Bygga teamrelationer

IdrottspsykologiMotivation

Lagarbete är grunden för idrottsliga framgångar. Detta är lika sant för idrottare i individuella idrotter som det är för dem i lagsporter. Att utveckla självkännedom och förståelse för sig själv är grunden till att bygga effektiva arbetsrelationer med era team.

Oavsett om ert lag är nybildat eller har funnits ett tag, en grupp av idrottare eller en enskild idrottsman och deras stödpersonal, att gå tillbaka till grunderna för att utveckla en solid grund är ett bra ställe att börja på.

Det hela börjar med ömsesidig förståelse!

Om man frågar någon om deras lag, mer ofta än inte kommer ni att få fakta och statistik om idrottsprestationer och fysisk förmåga. Det finns ofta ett antagande att människor som är starka och vältränade kommer att lyckas. Detta antagande är bevisat vara fel gång på gång.

Fysisk förmåga är, naturligtvis, en kritisk komponent för idrottsprestation. Men hur är det med mental förmåga? Hur ofta funderar teammedlemmarna över vad som finns under ytan hos deras lagkamrater? Denna kritiska faktor är ofta den saknade pusselbiten.

Att ge ert team verktyg för att få en djupare förståelse för hur de agerar, deras styrkor och begränsningar och deras drivkrafter är det första steget. Detta kommer att bidra till att skapa en miljö av förståelse som kommer att ge en solid grund för att bygga relationer.

 

Att identifiera individers beteende och emotionella preferenser kommer att få teamet att förstå den inverkan de har på andra och kommer därför att hjälpa dem att förstå vad de kan behöva ändra. Med denna kunskap om sig själva och sina lagkamrater, kommer det att öka deras förståelse för hur man bäst kommunicerar, hur man motiverar andra och slutligen hur man kan utveckla teamutvecklingsfärdigheter som kommer att ha störst påverkan på prestationen.

Förbättra gruppdynamik

Vi har alla erfarna team, antingen på kontoret eller i idrottssammanhang, där de kollektiva ansträngningarna undermineras av en person - om en medlem i ert team är omotiverad, finns det en stor risk för att deras negativitet kan smitta av sig på alla andra.

Dock är lagprestation komplex och är inte bara summan av dess delar. Om teamets motivation är ett problem, men ni inte kan identifiera problem hos någon enskild medlem, vad är då orsaken? Finns det en personlighetskonflikt någonstans? Finns det brist på förtroende eller empati mellan medlemmarna? Kämpar teamet med att kommunicera effektivt eller att förstå varandra?

 

Om era teamuppmedlemmar är självmedvetna, så har ni en bra bas för att bygga teamet. Nästa utmaning handlar om att medvetandegöra varje medlems personliga preferenser i teamet, så att varje medlem verkligen förstår (snarare än dömer) de andras beteendestilar, motivationsfaktorer, rädslor och eventuella kritiska skillnader så att de kan lyftas fram och hanteras på ett säkert, ärligt och förtroendefullt sätt.

Ju bättre samspelet är, desto mer effektiv blir träningen och prestationen förbättras. Att eliminera onödiga konfliktkällor är ett av de snabbaste sätten att motivera idrottslag mot det gemensamma målet: att vinna!

Upprätthålla dynamiken

Ett åtagande att göra individuella- och teamförbättringar, tillsammans med förändringar som förbättrar prestationen och ta vara på individuella styrkor, kommer se till att ert team ständigt arbetar tillsammans så effektivt som möjligt.

Varför inte införa utbildningar för teamet? Detta kommer att bidra till att inte bara förbättra mjuka färdigheter, men också ge en fantastisk möjlighet för teamet och dess relationsbyggande. Genom att visa ert stöd och utveckla laget kommer ni att säkerställa att enskilda medlemmar känner en växande känsla för förtroende och erkännande inom organisationen. När gruppmedlemmarna har möjlighet att lita på varandra och samarbeta, ökar motivationen och målen är lättare att nå.

När teammedlemmarna fungerar bra tillsammans, finns det lite som de inte kan utföra. Se till att ni tittar på helheten när det gäller ert team och öka era chanser att utveckla ett högpresterande team.