Motivation

Bygga teamrelationerCoachning & mentorskap

Hur man effektivt motiverar ett team är något som är avgörande för alla som arbetar med idrottslag. Att bli framgångsrik inom idrotten kräver mer än bara teknisk förmåga. Ni måste odla rätt attityd - ett vinnande tänkesätt - och det första steget dit är att öka självkännedom.

Det finns inte två personer som motiveras (eller demotiveras) av exakt samma kombination av faktorer, så vi kan inte förutsätta att en engagemangsstrategi kommer att mottas positivt av alla teammedlemmar.

Även enskilda idrottare kan ha sina egna unika förberedelsestrategier och det är viktigt att identifiera och hantera relationer mellan olika personligheter i teamet och att arbeta tillsammans för att anpassa träningsupplägg så att de passar allas behov.

Kunskap är makt

Bortom disciplin, engagemang och medfödd förmåga, är nyckeln till hög prestation inom idrotten mental styrka men det är ändå många som inte förstår hur deras mentala kapacitet påverkar deras väg till framgång. Hur kan våra unika psykologiska egenskaper göra skillnad mellan att ställa upp i ett lopp och att vinna det?

Kunskap är makt, särskilt om ni behöver ta itu med undermåliga prestationer eller låg moral. Ju mer ni vet om och förstår ert team, desto större chans har ni att göra förbättringar som kan vara skillnaden mellan guld och silvermedalj.

 

Att kunna identifiera en individs styrkor och hur man hanterar dem kan vara avgörande. Att identifiera potentiella beteendemässiga begränsningar som hindrar någon från att prestera maximalt kan hjälpa till att förbättra deras prestation. Förståelse för en idrottsutövares föredragna kommunikationsstil kan hjälpa er att coacha era teammedlemmar så att varje person förstår och reagerar positivt på era instruktioner.

Ömsesidigt ansvar


Om ni arbetar tillsammans med era idrottare för att identifiera deras personliga egenskaper och fastställa hur de är benägna att agera under press, kan ni hjälpa dem att själva hantera och även motivera sig, eftersom de verkligen kommer förstå vad som kan hjälpa eller hindra dem.

Många människor har en tendens att diktera vad som är rätt eller fel med en persons attityd, beteende eller prestation, till den grad att de berättar för individen vad de ska göra. Även om detta tillvägagångssätt kan fungera för vissa, passar det inte alla. Svaret? Ömsesidigt ansvar.

Bygg förtroende

Känslan av förtroende som skapas när idrottsmän får kontroll över sin egen prestation är en av de mest kraftfulla drivkrafterna för motivation för både enskilda idrottare och lag.

Vi tror starkt på kraften av förtroende. Om en idrottsutövare eller ett lag känner att de runt omkring dem tror på dem, så är det troligt att de kommer att vilja bevisa att detta förtroende är förtjänat. Det är en enkel ekvation; desto mer förtroende som finns i ett förhållande, desto högre motivationsnivå.

 

Processen med att bygga förtroende leder återigen tillbaka till förståelse. Det är här det är viktigt att gräva djupare, eftersom det kan avslöja en individs känslomässiga drag vilket kan ge er information om hur individen svarar på instruktioner från coach, ledare eller kapten.

Enkelt uttryckt, en tränare som kan relatera till sitt team och förstå vad som driver och motiverar dem, har alla de verktyg de behöver för att lyfta sitt lag från bra till bäst.