Yetenek

Duygusal ZekaMantık

Yetenek testi nedir; diğer test ve değerlendirmelerden farkı nedir? Bu testi uygulasanız da, yönetseniz de, bu testin rolünü anlamak test için hazırlanmanızda size yardımcı olacaktır.

Yetenek testi nedir? 

Yetenek testi kişinin belirli görevlerin üstesinden gelme becerisini ölçerken kullanılan yapılandırılmış bir yoldur. Bu testler kişisin pratik zekasını ya da hızlı mantık yürütme ve soyut düşünme becerisini ölçmektedir, ayrıca  “hızlı düşün, hızlı cevap ver” becerisi olarak da bilinmektedir. Bu testler genellikle:

 • Yazılı ya da online olarak uygulanır.
 • Çoktan seçmeli formattadır
 • Zaman kısıtlaması vardır.
 • Sınav ortamında uygulanır.
 • Hız ve doğruluk değerlendirilir.
 • Normatiftir, bir grup insanla kıyaslanır.

Bu testler aşağıda sıralanmış farklı yetenek türlerini ölçmeye yarar:

 • Sözel mantık - Verilen bilgiyi muhakeme ederek çıkarım yapma.
 • Algısal hız - Konuyla ilgili ya da ilgisiz bilgiyi tanımlama ve hata bulma becerisi.
 • Kelime anlamı – Sözlü ya da yazılı verilen yönergeleri anlama becerisi.
 • Sayısal mantık – Sayısal kavramlarla ilgili muhakeme ve çıkarım yapma becerisi.
 • Boyutsal yönelim – Şekil ve görsel kavramlarla çalışma becerisi.

Yetenek Testlerinin Uygulanması

Yetenek testlerini ilk kez yapmak pek çok kişi için ürkütücü olabilir. Yapabildiğinizin en iyisini ortaya koymayı ve potansiyel işvereninize o iş için ne kadar uygun olduğunuzu göstermeyi istemek çok doğaldır. Bu tür testleri deneyimlemeniz ve bu testin içeriğine kendinizi alıştırmanız için pek çok online kaynak mevcuttur. Ama unutmamalısınız ki; yetenek testleri kendi içinde çok fazla değişiklik gösterir; bu yüzden her ne kadar daha önce uygulamış olsanız da size sunulan test deneyimlediğinizden farklı olabilir.

Yetenek testine çağrıldığınızda, çoğunlukla yapılacak testtekilere benzer örnek soruları görme şansını size tanırlar. Örnek testte size verilen talimatları iyi okumanız ve ondan sonra örnek soruları yapmaya başlamanız önemlidir; böylece gerçek testten önce pratik yapmış olursunuz.

Sayısal yetenek testleri

Sayısal yetenek testleri en geniş kullanımı olan testlerden biridir. Bu testler kısıtlı bir zaman diliminde adayın sayısal kavramları kullanarak muhakeme yapma ve sonuç çıkarma becerisini değerlendirir. Unutmayın ki; sayısal testler sizin öğrenilmiş matematik bilginizi ölçmeye çalışmaz. Tipik olarak bu testler şu konuları içerir: Temel aritmetik, istatistiksel tablo yorumlama, grafik, şema, oran, yüzdeler, tahmin, kesirler, ya da para birimi dönüştürme. Bazı testlerde hesap makinası kullanmanıza izin verilir ama bazılarında verilmeyebilir. Teste başlamadan önce tüm koşulları anladığınızdan emin olmanız çok önemlidir.

Mesleki beceri testi

Pek çok kurum belirli bir pozisyona eleman ararken çeşitli değerlendirme yöntemleri uygular. Mesleki beceri testleri de davranış profili, başvuru formu, CV, mülakat ve akademik yeterliliklerle paralel olarak o pozisyon için kişinin uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. İşveren ne kadar çok değerlendirme yöntemi uygularsa, adayla ilgili o kadar bilgi edinir ve o pozisyona en uygun kişiyi bulma şansı artar. Bu test sayesinde işveren o kişinin geçmiş başarıları ve gelecekteki potansiyeli hakkında fikir sahibi olur. Mesleki beceri testinde üzerinde tamamen fikir birliğine varılmış kesin bir alt sınır ya da geçme notu yoktur. Test sonucu, kurumsal ve mesleki gerekliliklere göre potansiyel işveren tarafından belirlenir.

Thomas Genel Yetenek Testi (GIA)

Thomas Genel Yetenek Testi sözel, sayısal ve uzamsal mantık gibi alanlardaki yeteneğinizi ölçen bir testtir. Testin içeriğinde sizden kısa ve temel görevleri hızlı ve doğru şekilde tamamlamanız istenir.