Thomas360 - workshop

ThomasTST/GIA Certifieringsutbildning ThomasTST/GIA Certifieringsutbildning
Översikt Anmäl ditt intresse
 • Plats: Nacka
 • Datum: 09 mars
 • Tid: 10:00 - 17:00
 • Typ av aktivitet: Utbildning

360º mätningar är ett verktyg för att skapa högpresterande ledare och medarbetare.
Thomas360 är ett sätt att få feedback på egna styrkor och utvecklingsområden.
Genom att sammanställa olika personers (chef, medarbetare, kollegor och eventuellt kunder) syn på en individs prestation inom olika kompetensområden, ger processen värdefull information för planering av utvecklingsinsatser för individen.Under sex timmars workshop tittar vi närmare på Thomas360 där vi varvar föreläsning, grupparbeten och diskussioner.

Innehåll

 • Varför 360ºanalys?
 • Metoden – kompetensområden och frågor
 • Etiska riktlinjer, hantering och tillvägagångssätt
 • Genomgång av webb och praktisk hantering
 • Genomgång och analys av rapport och resultat
 • Återkopplingssamtalet och handlingsplan
 • Thomas360 & ThomasPPA