ThomasTST/GIA Certifieringsutbildning

ThomasTST/GIA Certifieringsutbildning ThomasTST/GIA Certifieringsutbildning
Översikt Anmäl ditt intresse
  • Plats: Borås
  • Datum: 03 maj
  • Tid: 09:30 - 17:00
  • Typ av aktivitet: Utbildning

Detta är sista dagen i Certifieringsutbildningen med fokus på våra kapacitetstester.

Vår endagsutbildning i ThomasTST/GIA ger er kunskaper så att ni förstår vad verktygen mäter och vetenskapen bakom dem. Ni kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla rapporterna, liksom att lära er hur man på bästa sätt använder verktygen.


Med ledning av våra erfarna utbildare, kommer ni att bli studera det mervärde ThomasTST/GIA ger och vilken roll de kan spela i en yrkesbedömning. Fallstudier kommer att hjälpa er att undersöka hur verktygen kan användas för att jämföra olika kandidater.


Efter avslutad utbildning kommer er konsult att gå in i ytterligare detaljer kring ThomasTST/GIA och dess användningsområden i er verksamhet, samt att besvara alla frågor som har uppkommit. Varje deltagare erhåller ett intyg som certifierad användare av ThomasTST/GIA.