Smart rekrytering: varför användning av psykometriska testverktyg är kostnadseffektivt

Oengagemang på arbetsplatsen[Bildspel] Om akademiska kvalifikationer inte...

70% av de organisationer som deltog i CIPD´s studie, uppgav att deras vakanser var svåra att fylla. När granskade ni senast er egna rekryteringsprocesser, fyller de sin funktion? Dessutom, hur säkerställer ni att era medarbetare blir kvar i organisationen? Vi ställer frågan eftersom 34% av organisationerna rapporterade svårigheter att behålla personal i mer än 12 månader1. I nuvarande osäkra ekonomiska tider är smart rekrytering avgörande.

Kostsamt och potentiellt riskabelt

En misslyckad rekrytering uppskattas kosta ca 700 000 (siffran kan variera utifrån tjänst) och inte många rekryteringar erbjuder öppet köp 😊. Det kan även dröja ett tag innan man inser att rekryteringen inte var framgångsrik och kostnaderna för varje dag den nyanställde är på plats, innebär ännu högre kostnader i form av potentiellt dubbelarbete och de verkliga kostnader som den anställde står för.

73% av respondenterna i en resurs- och talangplaneringsundersökning rapporterar att deras rekryteringsbudgetar antingen kommer att förbli desamma eller minska2. Men med en förväntad ökning av vakanser blir det tydligt att det är oerhört viktigt att få rätt person på rätt plats. Det är också tydligt att ha rätt personer på rätt plats är avgörande för den fortsatta tillväxten och lönsamheten. Ni måste se till att era medarbetare blir ert företags värdefullaste tillgång, inte den dyraste avskrivningen.

Riskfri rekrytering?

Skulle det inte vara bra om man kunde erbjuda en riskfri rekrytering? Vi säger inte att man helt kan undvika riskerna vid en rekrytering, men ni kan minska dem. Ni kan få en mycket bättre förståelse för vem som bäst passar er organisation innan ni personligen träffar dem. Genom förståelse för den exakta profilen för den position ni rekryterar för, kan ni matcha dessa, på de mest tids- och kostnadseffektiva sätten.

Den verkliga kostnaden för en felaktig rekrytering går långt bortom det omedelbart uppenbara: upp till 2,5 gånger årslönen. Ni kan också ha investerat i utbildning, supportpersonal eller ny utrustning för den här personen –vilket är dåligt investerade pengar dåligt om personen snabbt lämnar. Misstag i rekryteringen kan också äventyra era långsiktiga affärsplaner eller stabiliteten i ert team - igen med betydande påverkan på kostnaderna.

Få det rätt första gången

Tänk bara på värdet för ert företag att kunna anställa rätt person, första gången, varje gång.

En effektiv och välplanerad rekryteringsstrategi bör omfatta användningen av psykometriska bedömningsverktyg. Varför? För att förståelse för de egenskaper, färdigheter och personlighet som bäst passar en viss roll, kan ni se till att ni letar efter och hittar rätt person. 

Genom att låta alla potentiellt lämpliga kandidater genomföra en eller flera bedömningsanalyser, kommer ni att begränsa urvalet och intervjua endast de mest relevanta kandidaterna.

Testverktyg bedömer inte rätt eller fel när det gäller kandidaten. Resultaten visar emellertid om sökanden är rätt eller fel för er verksamhet, vilket ger er mycket mer kontroll över vem ni väljer att anställa och på så vis minska riskerna för en misslyckad rekrytering. 

En helhetssyn

Vi kan hjälpa er att få en helhetssyn på er rekrytering. Med beteendeprofilering, mätning av personlighet, kognitiv förmåga och high potential är vårt utbud av välbeprövade och pålitliga bedömningsverktyg lämpliga för rekrytering på alla nivåer och är relevanta oavsett arbetsbeskrivning eller krav.
 

1 Labour Market Outlook, CIPD Autumn 2018
2 Resourcing and Talent Planning Survey, CIPD, 2018
 

Om du vill prata med någon i vårt team om hur våra bedömningsverktyg kan ge er organisation möjlighet att göra säkrare och mer kostnadseffektiva rekryteringsbeslut, fyll i formuläret nedan.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.
Reuben Conibear

Reuben Conibear

Reuben has worked in the Marketing team at Thomas for over 4 years and as Senior Marketing Executive, Reuben's core focus is to ensure a high quality experience for Thomas customers at all times. In his spare time, Reuben enjoys kayaking, bouldering and spending time with his friends and family.