak duygusal zeka; bir kişilik özelliği olarak duygusal zeka. Yetenek duygusal zekayı değerlendirirken, bireyin duygusal bilgisinden yola çıkarak, yöntem belirleme ve akıl yürütme becerisi, performans testleri ve ödevlerle ölçülmektedir. Cevaplar doğru ya da yanlıştır. Karakter duygusal zeka değerlendirme sürecinde ise kullanılan ölçekler (kendi kendine rapor etme/özbildirim ölçekleri) bireyin kendi duygusal tecrübeleri ve kapasitesiyle ilgili algısını ölçer. Doğru ya da yanlış cevap yoktur, Cevaplarınız diğerleriyle kıyaslanarak size yansıtılır.

Duygusal tecrübenin öznelliğini başarılı bir şekilde ortaya koyan duygusal zeka teorisinin kısa ve öz tanımı buradan indirilebilir. Duygusal zeka ve onun bilimsel arka planı hakkında daha fazla bilgi için pek çok bilimsel makale ve kaynakça içeren www.psychometriclab.com sitesini ziyaret ediniz.