Coachning & mentorskap

Motivation Utveckla prestationsförmåga

Det finns ett stort antal passionerade coacher med överlägsna tekniska, taktiska och fysiska färdigheter men majoriteten saknar fortfarande den kritiska helhetssyn som skulle göra dem bättre än sina konkurrenter. När varje coach uppnår resultat på olika sätt, vad är det som gör någon till en riktigt bra tränare?

Som baskettränare Mike Krzyzewski en gång sa: "ett vanligt misstag bland dem som arbetar inom idrotten är att de spenderar oproportionerligt mycket tid på X och Y istället för att ägna tid år att lära sig om människor." Hur kan ni se till att ni maximerar era coachning- och mentorprogram och fokusera på "vem" i stället för "vad"?

Vårt arbete med elittränare på nationell och internationell nivå har visat några viktiga saker som särskiljer de bästa tränarna.

Vem arbetar ni med?

Vad vet ni om personen bakom den atletiska kroppen? Vilka är deras motivationsfaktorer och kommunikationsstilar? Är de medvetna om den inverkan de har på andra?

Thomas brinner för att skapa både självinsikt och medvetenhet om andra och kombinationen av dessa är kraftfull. För att förstå era idrottare, måste ni först kunna förstå er själva. Varför tror ni att ni agerar och kommunicerar på det sätt ni gör?

Beteendeanalyser ger information om er egna och era idrottsutövares fördragna beteendestil och ger er möjligheten att utveckla en djupare förståelse för er egna och era idrottsutövares påverkan på andra. Mätning av emotionell intelligens kan hjälpa er att få ännu djupare information om var beteenden och drivkrafter kommer från. 

 

I stället för att anta att era idrottare kommer att köpa er filosofi, eller att er grundläggande tränarstil fungerar för alla, gör en ökad självkännedom och förståelse för andra, att ni kan överväga hur varje idrottare föredrar att kommunicera. Jämför sedan detta med era egna preferenser och på så vis skapa en öppen och förtroendeingivande miljö som fungerar för alla.

Är ni kompatibla?

Varför inte ta detta ett steg längre och upptäck er kompatibilitet med era idrottsutövare, tränarkollegor eller mentorer. Står ni på en gemensam grund? Finns det potentiell frustration?

Genom en jämförelseanalys av de beteendemönster som finns i en idrottsgrupp eller tränarteam, kan ni ta reda på om beteenden måste anpassas för att maximera prestation för både er själva, era idrottare eller tränare. Denna reflektion kan ändra hur ni och era idrottsutövare tränar och presterar.

Glöm inte feedback!

Utvärdering - både av idrottare och tränare - är en kritisk faktor för fortsatt utveckling och framgång. Varje individ måste dela ansvaret för självförbättring och vara ansvarig för de roller de spelar. För att en idrottsledare ska vara verkligt effektiv med alla de arbetar med, måste de vara öppna för feedback och villiga att utmana sig själva i sin inställning och hantering av sina idrottare.

Möjliggör för era idrottsutövare att dela sina idéer och hjälp dem att hitta sina egna lösningar, aktivt lyssna till det verkliga (känslomässiga) budskapet i deras svar och utmana dem att ge er feedback. De bästa idéerna (för dem) kommer sannolikt att finnas i deras huvuden, inte i era!

 

Feedback behöver inte vara skrämmande! Med rätt verktyg, kan analysen vara objektiv och icke-konfronterande och bör alltid innebära tvåvägskommunikation. 360 graders feedback ger en kraftfull och insiktsfull översikt av prestation och kan användas i både utövar- och coachningsutvecklingssamtal för att identifiera potentiella områden för förbättring eller förstärkning.

Det gemensamma temat här är anpassningsförmåga, förståelse och förmåga att ta ett helhetsgrepp. Dessa kompetenser, utöver traditionella coachningtekniker och fysiska färdigheter, kan verkligen göra skillnaden mellan en bra och en fantastisk tränare.