Idrottspsykologi

Utveckla teametBygga teamrelationer

Att träna sinnet, liksom kroppen, betraktas alltmer som avgörande för att uppnå sportslig framgång. Att förstå hur man använder psykologi i idrott kan bidra till att förbättra en idrottares motivation och i sin tur deras prestation.

Både idrottspsykologi (med fokus på det dynamiska samspelet mellan psykologiska faktorer och prestationsförmågan) och motions- och hälsopsykologi (med fokus på användning av psykologisk insikt för att öka motion och aktivitetsnivå) är viktiga komponenter för prestation. Oavsett om det är för professionella idrottare eller "vanliga" människor så har förståelse för hur sinnet fungerar en stor inverkan.

Psykologi för idrottsprestationer

Förståelse och tillämpning av psykologiska principer är allmänt erkänt som en grundläggande orsak till prestationsförbättringar inom elitidrott. Med förståelse för den inverkan som beteende, motivation, personlighet, stress och press kan ha på prestation, så förbättras det sätt man coachar, tränar och tävlar.  

Alla idrottare reagerar olika på olika situationer utifrån personliga naturliga tendenser och egenskaper. Detta bör beaktas när man överväger gruppdynamik och relationer, både mellan lagkamrater och mellan idrottare och tränare.

För att bygga framgångsrika relationer, så bör kommunikations- och motivationsstilar anpassas så att differentierade strategier genomföras både på individuell- och teamnivå.
 

Utvärdera prestation

Genom att utvärdera prestation kan man få en noggrann utvärdering av psykologiska egenskaper och kan därför användas tillsammans med befintliga mätningar av fysisk förmåga för att ge större insikt för spelare, idrottare och tränare. Psykometriska bedömningar kan hjälpa idrottare att utforska sina egna unika egenskaper, såsom självförtroende, motivation, motståndskraft och mental styrka. Med ökad självkännedom kan idrottare forma sin utveckling och det kan uppmuntra dem att ta ansvar för sin prestation med en betydande inverkan på fokus, drivkraft och prestation.

Eftersom psykometrisk profilering belyser styrkor, kan det också identifiera potentiella områden där utveckling och förbättring krävs. En sådan omfattande förståelse för deras beteende och emotionella egenskaper kan komplettera en idrottares fysiska träning, förbättra prestation vid tävling och hjälpa till med den psykologiska biten vid återhämtning från skador.

Thomas samarbetar med föreningarnas idrottspsykologer, så att de utbildas och administrerar och ger återkoppling till organisationen. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för dem att bygga vidare på sin ingående kunskap om idrottare, tränare och idrottsorganisationer vilket gör återkopplingen unik och bygger på relevant innehåll för organisationen.

 

Individuella tips

1. Bli medveten! Försök att öka din självkännedom. Tänk på dina personliga preferenser och det sätt du reagerar i vissa situationer.

2. Var i nuet! När du tränar och tävlar, försöka se till att din uppmärksamhet är fokuserad på nuet. Mindfulnesstekniker kan hjälpa dig att undvika potentiellt negativa tankar, minska distraktioner och nervositet.

3. Var optimistisk! Optimism är ofta relaterat till generell prestation. Försök att ha självförtroende i din förmåga och se positivt på resultaten. Sätt specifika mål som är realistiska och ha inställningen att du kommer att uppnå dem.

Idrottspsykologi kan ses som en komplex vetenskap, men det behöver inte vara så skrämmande som det ser ut. Genom att införa mätning av prestation i ert idrottspsykologiprogram, kommer det att ge er ett gemensamt språk, vilket kommer att hjälpa era idrottsutövare att bearbeta sina rädslor och för att motivera dem att träna sitt sinne likväl som sin kropp.