Utveckla prestationsförmåga

Coachning & mentorskapUtveckla teamet

Oavsett om man är en nybörjare som vill planera sin karriär, en amatör som kämpar för att förverkliga sin potential eller en elitidrottare på toppen av sin karriär; att utveckla en djupare förståelse för både sin mentala och fysiska styrka är nyckeln till att förbättra och bibehålla prestation.

Vad är det viktigaste för att nå idrottsliga framgångar? Tränaren? De timmar som spenderas i gymmet? Fystränaren eller andra i teamet som naprapaten, sjukgymnasten? Man kan hänvisa till alla dessa och naturligtvis, de är alla viktiga. Utan stöd och engagemang för fysisk förmåga, skulle många idrottare inte nå den framgång de har. Men hur ofta tänker man på den inverkan den mentala biten har? Hur viktigt är det hur man agerar? Den saknade pusselbiten till idrottsliga framgångar är ofta mental styrka.

Så vad är mental styrka och hur kan den användas till er fördel? Det hela börjar med självkännedom.

Självkännedom

Idrottare kommer i alla former och storlekar och var och en fungerar på olika sätt. Oavsett hur man fungerar, att ha drivet och viljan att göra sitt bästa är en viktig del av alla idrottsprestationer. Vissa människor har en naturlig instinkt och förståelse om sig själva, men för andra kan det vara svårare att förstå varför de förbereder sig och presterar på det sätt de gör.

Att utveckla en förståelse för sina egna känslor och beteenden är ett viktigt steg för att förbättra motivation. Ju mer man vet om sig själv, desto större chans har man att göra förbättringar i sin prestation, bygga relationer och öka motivationen.

 

Om man har möjlighet att exakt identifiera sina egna motivationsfaktorer, styrkor och begränsningar, har man en mycket större chans att förstå människor runt omkring sig, så att man kan ändra sitt beteende och kommunikationsmetoder därefter. Detta kan ge det där "lilla extra" under en tävling.

Sätta mål

Hur många gånger har man satt ett orealistiskt mål? Vilken inverkan har det på prestationen om man inte uppfyller sina mål? Dr Edwin Locke fann i sin forskning om målsättning, att sätta tydliga mål och arbeta mot dessa är en stor källa till motivation för idrottare. Om målsättningsarbetet misslyckas kan man gå in i långa perioder med omotiverade utövare.  

Medan en viktig del av målarbete fortfarande bygger på att sätta SMART-mål, så blir den mentala sidan av målarbete allt viktigare. Om ens självkännedom är hög, då är man redan på rätt spår. Om man har förståelse och kunskap om sig själv, så är det mindre sannolikt att man sätter orealistiska och ouppnåeliga mål.

Genom att ta ett steg tillbaka och inte bara tänka på vad man vill uppnå, utan hur man ska komma dit, så ökar chanserna betydligt.

Motståndskraft

Idrott handlar om mycket mer än att bara vinna. Den forne professionella basketspelaren Michael Jordan sa en gång "Jag har misslyckats om och om och om igen i mitt liv och det är därför jag lyckas." Tala med idrottsutövare på olika nivåer och ni kommer att höra något liknande. Att ha förmågan att återhämta sig och fortsätta efter ett misslyckande eller bakslag är en kvalitet som kan skilja på motgång och framgång.

Med ökad förståelse för nivåer av emotionell intelligens kan potentiella utmaningar i förmågan att klara av pressade situationer eller negativa resultat förutsägas. Verktyg för att mäta beteende och emotionell intelligens kan användas för att utvärdera en idrottares prestation, hjälpa till att identifiera hur spelare och idrottare kanske bör anpassa sin stil, eller utveckla anpassningsmekanismer för att bli mer effektiva.

 

Utvärdering av prestation

I alla miljöer, är kontinuerlig utvärdering en kritisk komponent för att underlätta självförbättring och ökad prestation. Att enbart förlita sig på sina egna eller tränarens tankar, kommer inte att räcka hela vägen. Liksom kommer utvärdering av prestation som enbart baseras på resultat i en tävling att vara otillräckligt. Öppna upp utvecklingsmöjligheterna ytterligare genom att få feedback på prestationen från andra i ens närhet.

Öppna upp för feedback från andra för att belysa förbättringsområden som kanske tidigare inte har upptäckts. Med rätt verktyg, kan denna analys vara objektiv och icke-konfronterande och ger  en solid grund för att gå vidare, förbättra eventuella begränsningar och intensifiera styrkor.

 

Oavsett kapacitet, genom att komplettera fysisk träning med en övergripande förståelse för beteenden och känslor, har ni tillgång till alla de verktyg som behövs för att ta ansvar för sin egen prestation och få en verklig effekt på fokus, prestation och framgång. Med hårt arbete, engagemang och rätt verktyg, kommer ni att vara på rätt väg för att utveckla prestationsförmågan.