ThomasSystemet Certifieringsutbildning

ThomasSystemet Certifieringsutbildning ThomasSystemet Certifieringsutbildning
Översikt Anmäl ditt intresse
  • Plats: Nacka
  • Datum: 27 - 28 april
  • Tid: 09:30 - 17:00
  • Typ av aktivitet: Utbildning

Detta är de första två dagarna i Certifieringsutbildningen.

Vi lär oss grunderna om ThomasSystemet och vad Thomas kan göra för era medarbetare och organisation. 
Vi lär oss bakgrund och teori till systemet och den terminologi som används. Vi ger er praktiska färdigheter om hur man tolkar profiler, ger högkvalitativ återkoppling till kandidaterna, hur man kan anpassa sitt beteende till olika individer, hur och när man använder de olika verktygen, de rapporter som finns tillgängliga och hur er organisation kan dra nytta av att använda dem.

Under dag 3 som genomförs efter cirka 1 månad, arbetar vi med ThomasTST/GIA som är våra kapacitetstest. Dagen ger er en detaljerad överblick över testerna: bakgrund, administration, tolkning, återkoppling, vad de mäter, användningsområden och fördelen med att använda dem. 
Varje deltagare får före och efter kursen handledning av sin personliga Thomaskonsult som besöker er personligen.

Konsulten kommer att gå in mer i detalj på hur ni använder verktygen och svarar på eventuella frågor ni har. Er konsult kommer också att arbeta med er på regelbunden basis för att hjälpa och stödja er att använda verktygen för alla aspekter av den anställdes livscykel, när det gäller att rekrytera, behålla, utveckla och leda.
Som förberedelse till utbildningen, kommer er Thomaskonsult ge er feedback på er egen PPA och förklara vad man kanförvänta sig utbildningen. Efter avslutad kurs kommer ni att få ett andra besök från er konsult som kommer att gå in iytterligare detaljer kring verktygen och dess användningsområden, samt att besvara alla frågor ni kan ha. 

Efter avslutad utbildning och genomfört certifieringsprov får ni ett Internationellt Certifikat som användare av ThomasSystemet och dess relaterade verktyg.